Donation og Vagttårnsselskabets Finanser

VTS har længe været stolt af ikke at bede om penge, samtidig har VTS kritiseret grådige religiøse kirker for at gøre krav på at indsamle penge eller kræve tiende. Men med milliarder af dollar i egendele rundt om i verden, er VTS virkelig så anderledes end andre religiøse grupper?

  VTS har oparbejdet en formue uden at kræve mistænksomme donationer. Som det vil blive forklaret nedenfor, blev Brooklyn hovedkontoret alene solgt for mere end 2 milliarder dollars (ca. 13 milliarder danske kroner). Denne artikel vil vise, hvordan VTS har båret sig ad med at blive så velhavende.

  VTS har 5 hovedsten, der understøtter dens vækst til det multi-milliard finance imperium.

 * salg af publikationer

 * donationer

 * frivilligt arbejde

 * ejendomme

 * investeringer i virksomheder

  Da VTS blev oprettet i 1879, påstod Russell i sit blad Vagttårnet, at hvis Jehova stod bag organisationen, ville det aldrig blive nødvendigt at tigge om, anmode eller indsamle penge.

   ”Tro ikke, at disse bemærkninger er en anmodning om penge. Nej. ”Zion´s Watch Tower” har , tror vi, JEHOVA som hjælper og så længe dette er tilfældet, vil vi aldrig hverken tigge eller bede mennesker om støtte. Når Han der siger ”Mit er sølvet og mit er guldet,” ikke længere tilvejebringer de nødvendige midler, vil vi tage det som et tegn på, at tiden er inde til at lade bladet gå ind.” Vagttårnet august,1879,s.20 (oversat fra engelsk)

  ”Vi har aldrig ment, at det er rigtigt at bede om penge til Herrens sag, som det er almindeligt gjort.... Det er vor afgørelse, at penge, som er fået ved forskellige former for tiggeri i Herrens navn, er fornærmende og uacceptabelt for ham og giver ikke hans velsignelse på hverken giveren eller det opnåede arbejde.” Vagttårnet 1.aug. 1899,s.201 (oversat fra engelsk)

”Vi tager ikke kollekt,” forklarede broder Russell.” Vagttårnet 15. juli,1915,s.218-219

 Russell´holdning er lige siden blevet citeret med stolthed.

  ”Allerede i det andet nummer af Watch Tower, i august 1879, skrev broder Russell: „’Zion’s Watch Tower’ har, tror vi, JEHOVA som hjælper og så længe dette er tilfældet, vil vi aldrig hverken tigge eller bede mennesker om støtte. Når Han der siger: ’Mit er sølvet og mit er guldet’ ikke længere tilvejebringer de nødvendige midler, vil vi tage det som et tegn på, at tiden er inde til at lade bladet gå ind.“ I overensstemmelse med dette anmodes der aldrig om penge i Jehovas Vidners publikationer.” Jehovas Vidner—forkyndere af Guds Rige,1993,s.340

 I 2014 fastholdt VTS løftet om aldrig at kræve penge og at tiggeri er fornærmende.

  ”Jehovas folk tigger ikke om penge. De lader ikke indsamlingsbøsser gå rundt og udsender ikke tiggerbreve. De arrangerer heller ikke bankospil, basarer eller lotterier for at skaffe penge. De holder sig til det, som Watch Tower for længe siden sagde: „Vi har aldrig betragtet det som passende at anmode om penge til Herrens sag, som andre har for skik ... Efter vor opfattelse er penge, som er samlet ind ved forskellige former for tiggeri i Herrens navn, frastødende og uantageligt for ham, og det resulterer hverken i hans velsignelse over giverne eller over det arbejde der udføres.“ Guds rige hersker,2014,s.196

Guds rige Hersker, 2014,s.195-196

Vi opkræver ikke kontingent eller tiende og vi har ikke pengeindsamlinger. Selvom der er store udgifter forbundet med vores forkyndelsesarbejde, beder vi aldrig om penge. For over hundrede år siden skrev vi i det andet nummer af den engelske udgave af Vagttårnet, at vi tror, at Jehova er vores hjælper og at vi derfor ‘aldrig vil tigge eller bede mennesker om støtte’ – en beslutning vi har holdt fast ved. –Matthæus 10:8. ” Jehovas vilje, 2018,s.27

Nogle Rigssales skilte fortæller stolt, at der ikke er pengeindsamling, som dette foto fra 2016.

 VTS er kritisk overfor Kristendommens higen efter penge og deres indsamlingsmetoder.

  ”Der synes at være mangel på glade givere inden for kristenheden i dag.......Hvad med basarer og lotteri? Hvad med kollektbøssen der går rundt? Og hvad med de kuverter nogle religionssamfund benytter for at få bidrag fra medlemmerne? For ikke at tale om den voksende tendens der er til at sætte folk i forlegenhed, så de ikke tør nøjes med at give et ringe beløb, men måske giver langt mere end de evner! „Præsten i en lille fransk landsby,“ beretter i Det Bedste fra maj 1963, „har sat gang i kollekten ved at gå over til at samle pengene ind i et sommerfuglenet. Alle mønter falder igennem hullerne med beskæmmende klingren. Kun sedler er store nok til at blive hængende.“ Vagttårnet 1.aug. 1963,s.353-355

  VTS har måske ikke været så opfindsomme i deres søgen efter donationer som nogle trossamfund i fortiden, men VTS metoder er blevet mere tydelige siden årtusindskiftet. Denne artikel vil klargøre, om VTS er mere ansvarsfuld end andre religioner i måden, de opbygger deres rigdom og om VTS stadig kan påstå, at de ikke tigger om penge, som Russell oprindeligt påstod.

                                                           Salg af Publikationer

En vigtig ting at huske er, at forskellen hos VTS i forhold til andre religiøse grupper er, at den trykte og uddelte litteratur er beløbet til VTS, ved modtagelse af litteraturen?. Det er grunden til, at Russell ikke var nødsaget til aggressivt at gå efter donationer. VTS har trykt og udgivet over 1000 forskellige blade og bøger på mindre end 150 år. (se liste på Wikipedia under Jehovah's Witnesses publications )

   Bibelen advare imod overdreven udgivelser af bøger.

Prædikernes bog 12:12 ” ….: Der er ingen ende på de mange bøger, der frembringes og hengiver man sig meget [til dem], udmattes kødet.”

  Er det nødvendigt at genfortolke bibelske sandheder hver måned, år eller årti? Eller er grunden for VTS trykning og udgivelse af publikationer, at de har en god indtægt ved salg? VTS er blevet en multi-milliard organisation ved salg af litteratur. VTS har derudover brugt gratis arbejdskraft til at producere og sælge publikationerne med fortjeneste.

  Som et bogforlag har VTS oparbejdet en anseelig formue ved salg af litteratur fra slutningen af 1800-tallet til 1990´erne. Der var ikke behov for at gøre brug af de samme metoder for pengeindsamling, som ses hos andre religiøse grupper. Dette ændrede sig dog i 1990´erne, da en domsafgørelse om skat gik imod Jimmy Swaggert (se sagen omtalt under emnet ”JV og Politik”). USA´ højesteret afgjorde, at på trods af, at det var en religiøs not-for-profit status, var Swagger ansvarlig for at betale skat af de solgte religiøse materialer. VTS salg af publikationer faldt også ind under denne afgørelse. Derfor valgte VTS, at i stedet for at betale skat af de penge de tjente for salg af litteratur, var det bedre at instruere det enkelte Jehovas Vidne om, at de skulle bede om donationer fra de personer, som modtog deres blade i hus-til-hus forkyndelse. Det førte til at indtjeningen faldt.

 På samme tid faldt også den globale indtjening i forkyndelsen, fordi internettet var blevet tilgængeligt for alle i 1995. Det fik indtjeningen til at falde yderligere. VTS oplevede, at de ikke længere kunne tjene penge på salg af deres litteratur.

 Men VTS behøvede ikke at sende indsamlingsposen rundt, da de tjente på salget af bøger. Da denne indtjeningsmulighed var ved at løbe tør, måtte VTS se sig om efter andre indkomstmuligheder og i det 21. århundrede har der været en tydelig ændring på to områder; en mere åbenlys efterspørgsel om donation og ændringer i ejerskabet af Rigssalene.

    Not-for-profit

Det er vigtigt at forstå, hvad dette betyder for Watch Tower Bibel and Tract Society og de tilhørende datterselskaber at være klassificeret som not-for-profi, da denne term forvirre mange, som ikke ar vant til at begå sig i den finanscelle verden og tror at ”not-for-profit”-organisationer ikke tjener på det. Det er ikke tilfældet, overhovedet!.

 Tilbage i 1990´erne var omkostninger til et Vagttårns blad for VTS omkring 1kr og blev så solgt igen for ca. 2 kr. Det kan overraske mange, hvor det første de er, at det kan ikke passe fordi ”Vagttårnselskabet er et not-for-profit organisation.” Men denne klassifikation forhindre ikke VTS i at tjene penge på salget af deres litteratur.

 ”Not-for-profit” organisationer kan optjene enorme summer af penge, som VTS har gjort. Termen betyder ganske enkelt, at indenfor reglerne for virksomheden, kan profit ikke udeles til aktieejerne. En enorm rigdom kan oparbejdes, så længe pengene bliver indenfor organisationen. I tilfælde af opløsning af virksomheden, skal alt overskydende kapital uddeles til andre velgørenheds-organisationer. I det tilfælde har VTS ved opløsning en klausul, som sikre at dette vil ske. Link Her

  Not-for-profit forhindre ikke organisationer i at blive utroligt rige eller i at bruge denne rigdom til en ekstravagant livsstil for ledelsen.

Tænker man på Rutherfords lederskab af VTS under den store depression i 1920´erne, hvor arbejdsløshedsprocenten i USA var over 20% og VTS medlemmer kæmpede hårdt for at have til dagen og vejen, ejede Rutherford en luxuriøse Bugatti og en vinterbeboelse i Californien, også kendt som Beth Sarim

Status som Not-for-profit har betydelige fordele, som at være fritaget for betale en række skatter. VTS bekræfter dette i et brev til New York State Offentlige Service Kommission Petition to Transfer Ownership of QCSTelecom, Inc. 22 Oct 2013, 34 sider der ansøger om at flytte et medlems telekommunikations firma over i eget navn.

 "Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., is a New York not-for-profit corporation incorporated on March 4, 1909, and recognized as exempt from federal income tax under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986."

                                                            Finanscelle donationer

 VTS kritiserer andre religioner for at søge om donationer, mens de selv gør nøjagtigt det samme. Man sender ikke en fysisk skål rundt blandt medlemmerne, men bidragsbøsser har stået i hjørnerne i Rigssalene i årtier.

 ”Der bliver ikke optaget kollekt. I stedet er der opsat en bidragsbøsse, som alle der ønsker det, kan benytte.” Vagttårnet 1.maj,2010,s.31

 Ved enden på hvert år vil der være en Vagttårns artikel, der øjensynligt skal motivere Jehovas Vidner til at donere, ved påstanden om, at det er bidrag til at ”ære Gud”

  ”Det er tydeligt, at Jehova glæder sig, når vi bruger vores tid og kræfter på at fremme Rigets interesser og hjælpe vores brødre og søstre. Men er der andre måder, vi kan støtte forkyndelsesarbejdet på? Ja. Ud over at give af os selv, kan vi ære Gud ved at give frivillige bidrag. Disse bidrag går til det globale forkyndelsesarbejde og bliver blandt andet brugt til at støtte missionærer og andre i særlig heltidstjeneste. Vores frivillige bidrag bliver også brugt til at dække udgifter i forbindelse med, at der fremstilles og oversættes publikationer og film, udføres nødhjælpsarbejde og opføres nye rigssale. Vi kan være fuldstændigt sikre på, at vi vil blive velsignet for vores gavmildhed. Og vi kan glæde os over at vide, at vi ærer Jehova ved at give ham af vores velstand.” Vagttårnet studieudgave, november,2017,s.18

 I den artikel, som vises herunder, gives der instruktioner, der anbefaler den bedste måde at donere på. Det inkluderer kontanter, smykker, andre personlige værdigenstande, forsikringer, bank konti, aktier, ejendomme, gaver, testamenter og fonde.

 

vagttårnet nov. 2013 s. 8

vagttårnet nov. 2013,s.9

Lignende oplysninger dukker op på VTS officielle hjemmeside under ofte stillede spørgsmål: ”Hvordan bliver Jehovas Vidners arbejde finansieret?”

Riget Tjenestes spørgsmålskasse beskriver i detaljer, hvordan man inkludere VTS som modtager af et testamente eller fond.

Rigets tjeneste 1. juni,2012,s.2

 Da nogle Jehovas Vidner vælger ikke at få børn, fordi de mener at Harmagedon kommer indenfor kort tid, er det et logisk valg at lade VTS få deres egendele efter dødsfald. Andre Vidner har fjernet deres børn fra deres testamente og giver deres penge til VTS i stedet for. VTS efterspørgsel på donationer lyder meget som det, der kommer ud af munden på teleevangelister, der påstår, at donationerne giver lykke og velsignelser.

 ”Hvilken gave kan vi give Jehova?......“Du skal ære Jehova med de værdier du har.” Vores værdier indbefatter vores tid, evner, kræfter og materielle midler. Når vi bruger disse aktiver på at fremme den sande tilbedelse, er det som at give Jehova en gave og det vil resultere i stor glæde hos os selv.” Vagttårnet november,2018,s.32

 Vagttårnet studieudgave juli, 2017,s.9 artiklen ”Stræb efter sand rigdom” begynder med spørgsmålene: ”Hvordan kan vi bruge vores materielle midler til at styrke vores venskab med Gud? Hvordan kan vi undgå at blive den kommercielle verdens slaver? Hvorfor er du besluttet på at stræbe efter åndelig rigdom?”

”Honor Jehovah With Your Valuable Things” (Hvad kan vi give til Jehova som vil glæde hans hjerte) er en sang som blev udgivet i 2019 , den kan findes på jw.org (danske del) under musik->sange

"What more can I do to give honor to you,

Than to give you my valuable things? ...

No matter what life brings I'll honor you with my valuable things."

Sangen er med en motiverende film, der viser billeder af Jehovas Vidner, som putter penge i bidragsbøssen, studere VTS publikationer, forkynder, overvejelser om at tilmelde sig til frivilligt arbejde, udfylde forkyndelsesrapport-seddel, donere online og rengøring af rigssalen.

  Det er manipulerende at mene, at donationer er gaver til Jehova. Jehova har ikke brug for penge. I virkeligheden bliver pengene sat ind på en bankkonto ejet af en organisation.

 VTS bruger bibelske eksempler på donation for at overtale medlemmerne til at gøre det samme, som eksemplet med den fattige enke;

  ”Og hun kunne sandsynligvis heller ikke gøre meget for at forbedre sin økonomiske situation. Men af egen fri vilje gav hun “to småmønter” – alt hvad hun havde at leve af – til templet. Denne trofaste kvinde viste, at hun havde fuld tillid til Jehova. Hun var overbevist om, at han ville dække hendes behov, hvis hun satte de åndelige ting først.” Vagttårnet studieudgave januar,2017,s.11

 ”Hendes gavmilde indstilling må have været til glæde for hende selv, for Jesus sagde, at „der er mere lykke ved at give end ved at modtage“. (Apg. 20:35) Hvordan kan du med det i tanke ’gøre dig det til en regel at give’ og opleve den glæde som følger deraf?” Vagttårnet 15.juli,.2009,s.29

  Andre eksempler på følelsesmæssig udnyttelse er løftet om, at hvis man donere ”din velstand”, vil det lede til en overflod af velsignelser.

  ”ÆR JEHOVA med din velstand og det første af al din afgrøde.“ Nøglen til at erfare Jehovas velsignelse i overflod er indeholdt i disse inspirerede visdomsord nedskrevet for cirka 2600 år siden, for skribenten siger videre: „Så vil dine forrådslagre blive fyldt med overflod og dine persekar vil løbe over med ny vin.“ — Ordsprogene 3:9, 10.........Mens materiel velstand ikke i sig selv fører til åndelig velstand, vil det resultere i rige velsignelser at bruge vores velstand — vores tid, vore kræfter og vore materielle midler — til at ære Jehova.” Vagttårnet 1.nov. 1997,s. 26,29

Yderligere eksempler der bruges er, da Israelitterne indsamler til Tabernaklet. Når der skal indsamles til ”økonomisk støtte til rigssalen, Stævnehaller, oversættelses kontorer, og Betel bygninger.”

Livet og Tjenesten som kristen-- arbejdshæfte, september,2020,s.6

 Ved forsamlinger og stævner er der altid en tale, hvor der efterspørges donationer til at dække driftsomkostninger og bidragsbøsser og kontokortterminaler forefindes i overflod. En bekendtgørelse på førstedagen, som opfordre folk til at donere, da der er et stort underskud i forhold til udgifter og indtægter. Velvidende at hovedparten af donationerne kommer Søndag eftermiddag. Den komplette mangel på gennemsigtighed omkring de reelle omkostninger gør, at den fulde indtægt af donationerne, normalt langt overstiger de virkelige udgifter. Overskuddet bliver sendt til VTS hovedkontor.

 Donationer er opdelt i særlige grupper. Det forventes af Jehovas Vidner, at deres donationer dækker driften af deres lokale rigssal. Det forventes også af menigheden, at der doneres til det ”verdensomspændene forkyndelsesarbejde.” Bidragsbøsserne har ofte et klistermærke med denne påskrift. Eksempelvis for 2017 årlige møde, præciserede et ældstebrev:

VTS er stor nok til at være selvforsikrende gennem Global Assistance Arrangement (GAA) og forlanger, at menighederne skal donere yderligere penge, som specifikt går til GAA

Brevet blev læst op i alle britiske menigheder og forklarede, at GAA skulle have gennemsnitligt 3 pund (ca. 30 kr) i donation fra alle forkyndere, for at dække de forventede årlige omkostninger. Brevet havde også en ekstra side kun til de ældste. Her blev det antydet, at de gangede de 3 pund med antallet af forkyndere for på den måde at komme til et beløb, som menigheden gennem en resolution skulle donere. Der fulgte også en anvisning på, hvordan resolutionen skulle lyde.

Selv når der er krisetider, presser VTS penge af deres medlemmer. I denne tid hvor mange lande er tvunget til at lukke ned, som følge af Covid-19 og folk mister deres arbejde og indkomst, udsendte VTS en meddelelse, hvor de mindede om, at medlemmerne forsat kunne donere online, vidende om, at ”Jehova ser selv den mindste donation” og ”vil velsigne dit forsøg på at vise værdsættelse...”

                                             Elektroniske fremskridt

Det kom som et chok, da de første kortterminaler dukkede op i rigssale og på stævner for at modtage donationer.

Der er gået meget vand igennem åen, siden VTS kritiserede kontokort-donationer i den Katolske kirke i 1973.

  ”I lande, hvor staten ikke opkræver kirkeskat, kan de forskellige kirker have svært ved at skaffe så mange penge, som de har brug for. Visse trossamfund griber nu til nye midler for at skaffe penge. For eksempel er en katolsk kirke i Buffalo i New York (The Coronation of the Blessed Virgin Mary Catholic Church) begyndt at gå ind for et kreditkort-system, foruden at den stadig modtager kontante bidrag. Et medlem af kirkens regnskabsudvalg siger: „En kirke kan ikke leve af [kontante] bidrag på 50 cents.“ Kreditkort-bidragene kan komme op på 30 dollars. Og i England opkræves der nu entré af besøgende, der vil ind for at se Salisbury-katedralen fra det trettende århundrede. En artikel i London-bladet Observer kalder dette „et sidste fortvivlet forsøg på at finde en måde til at imødekomme det desperate behov for penge“. Vågn op! 22. marts,1974,s.22

  I 2003´ ” Vi betragter Verden” var der stadig fokus på kirkernes accept af plastikkort.

”Et voksende antal kirker i Canada“ bruger „moderne bankmetoder, så kirkegængerne nemt og bekvemt kan bruge hæve- og kreditkort, når de vil lægge penge i kirkebøssen,“ oplyser avisen Vancouver Sun. Man har opsat terminaler i kirkerne og i „de konvolutter, der er lagt frem til bidrag, ligger der et stykke papir, hvorpå man kan skrive et beløb, der fast skal trækkes fra ens bankkonto“. Folk kører ganske enkelt kortet igennem maskinen, taster det beløb de ønsker at give til kirken og lægger derefter en kopi af kvitteringen i kirkebøssen. En præst har udtalt: „Alt går i retning af et pengeløst samfund. Hvorfor skulle det ikke også gælde kirken?“ En kasserer i en kirke har spøgefuldt sagt: „Når man bruger sit kreditkort, optjener man bonuspoint til rejser, og ved at donere penge til kirken, kommer man i himmelen. Det kan man da kalde en dobbelt gevinst.“ Vågn op! 8.august 2003,s.29

  Og dog, indenfor et årti, høstede VTS selv fordelene ved plastikkort donationer.

I 2019 blev mulighederne udvidet med link og vejledning for engangsindbetaling eller fast månedlig donationer til jw.org.

Når man opretter muligheden for en fast donation, mistes den hjertefølte spontanitet, som VTS stolt har talt om i fortiden.

  ”Det er vigtigt for alle Vidnerne, at det skal være frivilligt og spontant.” Vagttårnet 15.aug. 1971, s.506 (oversat fra engelsk)

  Ældste er forsynet med en login til jw.org, som giver dem lov til at sende menighedens donationer online, som det blev forklaret i bekendtgørelsen 10.april 2020.

    Børn

Behovet for donationer får VTS til at indoktrinere børn af Jehovas Vidner. Ved brug af skyld opfordre de børn til at donere. I børnefilmen fra 2015, ”Bliv Jehovas ven-- lektion 19: Vær gavmild” antydes det, at der er større glæde ved at donere penge til rigssalen end at bruge lommepengene til en i

                                                      Donation af arbejde

Jehovas Vidner donere meget af deres tid til organisationens drift og vækst. Dette er i lang tid blevet anset som mere værdifuldt end penge.

  ”Giver vi os selv til Ham i tjenesten som forkyndere af hans rige er større og mere værdifuldt end penge.” vagttårnet15. februar,1948,s. 59 (oversat fra engelsk)

  Jehovas Vidner bliver ikke betalt for det arbejde, de gør for religionen, hverken når det drejer sig om offentlige taler, forkyndelse eller vedligeholdelsesarbejde på rigssalen. Ældste, som kan sammenlignes med kirkens præster, donere mange timer hver uge til taler og at være hyrder for flokken uden betaling. Kun en lille gruppe af personer -Områdetilsynsmand, missionærer og beteliter-- modtager et lille månedligt beløb.

 ”Bidragene bliver aldrig givet til enkeltpersoner, så de kan blive rige. De ældste og andre i menigheden bliver ikke betalt og Jehovas Vidner får heller ikke penge for at gå fra dør til dør og forkynde. De der tjener på afdelingskontorer og vores hovedkontor, inklusive dem der er med i Det Styrende Råd, er medlemmer af en religiøs orden og får ikke løn.” Hvordan bliver Jehovas Vidners frivillige bidrag brugt? 07-02-21

  Det bliver forventet af alle Jehovas Vidner, at der doneres tid til organisationens drift og vækst; Faktisk skal der rapporteres mindst 1 times forkyndelse hver måned , som krav for at blive anset som et Jehovas Vidne. I den årlige rapport forventes et gennemsnit på 10 timers forkyndelse om måneden. (Rigets Tjeneste, oktober,2002, s.8) tillades at ældre og alvorligt syge, at de kun behøver at forkynde 15 min. om måneden og stadigt blive anset som aktive Jehovas Vidner. Denne mulighed blev dog udvidet til alle Jehovas Vidner som følge af Covid-19 pandemien i Direction Related to COVID-19 Pandemic for Bodies of Elders, 9 december, 2020.

Vagttårnsartikler opfordre medlemmerne til at række ud og gøre mere for organisationen end minimums kravet på 10 timer om måneden, det kan være som pioner (70 timer om mdr.), deltage i byggeri af rigssale eller søge om at komme på Betel og arbejde.

”I dag har du mange muligheder for frivilligt at bruge din tid, dine midler og dine færdigheder til gavn for dine brødre og søstre. Hvis du stiller dig til rådighed, vil du opleve stor glæde og blive rigt velsignet for det....Kunne du tjene som pioner et sted. hvor der ikke er så mange forkyndere? …..Kunne du være villig til at tjene på Betel eller hjælpe til ved et teokratisk byggeprojekt? Måske kunne du blive midlertidig medarbejder eller commuter, altså en der pendler til arbejdsstedet en eller flere dage om ugen. Der er et konstant behov for brødre og søstre, der er villige til at tjene Jehova, hvor som helst de får en opgave.” Vagttårnet studieudgave august,2018,s. 25,27

        Betel

Betel er navnet på de afdelingskontorer, VTS har i de forskellige lande verden over med det globale hovedkvarter i New York, 87 afdelingskontorer i 2018. I følge årsrapport for 2020 var der 20.994 personer, som arbejdede på afdelingskontorerne, hvor hovedparten af beteliterne lever og arbejder fuldtid på Betel. Afdelingskontorerne sørger for produktion af litteratur, juridiske sager, menighedssager, hospitalskommitter, rejsende tilsynsmænd, byggeri og katastrofe hjælp.

 De fuldtidsansatte på afdelingskontorerne har alle underskrevet den påkrævede ”Vow of Perverty” (fattigdoms løfte). Ved underskrift forpligtes man til at arbejde fuldtid som frivillig og er derfor ikke underlagt love om minimumsløn. Måltider, soveværelse og et lille månedligt beløb er, hvad man siger ja til, ifølge afsnit 7 og 8:

"7. To accept such provisions for members of the Order (be they meals, lodging, expense reimbursements, or others) as are made in the country where I serve. regardless of the level of my responsibility or the value of my services; 8. To be content and satisfied with the modest support that I receive from the Order as long as I am privileged to serve in the Order and not to expect any further remuneration should I choose to leave the Order or should the Order determine that I no longer qualify to serve in the Order." VOW OF OBEDIENCE AND POVERTY to the ORDER OF SPECIAL FULL-TIME SERVANTS OF JEHOVAH'S WITNESSES. Link her

  VTS fraråder Jehovas Vidner at tage en højere uddannelse, men efterlyser jævnligt personer, der har taget en uddannelse og gøre brug af den som frivillig på Betel, som det kan ses i billedet nedfor i et brev til de ældste i USA.

          Pionertjeneste

Pionere forpligter sig til et antal timer i forkyndelsen hver måned, enten som fast pioner eller deltids pioner. På et tidspunkt skulle faste pionere forkynde 100 timer om måneden. Det blev sænket til 83,3 timer (1000 timer om året) og i skrivende stund er det 70 timer om måneden-- 16 timer om ugen. 16 timer er det samme som 40% af 37 timers fuldtidsarbejde. I 2020 var der næsten 1,3 millioner faste pionere og 338,568 deltids pionere. Alle de timer, som er blevet brugt på at forkynde, er grundlæggende gratis arbejde, som er viet til at få en organisation til at vokse.

 I en Vagttårns artikel sammenlignes pionertjenesten med enken i Markus 12, der doneredee alt hvad hun ejede. En passende sammenligning, hvis man tænker på, hvordan VTS opfordrer til, at man prioriterer forkyndelsen først, uanset hvor store problemer, det enkelte medlem har økonomisk.

 ”Men Jesu blik fangede en bestemt kvinde. De fleste ville sikkert ikke have lagt mærke til noget usædvanligt ved hende eller hendes gave. Men Jesus, der kunne læse folks hjerter, vidste, at hun var „en fattig enke“. Han vidste også præcis, hvad hun gav som bidrag — `to småmønter af meget ringe værdi.” — Markus 12:41, 42.

 ”Jesus kaldte sine disciple til sig, for han ønskede, at de på første hånd skulle høre det, han nu sagde. Jesus forklarede, at denne enke „lagde mere i end alle de andre, som lagde penge i bidragsbøsserne“. Efter hans vurdering, lagde hun mere i end alle de andre tilsammen. Hun gav „alt hvad hun havde“ — de sidste penge hun ejede. Derved overgav hun sig helt til Jehovas kærlige omsorg ” Vagttårnet 15.oktober,1997,s. 16-17

             Byggeri

 I stedet for at mødes i smarte kirkebygninger, samles Jehovas Vidner i rigssale for at tilbede. Som navnet antyder, minder bygningerne i deres stil mere forsamling huse eller borgerhuse. Når man har brug for en rigsal, dækker Jehovas Vidner udgifterne via donationer og melder sig måske også som frivillig og hjælper til med bygningen af rigssalen. Det kan også ske, at der købes en ejendom, som bliver ombygget, men det er mere almindeligt at bygge en rigssal fra bunden af. I 1980´erne blev der udviklet en ny byggemetode, hvor Jehovas Vidner arbejdede sammen om at bygge en ny rigssal på få dage, også kaldet ”hurtigtbyggede” rigssale.

  ”En herlig ny oplevelse for brødrene i Storbritannien har været opførelsen af de to første „hurtigtbyggede“ rigssale. Afdelingskontoret rapporterer: „Den første rigssal, i Northampton tog fire dage. Den anden i Dolgellau i Wales blev opført på mindre end to dage. Årbogen 1985,s.40

Mange Jehovas Vidner har gode minder om ” hurtigbyggeriet”. Det var for mange overraskende at se en klat beton Lørdag morgen, arbejde sammen med hundrede eller mere Jehovas Vidner og Søndag aften have en brugbar rigssal med murstenarbejde, tag, el, VVS, maling og tæpper, færdiggjort. Selv om det er imponerende, var der meget forberedende arbejde, der skulle gøres weekenden før.

Jehovas vidner-forkyndere af guds rige 1993,s.320

Jehovas vidner- forkyndere af guds rige,1993,s.321

”Ansøgninger som den 2016 Local Design/Construction Volunteer Application DC-50-E 6/16 kunne blive indsendt til godkendelse, for at kunne blive indkaldt til byggeri enten lokalt eller globale byggeprojekter, til opgaver som ”byggeri/vedligehold, katastrofehjælp, design, undersøgelse af ejendomme/vurdering”

      Humanitær katastrofe hjælp

  Det er almindeligt, at religiøse organisationer som VTS, som er registreret som velgørenheds- organisation, for at opnå skatte fordele. Donationer, som er rettet imod ”det verdensomspændene arbejde”, er rettet imod delvist til velgørenhedsarbejde, som går ind under katastrofehjælp eller humanitære aktiviteter. Jehovas Vidner kan roses for deres effektive måde, de hjælper deres medlemmer, der er ramt af naturkatastrofer.

 ”Nødhjælpsarbejde: Vi sørger for mad, vand og logi til dem, der er blevet ramt af en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe. Dette humanitære arbejde er ikke kun til gavn for dem, ”der er vores brødre og søstre i troen”, men også for nogle, der ikke er Jehovas Vidner.” Hvordan bliver Jehovas Vidners frivillige bidrag brugt? 07-02-21

  På trods af at citatet ovenfor siger; ”men også for nogle som ikke er Jehovas Vidner”, modtager de minimal hjælp. Modsat andre religiøse grupper som hjælper folk uanset, hvilken religion de tilhører, er VTS hjælp næsten udelukket rettet imod egne trosfæller.

  Det følgende citat viser, hvad VTS virkeligt mener om at give humanitær hjælp til ikke-Vidner.

”Ligesom samaritaneren i Jesus’ lignelse ønsker vi at hjælpe vores medmennesker, der har det svært, også dem der ikke er Jehovas Vidner. (Luk. 10:33-37) Det bedste vi kan gøre er at fortælle dem om den gode nyhed. En ældste, der har hjulpet mange flygtninge, siger: “Det er vigtigt, at vi med det samme fortæller dem, at vi er Jehovas Vidner og at vores primære mål er at hjælpe dem åndeligt, ikke materielt. Ellers vil nogle måske kun komme sammen med os for at opnå personlige fordele.” Vagttårnet studieudgave maj, 2017,s.7

 Denne holdning er ikke ny, som det ses i Vagttårnet 1948. I citatet roser VTS sig selv for at give åndelig hjælp til nationerne og økonomisk hjælp til sine følgere.

  ”Fritagelsen fra åndelig sult, som Jehovas Vidner presser på for at sprede ud til alle nationer, er den livreddende viden om Jehova Gud og Kristi rige, som er langt mere vigtig og værdifuld end nogen materiel hjælp, givet af politisk, social, kommerciel eller religiøs art. Med sikkerhed er et evigt liv i en perfekt ny verden af mere vedvarende vigtighed og værdi ,end et midlertidigt velvære i denne onde verden. Og dog har Jehovas Vidner fulgt de første kristne i det første århundrede eksempel og generøst givet materielle ting, at brødføde, give tøj og husly til deres trængende brødre i Europa og Orienten. De har sendt med skib tonsvis af mad og tøj til Guds trofaste tjenere i forskellige europæiske lande, Filippinere og Japan.” Vagttårnet 15. marts, 1948,s.89-90 (oversat fra engelsk)

VTS betragter al arbejde relateret til forkyndelse som velgørenhed, som det indrømmes i juridiske dokumenter. Eksempelvis i QCS Telecom overførsel opremses beteliter, som nogle der udfører velgørenhedsarbejde.

  ”Watchtower´s institutionelle faciliteter i Patterson og Wallkill og institutionelle faciliteter i Tuxedo og Warwick er beboet samlet af omkring 5,000 personer, som lever og arbejder på stedet, hvor der sørges for religiøs- og velgørenheds-tjeneste uden omkostninger for offentligheden og til støtte for hundrede tusind af Jehovas Vidners menigheder verden over......(QCSTelecom Application, page 2, 22 Oct 2013. ( oversat fra engelsk)

 Hvad der er meget bekymrende og generelt ukendt er, at katastrofer er muligheder for VTS i at tjene penge i især velhavende lande. Der findes ikke nogen skreven dokumentation til støtte for følgende, men der er flere personer, som har fået del i katastrofehjælpen, der fortæller: Hvis et Jehovas Vidne med et ødelagt hjem ,der er forsikret, vil en VTS-repræsentant bede den pågældende om at underskrive, at VTS skal udføre reparationerne. VTS sender så et krav til forsikringsselskabet om et standart reparations beløb, som en håndværker normalt ville ansøge om. Det på trods af, at Jehovas Vidner arbejder gratis. VTS fordeler normalt ikke det overskydende beløb til de frivillige for rejseudgifter m.m. Mange hjem blev genopbygget efter hurricane Katrina i USA. Jehovas Vidner var i Haiti for de fleste vedkommende ikke forsikret og det gjorde, at det hovedsaligt kun var rigssale, som blev genopbygget efter jordskælvet i Haiti.

                                                     Ejendomme

VTS ejendoms-portfolio har en værdi af milliarder af dollars, hovedsageligt af penge fra donationer og byggeri udført gratis, med Jehovas Vidner som arbejdskraft.

 ”Jehovas organisation gør en stor indsats for at finansiere og bygge rigssale og arbejdet med at designe, bygge og renovere disse enkle bygninger bliver udført af ulønnede frivillige. Siden 1. november 1999 er der blevet bygget mere end 28.000 rigssale til menigheder over hele jorden. Det vil sige, at der de sidste 15 år i gennemsnit er blevet bygget fem nye rigssale hver dag.” Vagttårnet 15.juli, 2015,s.29

  ”Også i dag kan der være behov for bidrag til specifikke formål. Er der planer om at bygge en ny rigssal, som jeres menighed skal bruge? Eller er jeres rigssal ved at blive renoveret? Måske bliver vi gjort opmærksom på, at der er brug for penge til renovering af det lokale afdelingskontor, til et stævne vi overværer, eller til at hjælpe brødre og søstre, der har været ramt af en naturkatastrofe. Vi giver bidrag til driften af vores hovedkontor og afdelingskontorerne jorden over. Vores bidrag støtter også missionærerne, specialpionererne og dem der er i kredstjenesten. Desuden har jeres menighed sikkert vedtaget en resolution om at give et fast bidrag til støtte for byggeri af stævnehaller og rigssale i hele verden, noget som er til glæde for venner overalt på jorden.” Vagttårnet studieudgave, januar, 2018,s.19

  64,501 rigssale til 115,416 menigheder i 2014 (se 2016 kalender og 2014 årsrapport) Der er 87 afdelingskontorer pr. 2018 (se Årbog 2018). Selvom nogle Betel-afdelinger er placeret som små bygninger i byerne, er de omgivet at store landområder til værdi af millioner af dollars. Billedet nedenfor er af Bethel i Holbæk, som i henhold til den offentlige ejendomsvurdering er sat til 85 millioner kr. Se her https://www.edc.dk/offentlige-ejendomsvurderinger/4300-holb%c3%a6k/stenhusvej/nr-28/

Betel i Holbæk

Ejendomsværdier for over 450 millioner dollars, som er ejet af VTS, har været til salg på online ejendomssalg hjemmesider, eks. dansk hjemmeside se her mellem 2006 og 2020. Beløbet gælder for rigssale, stævnehaller og afdelingskontorer. Der findes ikke en liste over værdien af de mere end 60.000 ejendomme VTS ejer, det er kun værdien af omkring 500 ejendomme, som der blevet reklameret til salg på nettet gennem de sidste 15 år. Rigssale bliver solgt i Britain, Australien og USA for ca. 1 million dollars hver og omkring 100.000 dollars, hvor ejendomsprisen er lavere, som Polen. Et slag på tasken over den totale værdi af rigssale på grundlag af tabellen nedenfor, er over 15 milliarder dollars (ca. 90.000.000.000 kr. (1 dollar = 6,18kr)).

Og så er der VTS hovedkvarter-komplekser, som ligger spredt over tre områder af New York upstate.

* Verdenshovedkvarteret for Jehovas Vidner, Warwick

* Watchtower Farms, Wallkill

* Watchtower Educational Center, Patterson

 Warwick hovedkvarteret ligger ca. 90 km nordvest for Brooklyn og er et imponerende byggeri, som ses neden for på billedet

I 2004 blev trykkeri og forsendelse i USA flyttet til Wallkill, NewYork – se Jehovas Vidner flytter deres hovedkontor 07-02-21. I 2016 flyttede VTS sin afdelingskomite og Tjenesteafdelingen til Wallkill og hovedkvarteret til Warwick.

  ”Her i USA har medlemmer af betelfamilien haft travlt med at flytte fra Brooklyn til blandt andet det nye hovedkontor i Warwick, New York. Nogle af dem, der var på Betel, er blevet sendt ud som pionerer og har travlt med deres nye tjeneste. Afdelingskontorer rundt om i verden har også haft travlt med sammenlægninger, at bygge nyt eller bygge om eller at flytte til nye faciliteter.” Jehovas Vidners årbog 2017, s.2

  ”D. 1. februar 2016 blev udvidelsen af bygningskomplekset i Wallkill, New York, færdiggjort. Der var nu plads til at Afdelingskontorets Udvalg i USA, Tjenesteafdelingen og andre afdelinger kunne flytte ind. Og da byggeriet af det nye hovedkontor i Warwick snart bliver færdigt, har betelfamilien i Brooklyn taget hul på det enorme projekt, det er at flytte fra New York City og ud på landet.” Jehovas Vidners årbog 2017,s.7-10

  I mange årtier var VTS hovedkontor med første klasses udsigt over vandet, i Brooklyn.

VTS fik over 2 milliarder dollars for salget af Brooklyn hovedkvarteret. 32 Brooklyn-ejendomme, som blev brugt i forbindelse med hovedkvarteret, tilhørende afdelinger og beboelse for ansatte, blev solgt i perioden 2004 til 2018. Se Brooklyn Realestate Transfers . Så store ændringer i Brooklyn gik ikke lokale medier forbi. Jared Kushner, Donald Trumps svigersøn, var også involveret i VTS ejendomssalg.

At skabe en formue ved hjælp af ejendomme er en velkendt McDonald formular. Deres finanscelle succes er skabt ved nøje at udvælge ejendomme, såvel som nøje udvalgte fødevareprodukter i salgsøjemed. ( The real way McDonald's makes their money - it's not their food 07-02-21) Den sidste rigssalsmodel giver også muligheden for at blive solgt til en fastfood restaurant kæde.

 VTS har to fordele, som McDonald ikke har. De betaler ikke skat af det overskud, som salget indbringer eller den årlige ejendomskat og de bygger nye bygninger betalt af donationer og frivillig arbejdskraft. Crain´s New York Business estimere, at som følge at VTS religiøst betingede skatte status. "Jehovah's Witnesses saved $368 million in real estate taxes over the past 12 years" on it's Brooklyn properties.

 Af denne grund, i stedet for at købe sig ind de bedste steder og områder som McDonald gør, er VTS i en cirkel med at sælge rigssale med fortjeneste og så bruge donationer og frivillig arbejdskraft til at bygge nye rigssale, der skal erstatte de solgte.

                                                          Investeringer

VTS har også erfaring med aktieinvesteringer, brug af aktier, obligationer og fonde som investeringsværktøjer og det på trods af at VTS beskriver den kommercielle verden som tilhørende Satan.

”Satans mål er at gøre os til slaver af hans kommercielle verden og på den måde lægge beslag på vores tid og energi.” Vagttårnet studieudgave juli,2017,s.10

  VTS har et registreret holding i H M Riley Trust, som VTS overtog fra den afdøde Henrietta Riley. Denne fond handler med forskellige typer af aktier og obligationer i selskabet som Exxon Mobil, Coca Cola, Proctor & Gamble, Philip Morris og Cardinal Health.

I 2007 havde VTS en SEC ansøgning til en 40 millioner dollar hedge-fond gennem K2 STB Fund Ltd, som ligger på Cayman Islands. En fuldstændigt beskrivelse her . I 2012, havde fonden en værdi på over 3,5 millioner dollars og forsynede VTS med en skattefri indkomst på 752,859 dollars (omkring 4,8 millioner kr.), se her.

VTS var også deltager i Goldman Sachs 2012 Growth Markets Summit, Growth Markets Insights: Shaping Global Investment Themes.

Mens VTS er meget fordømmende overfor den politiske og kommercielle verden, er de kun lykkelige ved tanken om de pengemæssige fordele, de kan høste. Eksempelvis et ældste brev fra den 17. december, 2015 i England, hvor VTS anbefalede Jehovas Vidner at donere til organisationen og samtidigt fortælle, at de var skatteydere, så VTS kunne gøre krav på 25% ekstra indkomst fra staten. Her