Jul, Fødselsdag, Mors dag og Flag hilsen

VTS Bibel studenter var aktivt engageret i og promoverede fejring af jul, fødselsdage og mors dag til efter 1919. Disse fejringer blev tilsyneladende udtænkt  under Jehovas hellige ånds vejledning og forklaret som tilladt . I dag har Jehova bestemt, at dem der fejre disse skikke skal betragtes som hedensk eller tilbedere af skabningern,  de, der deltager, beskrives som "uvidende". Dette gør grin med ethvert krav, om at VTS havde en særlig status i Jesu øjne i 1919 eller valgte VTS til at være hans eneste kanal til frelse, baseret på at den var den eneste organisation der underviste og praktiserende sandheden.

                                                                Julen

   " I og med at Jehovas vidner tog afstand fra religiøse dogmer der havde hedenske rødder tog de også afstand fra mange skikke med ligende oprindelse. Men der gik nogen tid før baggrunden for visse højtider blev undersøgt så nøje som den burde. Det gjaldt for eksempel julen. " Jehovas vidner- forkyndere af Guds rige s. 198

Bibelstudenterne fejrede julen længe efter at de blev "renset" af Jesus i 1919. Omtalen af dette i Jehovas vidner- forkynder af Guds Rige-bogen gør det muligt at drage den konklusion, at julen var en hedensk fejring, der blev overtaget af kristendommen, men senere hedensk, når den blev korrekt overvejet. Alligevel havde Jehovas tjenere undersøgt julen og konkluderede, at den var tilladt for kristne, men betragtede den som "af største betydning".

   I nyere publikation som Guds rige hersker! indrømmes der, at VTS viste, at julen havde hedenske rødder, så tidligt som 1881.

" Bibelstudenterne havde længe erkendt at julen har hedenske rødder, og at Jesus ikke blev født den 25. december. I Zion´s Watch tower for december 1881 stod der: " Milioner kom fra hedenskskabet til kirken. Men der var hovedsagligt tale om en ændring af navnet. De hedenske præster blev kristne præster, og de hedenske helligdage og højtider fik kristne navne---en af dem er julen [ engelsk; christmas] ". I 1883 bragte Watch Tower artiklen " Hvornår blev Jesus født?", som argumenterede for at Jesus blev født i begyndelsen af oktober"    Guds rige Hersker s.101-102 

Uanfægtet af dette, afgjorde VTS at Julen er en vigtig og tilladt fest.

   "Selvom jul ikke er det rigtige årsdag for vor Herre Jesu fødsel, men mere korrekt årsdagen eller datoen for hans menneskelige fremkomst (Lukas 1:28), da fejringen af vor Herres fødsel ikke er et spørgsmål om guddommelig aftale eller påbud, men blot en hyldest og respekt for ham, er det ikke nødvendigt for os at dvæle særlig om datoen. Vi kan lige så godt være med den civiliserede verden i at fejre den store begivenhed den dag, som flertallet fejrer - "juledagen . "" Zion's Watch Tower 1904 Dec 1 p.364  (oversat fra engelsk)

ekstra penge til jul
postkort Bethel jul 1926
jul 1926 med Rutherford, Knorr, Franz og Henschel

Kort før julen 1927, erklærede VTS i bladet the Golden age senere Vågn op! at julen er hedensk og kommer fra Satan Djævelen og derfor vil Bethelitterne ikke holde jul i det år.

" The Golden age for 14. december 1927 gjorde opmærksom på at julen er en hedensk fest, at den fokuserer på fornøjelser og er forbundet med afgudsdyrkelse. Artiklen gjorde det klart at julen ikke var en fest Jesus havde påbudt, og kom med denne markante konklusion vedrørende jul; " Den kendsgerning at verden, kødet og Djævelen er fortaler for at denne højtid vedblivende skal holdes..... er et endeligt og afgørende argument for at de der har indviet sig helt til tjenesten for Jehova, ikke skal fejre den." Det kommer næppe bag på nogen at betelfamilien ikke fejrede jul dette år---- eller nogen sinde siden! "  Guds rige Hersker 2014, s.101-102

I 1928 holdte man en tale, der skulle afholde Bibelstudenterne fra at holde jul fremover.

" Hvad afholdte Bibelstudenterne fra at holde jul? Richard H. Barber gav svaret:" Jeg blev bedt om at holde en én times tale på vores radio omkring emnet  jul. Det var 2. dec. 1928, og udgivet i The Golden Age #241 og igen året senere #268. Talen var for at pointere at julen har hedensk oprindelse. Efter det, holdt brødrene aldrig jul igen.Årbogen 1975, s. 147 (engelsk udgave)

                                               Fødselsdag

Følgende citater fra årbogen 1975 giver indtryk af, at fejringen af fødselsdag stoppede kort efter julen 1928.

" Efter at brødrene på Betel holdt op med fejringen af jul " havde vi noget imod at stoppe med at gøre disse hedenske fejringer?" spurte Charles John Brandlein. " absolut ikke.  Dette var kun at rette ind efter det nye vi lærte, og vi hviste ikke før at det var hedensk. Det var bare at tage det op og smide det væk." Det næste var, fødselsdag, mors dag som blev sløjfet som dyrkelse af skabningen. Søster Lilian Kammerud husker :" hvor villige brødrene var i at stoppe med at holde disse helligdage og indrømmede at de var glade for at være fri for det. Nye sandheder gør os altid glade og... vi følte os priviligeret over at vide disse ting som andre var uvidene om." årbog 1975, s. 147 (oversat fra engelsk udgave)

Men i bogen Guds rige Hersker gives der indtryk af at fødselsdag først blev forbudt i 1936, ud fra et citat fra Golden age fra samme år.

" Fødselsdag. " Bibelen omtaler kun to fødselsdagsfester. Den ene holdt af den hedenske kong farao af Ægypten på Josefs tid; den anden var Herodes´ fødselsdag som kostede Johannes Døber livet. I Bibelen findes ingen beretning om nogle blandt Guds tjenere fejrede fødselsdag." --- The Golden age 6. maj 1936,side 499"  ---bogen Guds rige Hersker 2014, s. 105 

 

 I virkeligheden blev fødselsdage hold helt til 1951. Fra 1940 kommer følgende eksempel på at fødselsdage blev anset som tilladt.

" undskyld mig for at forstyrre din dyrbare tid. Men jeg må bare fortælle dig hvor meget jeg værdsætter den phonograf der med posten, kom til mig om morgenen efter d. 8, som var min 80 års fødselsdag. Det var i sandhed en fødselsdags gave fra Jehova, til at proklamere hans navn. Må nåde og styrke blive mig givet til at gøre det jeg skal gøre" Vagttårnet 1. jan. 1940, s. 16 (oversat fra engelsk)

I 1951 gjorde VTS det klart for vidnerne, at man som vidne ikke holdt fødselsdag mere.

" men  når disse skikke har deres rod i falsk tilbedelse, der er i modstrid med Bibelens principper, bliver de anstødelige. Fødselsdagsfester henleder opmærksomheden på skabningen og ophøjer skabningen, idet de tilskriver ham og hans fødsel utilbørlig betydning . Romerne 1: 25 advare mod dem, der "ærede og dyrkede skabningen fremfor Skaberen". Fødselsdagsfester kunne udvikle sog i denne anstødelige retning. Dersom kristne af og til ønsker at komme sammen i opbyggeligt fællesskab og til adspredelse, behøver de ikke at afvente en dag, der er en reminiscens af hedensk religion" Vagttårnet 15. feb. 1952, s. 64

Der er intet ubibelsk omkring fejring af fødselsdage. (Se Fødselsdag for detaljerede oplysninger om, hvorfor VTS holdning imod fødselsdage, er forkert.) De fleste vidner kæmper med at  forklare, hvorfor de ikke uden nogen pinlige føelser over det svage ræsonnement, der anvendes. Læg mærke til Romerne 14: 5-6 som anbefaler, ikke at dømme andre og deres festligheder:

    "Én person regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner aller dage for lige vigtige. Lad enhver gøre det han føler sig overbevist om. Den der betragter en bestemt dag som noget særligt, gør det for Jehova. Og den der spiser al slags mad, gør det for Jehova, for han takker Gud. Men den der undlader at spiser visse ting, gør det også for Jehova, og han takker også Gud. "

    Endnu engang ser vi, at såkaldt hedensk lære og adfærd, der blev fjernet i VTS af ​​det styrende råd, ikke blev erstattet af ny forståelse indtil årtier, efter at Jesus siges at have renset sit folk i 1919. Dette står i skarp kontrast til de første kristnes tid. Hvor mange gange udstendte apostlerne en beslutning under Guds vejledning gennem bibelbrevene, kun for senere at afgøre, at det var forkert og indføre et næsten modsat synspunkt?

                                                                   Mors Dag

 " Traditionen med Mors Dag stammer fra USA, hvor en mor som hed Anna Marie Reeves Jarvis boede i byen Grafton i Virginia. Hun arbejde i mere en 30 år i en gruppe af mødre kaldet " Mothers Day Work Club" for at forbedre sanitære forhold og mindske børnedødeligheden, forklare direktør for Dansk folkemindsamling Else Marie Kofod. Hun forklare videre " Fru Jarvis fik også idéen til, at amerikanerne skulle indføre en national minddag for mødres arbejde. men det skete ikke i hendes levetid. Hun døde i 1906. Til gengæld havde moderen fra Virginia en datter.... Hun hed Anna Jarvis og hvade mere succes med at få Mors Dag udbredt........i 1914 udråbte præsident Woodrow Wilson Mors Dag til en national mærkedag, hvor der skulle flages"  kilde : videnskab.dk

I 1931-bogen Vindication gav Rutherford det latterlige argument, at mors dag var et af Satans forsøg på at trække tilbedelse væk fra Jehova og mod kvinder. Hans bitre tirade omfatter følgende:

    "Den såkaldte" Mors Dag "blev først observeret i Amerika i 1914, det år, hvor Satans verden sluttede, og han vidste, at hans tid var kort for at gøre sig klar til kampen om Armageddon. At indgyde folket til at skænke speciel ære og tilbedelse på mødre ville være et skridt i retning af at vende folk væk fra Guds tilbedelse; og dette er et af hans midler til at forberede sig til Armageddon. Ved første øjekast forekommer arrangementet af "Mors Dag" uskadeligt og beregnet til at gøre det godt. Men folket er i uvidenhed om Satans subtile hånd i sagen, og at han er bevægelsens bagside, for at vende folket væk fra Gud. ... Hverken manden eller kvinden bør tilbedes for at gøre det rigtige, for det rigtige, er deres pligt at gøre. Tilbedelsen af skabningen af enhver slags er forkert og er en vederstyggelighed i Guds øjne. "Vindication (1931) pp.158-160(oversat fra engelsk)

Dette stærkt tvivlsomme ræsonnement forsætter i Vågn op! 1956, ordret fra bogen Vindication skrevet af Rutherford

" I påsynet af dette arrangement af Mors Dag og Fars Dag synes harmløs og beregnet til at gøre godt. Men folk er uvidene om Satans skjulte hånd i denne sag..... hverken manden eller kvinden bør blive tilbedt for at gøre det rigtige. Enhver form for tilbedelse af skabningen er forkert og en afskyelighed i Guds åsyn." Vågn op! 8. maj 1956 ,s.26 (oversat fra engelsk)

Mors dag er et kærligt minde om respekt og ære og har intet at gøre med tilbedelse. Den eneste klage kunne være, er som Jarvis rejste i 1920'erne; at mors dag var blevet overdrevent kommercialiseret.

                                                                 Flag Hilsen

     En ofte brugt argument, for at VTS er den eneste sande religion er, at Jehovas Vidner ikke deltager i politik. Også dette har ændret sig.

   I den følgende 1918 vagttårns artikel er USA rost og bibelstudenterne blever bedt om at bede for amerikanernes succes i krigen mod Tyskland.

    "I overensstemmelse med resolutionen fra kongresen den 2. april og med proklamationen fra USAs præsident den 11. maj foreslås det, at Herrens folk overalt gør den 30. maj en dag med bøn. Gud var nådigt glad for at få nationen til at blive dannet og vokse under de gunstigste betingelser i verden til bevarelse af frihed, borgerlighed og religion.

  Dette er et land guddommeligt "skygget med vinger" - overskygget af overvågningen af Guds ord - hvor Gud har ophævet et tegn på bjerget (rige), og hvor han har blæst sandhedens trompetbudskab. Her har sandhedens kærlighed i tre tusinde år tiltrukket af alle verdens mennesker, der elsker Gud, elsker Bibelen og elsker religiøs frihed. Her er praktisk taget alene af alle nationerne i landets grundlove sikringen om, at så længe forfatningen står, kan der ikke laves lov eller nogen form for statslige handlinger, der forbyder fri udøvelse af religion eller formindskelse af ytringsfriheden eller pressen.

    Utallige velsignelser har strømmet til hengivne mennesker gennem de kloge bestemmelser i de amerikanske lovers velsignelse, hvis indflydelse er blevet følt til jordens fjerneste hjørner, når selv en gnist af kærlighed til den guddommelige frihed kan blive flået i en glød . Her er der måske mere end andetsteds, at "nutiden", der skal bringes til Jehova (Esajas 18: 7), jordens offer (Ezekiel 45: 1) til denne klasses Gud, som i den kommende tid skal udbyttet værter blive nummereret, er fundet at være blevet født i Zion (Salme 87: 5, 6), taget ud af verden og givet i en figur som menneskehedens gave til deres Gud for altid at være sønner og tjenere for den Højeste.

    Denne klasse elsker at "samle sig sammen, og så meget mere, som de ser dagen nærmer" (Hebræerne 10:25), og de vil være af alle mennesker, der er mest klar til at omfavne en mulighed for at samle i en ekstra tjeneste for bøn. Som siger ånden gennem apostelen Paulus: "Jeg formaner derfor først og fremmest bønner, forbøn og taksigelser for alle mennesker, for konger og for alle, der er i autoritet, for at vi må føre et stille og fredeligt liv i al gudsfrygt og ærlighed. For dette er godt og acceptabelt i Guds vor Frelsers øjne. " (I Timoteus 2: 1-3) Lad være med at rose og takke Gud for det lovede strålende udfald af krigen, brydningen af ​​autokratiets kupler, frigivelsen af ​​de fangede (Esajas 61: 1) og fremstilling af verden sikkert for det almindelige folk - velsignelser, som alle er sikrede af Guds ord til befolkningen i dette land og for hele menneskehedens verden. "Watchtower 1918 1. juni, s.174" 30. maj for bøn og eftergivelse "(oversat fra engelsk)

Ud over at rose USA og bede om deres sejr, sagdeVTS også, at det var  at vise ære tilladt til flag. Det amerikanske Bethelhjem havde en buste af Abraham Lincoln og 2 amerikanske flag.

    "Antag, at byens eller statslige embedsmænd bør udstede en ordre, der kræver eller endog anmoder om, at alle personer skal vise det amerikanske flag. Hvad skal vi gøre? Vi svarer, vi synes det ville være rigtigt at vise flag i lydighed over for en sådan ordre eller anmodning . Enhver i Amerika burde være glad for at vise det amerikanske flag - især når det bliver bedt om det. " Vagttårnet 1917 15. maj(oversat fra engelsk)

    I 1929 begyndte Rutherford fejlagtigt at hævde, at de overordnede myndigheder i Romerne 13: 1, som fortjener vores pålidelighed, ikke gjaldt for regeringerne. Denne ukorrekte konklusion førte til begrundelse for at bryde landets love og fjerne sig fra politik. Alligevel forklarede 1917 vagttårnet med rette, at vi skulle takke myndighederne for at kunne leve stille og fredelige liv (1 Tim 2: 1-3)?

     Politisk inddragelse af Guds tilhængere vises konsekvent gennem hele Bibelen. Det Nye Testamente siger at vise respekt for de 'højere myndigheder' og betale 'kejsern det der er kejserens'. Det styrende råd bad om Helligånden, før de afgav deres mening i 1917, at vise  flaget er tilladt. For senere at tilbagekalde denne holdning viser, at Helligånden ikke virker gennem det styrende råd.

Del siden