Formål

 

Denne side bestræber sig på, at give objektive oplysninger om Jehovas Vidner. Så nuværende, tidligere og kommende JV'er kan danne sig et indtryk af Vagttårnselskabets historie, doktriner og håndtering af skandaler og problemstillinger.

Denne hjemmeside er under opbygning og mange emner, doktriner som Vagttårnsselskabet har beskæftiget sig med i gennem tiden vil blive gennemgået.

 Vi vil gøre vores bedste for at der hver uge er lagt nyt op på hjemmesiden. Så tjek hver uge for nye informationer på jvfakta.

(VTS= Vagttårnsselskabet),(NVT= New World Translation= Ny verdens Oversættelse, bibel udgivet af VTS) hvor ikke andet er vist, er det Vagttårnsselskabets bibel, som er citeret fra.

  Hvis man selv gerne vil lave sin egen granskning eller tjekke citaterne som bruges her på siden efter, gå til www.avoidjw.com, hvor der forefindes et stort udvalg af VTS publikationer m.m.

 Under overskriften "MERE" er en side med titlen " din Historie" så hvis du eller en du kender har erfaring med sekter/høj kontrol grupper, vil vi gerne høre din historie. Så andre også kan få indsigt i livet i en sekt/høj kontrol gruppe. Så send din historie til www.jvfaktadk@gmail.com

 

   nyt tilføjet, emne            

                                                              doktriner ->Jordskælv................... 07-12-20

                                                              Mere->Citater -> Teokratisk Krig...08-01-21

Peter S. Heima

korrektur: Jane Mortensen 

 

Læs også, nedenfor, nyheder,både nye og gamle om Jehovas vidner rundt om i verden!!

Seksuelt børnemisbrug indenfor Jehovas Vidner

Tyskland

  oprindelig artikel: Sexueller Kindesmissbrauch bei den Zeugen Jehovas – Die neunten Werkstattgespräche

  Oversat af Peter Sotelo Heima 07-12-20

   04-12-2020 I den uafhængige kommission for undersøgelse af seksuelt misbrug af børn blev der den 24. nov. 2020 holdt et fortroligt møde med eksperter omkring seksuel vold blandt børn og unge indenfor Jehovas Vidner.

   Vigtige internationale undersøgelser i de forgående år som den Australske Royal Commission, UK Charity Commission og Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA) i Storbritannien eller Universitetet i Utrecht i Holland, undersøgte sager om seksuelt misbrug af børn indenfor Jehovas Vidner. Alle undersøgelser blev støttet af vidneudsagn fra ofre eller vidner, der kunne fortælle om seksuel vold i trossamfundet.

  Undersøgelserne blev understøttet af udsagn fra ofre af tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, som havde henvendt sig til til Kommissionen ( "Mias Geschichte" Bilanzbericht Band II )(Mia´s Story engelsk). Baggrunden for den seksuelle vold overfor børn og unge i fortiden og i nutiden indenfor Jehovas Vidners trossamfund, såvel som betingelserne i udarbejdelsen blev gennemgået her. Udover det var fokus på , hvordan ofre kunne nås fremover og informeres om Kommissionens tilbud om fortrolig afhøring og skriftlige vidneudsagn.

                            ” Vagttårnselskabet forsøger at ligne et Teokrati ”

( Teokrati : en styreform, hvor al magt i samfundet tilhører Gud. Magten udøves af konge, profeter eller præster, red.)

Man havde en samtale med en ansat på et rådgivnings center for Religion og spørgsmål om Verdens anskuelse (Religions- und Weltanschauungsfragen ). Af den ansatte, som ønsker at være anonym, bliver trossamfundet Jehovas Vidner beskrevet som et teokrati , hvilket betyder, at de nægter at deltage i valg, da det er Jehova som regerer/hersker. Sådan bliver også andre forbud håndhævet af VTS, som en form for selvdisciplin hos de troende medlemmer, det rammer så deres samvittighed og opfattes af menige medlemmer som - følges reglerne ikke, overtrædes Guds ord. Denne konklusion er draget på baggrund af de erfaringer, som den anonyme ansatte har haft i sit arbejde. Den anonyme ansatte har gennem mange år rådgivet folk, som har ønsket at forlade Jehovas Vidner.

  Under rådgivende samtaler fik hun igen og igen det samme indtryk, at der hviler et enormt præstationspres på medlemmerne. For eksempel kunne et Vidne aldrig vide, om de gjorde nok for en ” plads i paradis” eller om de havde reddet nok mennesker på den forkerte ”vej ” (tro). Der kan specifikt nævnes, at den psykiske sundhed trues, når følelsen JV børn oplever, er at være udenfor samfundet, fordi VTS strenge regler skal følges. Eller hvordan mennesker føler sig revet midt over i valget mellem trossamfundet, som de lige har tilsluttet sig og deres egen biologiske familie, som de skal vende sig væk fra, fordi familien ikke tror på Jehova Gud.

  Det blev også tydeligt, at den dogmatiske udøvelse af troen og den adskillelse, der findes mellem medlemmet og lederene i trossamfundet, hvad angår adgang til informationer og afgørelser, som Vidnerne ikke har indflydelse på. Det fandtes tidligere og findes delvist stadig i dag også blandt kristne og i andre religioner.

                         Seksuel, psykisk misbrug og seksuelle forbud

  Barbara Kohoute er vokset op som et Jehovas Vidne og har også stiftet familie i trossamfundet. Gennem hendes søns spørgsmål omkring læren hos JV, kom hun selv i tvivl, især da det gjaldt beskyttelse af børn og hvordan man forholder sig til seksuel vold. Da hun ville undersøge sagen og overfor en ældste (ledere i menigheden) stillede kritiske spørgsmål, blev hun udstødt af trossamfundet. Efterfølgende stiftede hun flere selvhjælpsgrupper, som rådgiver mennesker som vil forlade trossamfundet.

  Hvorfor sexmisbrug af børn i et isoleret trossamfund som Jehovas Vidner er muligt, skyldes ifølge Barbara Kohout først og fremmest et religionsprivilegium: Interne disciplinærsager. Sådanne sager ligger under artikel 140 i grundloven og er forbundet med artikel 137 WRV, som giver selvstyre til trossamfund. Jehovas Vidner stiller denne ret over beskyttelsen af børn. Det fører til, at sager og tiltag sker indenfor organisationen og bliver ikke offentliggjort og derfor heller ikke opklaret offentligt.

 ” Det er efter min mening ikke kun fysisk, men også psykisk misbrug”

Barbara Kohout

Derudover nævner hun den ensidige opfattelse af sex hos Jehovas Vidner og den manglende undervisning i sex hos drenge og piger, som har betydning i forståelsen for, hvordan den seksuelle vold kan opstå. Det fører til, ifølge Barbara Kohout, at børn ved ”seksuel adfærd hos de ældste[...], som også er tillidspersoner og viser en overgrebs adfærd”, ikke kan adskille og se hvor grænserne går ”, fordi de er blevet forsikret om, at det er kærlighed […] Men de har ikke kunne dele det med nogen, fordi at tale om seksualitet er forbundet med stor skam, et tabu”, siger Barbara Kohout

                         Sexmisbrug af børn er kategoriseret som synd

Et andet tidligere medlem af Jehovas Vidner Udo Obermeyer blev inviteret til at vidne i kommissionen og til at fortælle om ofre for seksuel vold i deres barndom hos Jehovas Vidner. Udo Obermeyer var medlem af JV i mange år og ældste. Efter udstødelsen stiftede han i 2018 JZ Help. Foreningen arbejder for at hjælpe udstødte, men især dem, som har været ofre for børnemisbrug. Som alle der bliver udstødt af JV mistede Udo Obermeyer kontakten til alle, som var JV. Også nærmeste Familie måtte afbryde kontakten til ham.

   På rådgivningsstedet oprettet af Udo Obermeyer har ca. 50 ofre for børnemisbrug fra JV henvendt sig. Deres udsagn tyder på, at for de børn og unge, som er ofre for misbrug, er der ingen tillidsperson, de kan henvende sig til, hverken i trossamfundet eller udenfor. Selv forældrene kan ikke komme i betragtning, da deres mulighed for at beskytte deres barn i trossamfundet er begrænset. At gøre opmærksom på uretfærdigheder og krav om opklaring er også begrænset. Når en sag trods alt når til en ældste, skal barnet alene stå foran et udvalgt bestående af tre ældste og stå foran gerningsmanden og fortælle. Barnet er ofte tvunget til at retfærdiggøre sig om, hvorfor barnet lod sig berøre og ikke har forsvaret sig godt nok.

” De ældste er på ingen måde uddannet i, hvordan man behandler børn, som har været udsat for overgreb”

Udo Obermeyer

  Obermeyer stillede ofrenes beretning til rådighed, som for nogens vedkommende lå mange år tilbage i trossamfundet. Han beskrev, hvordan ramte børn blev pålagt skylden, at de ifølge reglerne hos Jehovas Vidner, havde deltaget i en synd. At kategorisere vold ind under ”synd” beskytter på den ene side gerningsmanden, synder kan tilgives, men belaster ofret voldsomt (religiøst overgreb). I det hele taget blev der af trossamfundet ikke fortaget nogle tiltag for at forhindre fremtidige overgreb, selv ikke efter personen forinden havde begået overgreb mod børn.

  Udo Obermeyer bekræfter, at indenfor trossamfundet Jehovas Vidner er begrebet seksuelt børnemisbrug ikke tidligere fandtes i deres ældstebog, da bibelen er klar i forbuddet om sex udenfor ægteskabet, har den intet forbud mod sex med børn. Først i de senere år er seksuel vold mod børn blevet nævnt og bliver set på samme måde som sex udenfor ægteskabet en såkaldt ”uren adfærd” og betragtet som en synd og kan derfor blive tilgivet, når der angres.

   ”Pseudo-grundlaget for argumentet er bibelen. Men bibelen har intet forbud mod seksuelt børnemisbrug ”

Udo Obermeyer

  Hvis man ønsker, at sager om børnemisbrug virkeligt skal opklares hos Jehovas Vidner, skal man henvende sig til myndighederne,da trossamfundet har gjort det klart for alle medlemmerne, at alle sager ordnes internt, oplyser Obermeyer. Samtidig fastslår han også, at det kun er dem, som er villige til at blive udstødt, som går til myndighederne. Ledelsen i trossamfundet vil gøre det klart for medlemmet, at det ikke er velset, at politiet bliver kontaktet og det på trods af, at den øverste ledelse(VTS) om ikke andet så ud af til siger, at det står et hvert medlem frit at kontakte myndighederne.

                                                         Skjult systematisk

  Også Wilhelm Hornung er med i JZ help. Han har været med i Jehovas Vidner til midten af 1990. Efter endt uddannelse som taleterapeut var han psykologisk rådgiver og problemløsnings coach i Umfeld hos Jehovas Vidner. Det var han til han officielt forlod JV i 2016. I sit arbejde som coach havde Wilhelm Hornung rådgivet og coachet et stort antal medlemmer i trossamfundet. I forbindelse med sit arbejde fik Hornung også kendskab til seksuel vold mod børn og unge. Samtidig var Hornung også ældste i trossamfundet. Grunden til at Hornung forlod Jehovas Vidner, var især for ham den chokerende behandling af allerede kendte sager om børnemisbrug, Det ville han som daværende ældste ikke være ansvarlig for. Hornung arbejder for tiden som coach i det offentlige.

På grund af sit mangeårige arbejde som coach hos JV og som ældste, kan Wilhelm Hornung bekræfte, at der har været talrige tilfælde af børnemisbrug i trossamfundet og hvilket regelsæt der har gjort det muligt. Noget lignende er sket i den evangeliske og katolske kirke, som ved konfirmationsforberedelse giver lejlighed til systematisk udnyttelse af børn. Hos JV er det sket ved bibelstudie eller i forkyndelsen. Børnemisbruget bliver praktiseret af såvel ældste som almindelige medlemmer og sker som regel alene med barnet eller teenageren. Selv personer, som er kendt af ældste som børnemisbruger, har lov til at have et bibelstudie eller gå i forkyndelsen, ofte alene med et barn, beretter Wilhelm Hornung.

  Derfor taler han også om, at det ikke er enkelttilfælde, men inden for Jehovas Vidner er der et system, som hvidvasker overtrædelser. I dag fortryder Wilhelm Hornung dybt, at han først efter mange år indså det målrettede hvidvaskningssystem og ikke af princip troede på de børn og unge som betroede sig til ham.

 ”Jeg har brugt 10 år på at gennemskue mønstret. Og mønstret var, at det angiveligt kun var enkelttilfælde og at ofrene fik lukket munden. Det er det typiske mønster i alle lande.”

Wilhelm Hornung

                                                              2-vidne-reglen

  Specielt for Jehovas Vidner er 2-vidne-reglen. Den siger, at ved mistanke eller anklage om en overtrædelse eller voldshandling, skal de ældste undersøge sagen, hvis der i sagen er mindst 2 vidner. I tilfælde af børnemisbrug skal der udover barnet være mindst en person mere, som kan bekræfte, at den seksuelle vold, som barnet påstår, at en gerningsmand har begået også er sket. Når dette ikke er muligt, henviser de ældste til at lægge det i Jehovas hænder. Det betyder, at der ikke gøres mere i sagen, man tror ikke på barnet. Barnet får ingen hjælp og har efter Vidnernes regler, at tie stille om sagen. Det gælder også forældrene. Hvis forældrene vælger at forsætte og ikke vil lade sagen ligge og begynder at stille spørgsmål, ses det som oprør og familien trues med udstødelse af trossamfundet.

  Både Udo Obemeyer og Wilhelm Hornung gav udtryk for kraftig kritik overfor 2-vidne-reglen i forbindelse med børnemisbrug. De mener, at ledelsen af trossamfundet velvidende bruger reglen som et skindargument for systematisk at dække over seksuel vold.  

Politikere føler sig chikaneret af Jehovas Vidner

d. 11-12-20

 oversat af Peter S.Heima

link: Tyske politikere føler chikaneret af Jehovas Vidner.

Den tyske avis Merkur.de skriver:

Trossamfund har misbrugt rådhus, til at videresende reklamebreve til kommunalpolitikere.

 

  De kommunale ansatte i Wartenberg blev ofre for Jehovas Vidners verdensomspændende kampagne. Muligvis blev også andre kommuner ramt. Jakob og Fiona D. fra Erding misbrugte forvaltningen i Wartenberg til dette, for at kunne skrive til distriktet i Berglern.

 Wartenberg-- I den omtalte post til rådhuset i Wartenberg havde en borger sendt breve, bekræfter rådhuset. Det viser sig, at det drejede sig om en systematisk fremgang. Mistænkeligt: Internet søgemaskinen Google blev brugt til finde afsenderen men uden resultat.

  Også borgerepræsentanter i Langenpreising blev der ”tænkt” på. De kommunalt ansatte kunne bekræfte, at de har pligt til at videresende denne post, især når der er påskrevet ”personligt” på brevet.

 Det man lagde mærke til var, at i to tilfælde i distriktsrådet, var der ikke blev skrevet til borgmesteren. VG-chefen Josef Strasser. Borgmester i Langenpreising. kalder disse handlinger for en ” plage” . ” Vi har ganske enkelt bare sendt det videre. Politikerne er gamle nok til at vide, hvad de skal gøre med brevene. Jeg har med det samme smidt det i væk.”

  I følge avisens oplysninger var det ikke alle kommunalpolitikere, som havde fået et brev, kun udvalgte politikere. Dominik Rutz (Grønne,Wartenberg) mener modsat, at alle i Wartenberg havde fået breve, hvori der blandt andet stod: ”At mange af os i den nuværende situation er konfronteret med yderligere udfordringer, vil jeg gerne vise dig et positivt syn på fremtiden.” Derefter følger en henvisning til at regeringer og andre myndigheder på lokalt og nationalt plan , ville blive beriget med en særudgave af Vagttårnsbladet.

  Borgmesteren Anton Scherer, Berglern var især irriteret, da hans forvaltning, med ekstraudgifter, havde sendt de omtalte breve viderer med posten . ”Sådan noget har intet at gøre i det politiske regi.”

Den kommunale forvaltning i Langenpreising havde i tide fået mistanke og i det mindste fået stoppet den uønskede post. Borgmester Scherer mente:” Det var et klart forsøg på at hverve nye medlemmer.”

  Det stemmer overens med de oplysninger redaktionen har, at grundet Corona-virusset har trossamfundet valgt ikke at gå fra hus-til-hus, men at sende personlige breve, nogle håndskrevne. Kommunalråd og offentlige personer er for sådanne organisationer særlig tiltrækkende.

  Jehovas Vidner er af den europæiske domstol, som følge deres af hus-til-hus proselytering, blevet irettesat, fordi Vidnerne indsamlede oplysninger om de besøgte.

  Talsmand for Jehovas Vidner Jochen Fessenbecker beklager, at nogle føler, at det er belastende. Det har ikke været hensigten. Det er, sagde han, da der blev spurgt, en engangskampagne, hvor organisationen ønsker at ”oplyse” de lokale politikere. Han benægtede ikke, at kampagnen var koordineret, ført an af de lokale medlemmer.

  Delstatsregionen meddeler, at den slags post kommer, uden kommentarer, i affaldsspanden på samme måde, som det blev håndteret i Warenberg.

australisk politiker mener at Jehovas Vidner i Australien vil mindste deres skattefrihed, hvis de ikke melder sig til et erstatningsprogram til støtte at ofre for børnesex misbrug

jehovas vidners brev kampagne nov. 2020

Blodets bestanddele er hovedsagen

uploadet 8. juni,2018 i AJWRB link:Components of Blood are the Issue Skrevet af Dieter Parczany

oversat af Peter S. Heima d. 15/11-20

I begyndelsen af 1990´erne, var jeg medlem af Hospitals komiteen HLC ( Hospital Liaison Committe) i Berlin, Tyskland. Da var jeg Jehovas Vidne, ældste og havde fået specialtræning og viden om Vagttårnsselskabets blodpolitik. Jeg tjente som formand for HLC og var helt overbevist om, at jeg gjorde det, som jeg prædikede lige siden dengang, jeg afslog at tillade min døende 8-årige søn at få en blodtransfusion lige fra begyndelsen af hans behandling til hans død i 1990.

  Mens jeg tjente i HLC, var jeg i den enestående stilling, at hjælpe JV, fordi jeg fra 1989-2004 arbejdede som administrativ assistent på Hemmatologi/Onkologisk afdeling på den præstigøse universitets klinik – Charite- i Berlin. Mit arbejde der gjorde mig meget bekendt med den sidste udvikling i brugen af blod og blodbestanddele; Men jeg forlod dog Vagttårnsorganisationen i januar 1998.

   Længe før det, i 1974, deltog jeg i Watchtower Bibel School of Gilead. Mens jeg var der, kom jeg til at kende den ledende skribent og senere hjælper for det Styrende Råd, Gene Smally og hans kone Anita, som også stammede fra min hjemby Berlin.

  I 1993-94 besøgte Gene og Anita os i vores hjem i Berlin. Mens de var på besøg, havde vi mange samtaler i en bred vifte om organisatoriske og bibelske spørgsmål.

   Ved en af disse samtaler nævnte jeg overfor Gene, at hvis vi virkeligt ville beholde den forståelse af Apostelgerninger 15:29 (de skal afholde sig fra det, der er besmittet af afguder fra seksuel umoral og fra det, der er kvalt og fra blod, red.), som et påbud fra Gud om ikke at modtage blod, giver det ingen mening at fortolke det som et forbud mod fuldblod og ikke et forbud om blodbestanddele?

 

Mit argument var, at hvis vi kunne acceptere dette og afholde os fra at lave vilkårlige regler om blodbestanddele, kunne vi redde en masse liv i fremtiden, eftersom en transfusion af blodbestanddele er en standart medicinsk behandling.

  Gene modsagde ikke mit argument og det overraskede mig ikke. Jeg tror, at det var helt indlysende for ham. Men der var et større problem med min rationelle analyse og han fik mig tilbage til virkeligheden, da han sagde, hvad jeg efter bedste evne husker;” Vi kan ikke ændre noget. Tænk på alle de trofaste som er døde.”

  Jeg slugte svaret og sagde ingenting. Jeg kunne ikke modsige hans logik. Genes svar gav mening fra et juridisk synspunkt. Husk på, jeg var stadig under stærk indflydelse af Vagttårnsselskabets gruppetænkning og kunne ikke tænke selvstændigt, tale for mig selv og reagere på min egen frie vilje.

I dag er jeg et helt andet sted og er nødt til at fortælle dig, hvad jeg har på sinde. Alle Jehovas Vidner, hvert hospital, læger, sygeplejesker, advokater eller dommere, som skal forholde sig til dybt troende Vidne, når de afviser at modtage blodtransfusion, skal de være vidende om følgende fakta.

  Såkaldte ”blodtransfusion” er normalt ikke en transfusion af fuldblod. Det har været almindelig medicinsk behandling i mange år, en transfusion af blod, røde blodceller (erythrocytes), hvide blodceller( leukocyter), blodplader( thrombocyter) eller plasma, er i det forhold til den rette medicinske behov for patienten.

Selv hvis alle Jehovas Vidner korrekt fortolkede påbuddet i Apg.15: 29, ”at afholde sig fra blod ” ER jeg i den faste overbevisning, at det er fornuftigt at tænke, at afholdelsen fra blod kun gælder fuldblod, med alle blodets bestanddele. Hvorfor? Fordi verset ikke omtaler hver enkelt bestanddel, kun blod som et ”hele”.

  For at illustrer min pointe: Hvem ville konkludere, at hvis én fik ilt (oxygen) som en del at en medicinsk behandling, er det samme som at drikke vand og få det ind i kroppen? Det er rigtigt at ilt er en af de primære dele af vand. Men fakta er, at ilt i sig selv ikke er vand. Det samme med blod: Røde blodceller, hvide blodceller, blodplader eller plasma er ikke blod. De er primære komponenter i blod, som ilt er en primær komponent i vand.

Læg også mærke til, at hemoglobin (en stor blodbestanddel af røde blodceller) er proteinet, som transporter ilten- er ”rød” og godkendt til brug af Vagttårnsselskabets ledere. Når det bruges til en transfusion på en JV patient, ligner det blod, det er svært at se forskel.

  Dette er ikke ligegyldige teologiske eller medicinske koncepter. Det er personligt. I 1990 døde vores 8-årige søn Manuel af kræft, efter to år med kemoterapi og strålebehandling. Da vi havde afvist en behandling med blodkomponeter, kunne Manuel kun få små doser af kemoterapi og stråler og det ledte sandsynligvis til en forøget mulighed for tilbagefald og til hans død.

   Min vildledte tro, som et af Jehovas Vidner og den skyld, der byggede sig op, havde en dramatisk og ødelæggende virkning på mig og min familie.

  Følelsen af at være et offer og den skyld, som hobede sig op, fik mig til at fortælle min historie, som jeg først offentliggjorde under pseudonymet Peter Porjohn i en bog med titlen ” Acquring Freedom from Fundamentalist Religious Thinking”.

  Det er mit store ønske i den nære fremtid, at alle ansvarlige læger og sygeplejersker, der behandler Jehovas Vidner med tryghed vil kunne sige; ”Vi vil ikke give dig en blodtransfusion, for at redde dit liv eller livet hos en af dine kære. Vi anbefaler, at det er en bestanddel af blod, der bliver givet”.

Italiensk læge dømt for at forsøge at redde et Jehovas Vidnes liv

d. 13/11-20

link til oprindelige artikel

   oversat af Peter S. Heima

Fredag ​9. oktober 2020

  Domstolen i Tivoli (Italien) dømte læge G.G til to måneders fængsel for at have forsøgt at redde en kvinde som var et Jehovas Vidne, ved hjælp af en blodtransfusion - en religion der ikke accepterer denne behandlingsmetode. Dommer Chiara Pulicati fritog dog G. G. fra at afsone sin straf, men dommen bliver ikke fjernet fra hans straffeattesten.

    Lægen skal betale erstatning til familien. Størrelsen af erstatningen er endnu ikke fastlagt.

  I 2013 blev Michela 36, i al hast af familiemedlemmer kørt til São João Evangelista Hospital i Tivoli, fordi hun havde alvorlige vejrtræknings problemer. Patienten gav udtryk for sin beslutning om ikke at modtage blodtransfusion, men lægen valgte alligevel at følge proceduren, i et sidste forsøg på at redde hendes liv.

   Michela døde under behandlingen da hun var ved at modtage femte portion blod. Hendes familie og venner, der også tilhører Jehovas Vidner, mente hun havde mistet chancen for et liv i paradiset, sammen med Jesus, fordi hun modtog blodtranfusion også selvom beslutningen ikke var hendes egen.

   Dommen blev afsagt 1. oktober 2020. Da der allerede har været en lignende dom, skabtes der en præcedens .En præcedens som går direkte imod lægernes ed om at redde menneskeliv .

 

Familien mener at Michaela mistede sin plads i Paradiset

Mere end 5000 Jehovas Vidner er døde af Covid-19

d. 09-11-20

oprindelige artikel :Over 5000 Jehovah’s Witnesses Dead

  oversat af Peter S. Heima

kilde: avoidjw.org

I en bekendtgørelse november 2020 ,da medlemmerne forsat blev bedt om, at være opmærksomme på forhåndsregler omkring Covid-19 pandemien, oplyses der at over 130.000 medlemmer af trossamfundet var smittede og mindst 5000var døde .

  For et Jehovas Vidne kan det være meget bekymrende at høre at så mange trosfæller er påvirkede af sygdommen. Mere bekymrende er det, at antallet af dødsfald er højere end i befolkningen generelt. Hvis det er rigtigt, vil det stille spørgsmåls tegn ved, påstanden om Jehova Gud beskytter sit folk som gruppe Det er tydeligt at Jehovas beskyttelse ikke er bedre end det er for alle andre. Det bekræftes af herunder følgende statistikker.

   Fra dags dato 5. november.2020 er der flere end 48.5 mill. Mennesker som enten har eller er smittet med Covid-19. Af dem er 1.2 millioner døde. Hvordan ser det ud, hvis man sammenligner med Jehovas Vidner ?

   I følge Tjeneste rapporten fra 2019, var det højeste antal af Jehovas Vidner det år på 8.6 mill. Tager man det tal, ses det at 1.5 % af Jehovas Vidner globalt blev smittet med Covid-19. Hvordan står det i forhold til den globale befolkning?

  Fra dags dato 5. November,2020, er der omkring 7.8 milliarder mennesker på jorden. Ud fra det tal ses det at kun 0,6% af verdens befolkning er blevet smittet med Covid-19. Det betyder, at der er 2,5 gange større risiko for at et Jehovas Vidne bliver smittet i forhold til den generelle befolkning.

   Lad os kigge på dødsfaldene i procent. Med mere end 5000 dødsfald, ses det at mere end 3,8% af Covid-19 tilfælde hos JV ender i et dødsfald. Sammenlignes det med de 1,2 millioner Covid-19 dødsfald globalt. Betyder det at omkring 2,5% af Covid-19 tilfældende ender med et dødsfald. Det betyder at trossamfundet Jehovas Vidner har 1,5 gange flere dødsfald end generelt i befolkningen.

    Hvorfor er der flere Covid-19 tilfælde hos JV end i befolkningen? Hvorfor dør der flere Jv´er end generelt i befolkningen? For at svare på de spørgsmål, skal man se på hvem der døde, hvor de kommer fra, deres baggrund og mange andre ting som kan have indflydelse på et Jehovas vidnes velbefindende. Derfor, af mangel på denne baggrunds viden, kan man kun formode nogle mulige årsager.

I følge en undersøgelse, er JV som gruppe som er dårligere uddannede end andre grupper. 63% har ikke et gymnasielt afgangsbevis. Hos JV ses det ikke som noget problem, da mange er dybt optaget af en karriere som forkyndere, en karriere som ikke giver nogen økonomisk indkomst på nogen måde, derfor ser mange sig nødsaget til at arbejde med rengøring eller pudse vinduer, for at have råd til deres forkyndelses arbejde. Det er derfor ikke overraskende at undersøgelsen viser at JV´er har en lav årlig indkomst. Derfor er det at vælge en levevej som holder halvdelen af JV´er i den lave indkomst ende ( globalt set. Red) gør det svært for det enkelte medlem at have råd til en sundhedsforsikring, medmindre de lever i et land ,hvor lægehjælp er noget som staten sørger for . Det vil sige, at når pandemier som Covid-19 kommer, vil manglende uddannelse, livsstil valg være faktorer som bidrager til de forøgede tal i overstående eksempel.

  I undersøgelse fremgår det også at omkring 52% af JV er over 50 år. Alder ses også som en årsag til Covid-19 dødsfald. I følge NATURE, er dem over 80 år, der er i den største risiko gruppe, hvor dem over 50 år er i midten i forhold til de 80 årige. Andre faktorer er køn, etnicitet, kredsløbssygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, åndedræts sygdomme og kræft. Som set, er det høje antal af ældre mennesker i JV trossamfundet, vil det også være årsag til det øgede antal dødsfald.

Uanset, er 5000 dødsfald i en lille religiøs gruppe som Jehovas Vidner meget bekymrende. Hovedkontorene har sørget for en specifik vejledning til special fuldtids ansatte, det vil være gavnligt for familierne at overveje disse 4 spørgsmål i november 2020 bekendtgørelsen.

1. Er arten af sekulært arbejde varetaget af et familiemedlem med til at forøge risikoen for at blive smittet?

2. Er nogen af de nærmeste ældre mennesker eller har de underliggende sygdomme?

3. Hvor hurtigt spreder virussen sig?

4. Hvad er myndighedernes anvisninger i lokal området?

  Overvej disse spørgsmål og tag de forholdsregler der skal til for at mindske risikoen for smitte.  

Er David Gnam: En løgner i Højeste ret ?

Artikel fra avoidjw David Gnam: A Supreme Court Liar?

oversat af Peter S. Heima

David Gnam

Tirsdag den 2. november, 2017 i Canadas højeste ret, var der høring i en sag om et udelukket Jehovas Vidne, som satte spørgsmål ved processen som førte til hans udelukkelse. Indledende fastholder Jehovas vidne, ældste og advokat, David Gnam (partner i W.Glen How & Associates LLP) (husk link) at ” normale familieforhold fortsætter efter udelukkelse ,kun det ”åndelige fællesskab bortfalder...”

David Gnam i retten Et klip fra højeste ret i Canada, 2. november, 2017 hvor David Gnam afgiver falsk udsagn.

Transcript:

   … As the meeting progressed with Mr. Wall, the elders came to the decision that Mr. Wall was not sufficiently repentant for his disgraceful conduct and the congregation elders took the decision to disfellowship him. That word is used by Jehovah’s Witnesses. Jehovah’s Witnesses don’t use the word ‘shun’ or ‘shunning’. They refer to it as disfellowship, disfellowshipping, disfellowshipped because that really gives the sense of what’s taking place within this particular religious community. Disfellowship literally means “no further spiritual fellowship with the individual”. […] As I point out at paragraph 22 of my factum, the nature of the relationship, then, of a disfellowshipped person is not completely shunned. The disfellowshipped person is able to come into the congregation meetings, they’re able to attend in the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, they’re able to sit wherever they like, they can sing the spiritual songs with the congregation. As far as their family members are concerned, normal family relations continue with the exception of spiritual fellowship. And, the door is not closed to Mr Wall either. The person who is disfellowshipped can, after a period of time, ask to be re-instated in the congregation, because that is the purpose of the discipline.

  Text bolded for emphasis

(…. Som mødet med Hr. Wall skred frem, fremkom det de ældste den afgørelse at Hr. Wall ikke viste tilstrækkelig anger for hans uværdige adfærd og menighedens ældste afgjorde at udelukke ham. Ordet som Jehovas Vidner bruger i denne forbindelse. Jehovas vidner bruger ikke ord som ”udstødt” eller ” udstødelse , men udelukket eller udelukkelse. Udelukkede fordi det giver en fornemmelse af hvad der sker indenfor det religiøse trossamfund. Udelukket betyder bogstaveligt talt ” ikke mere åndeligt fællesskab med et individ”. […] Som jeg påpegede i paragraf 22,betyder det at en udelukket person ikke bliver helt undgået. Den udelukkede person har stadig muligheden for komme til menighedens møder, iJehovas vidners rigssal, kan tage plads hvor de vil i salen og de kan synge med på sangene. For så vidt som familien måtte ønske det , fortsætter det normale familie forhold med undtagelse af det åndelige fællesskab. Døren er ikke lukket for Hr. Wall. Personer som er udelukkede kan, efter en tidsperiode, søge om at blive genoptaget i menigheden, da det er formålet med disciplineringen. )

    Lyver David Gnam ?

   Det er som udgangspunkt rigtigt , at Jehovas vidner ikke bruger ordet ” udstødt” eller ” udstødelse” men det er misvisende . Jehovas vidner bruger måske ord som ” udelukke, udelukket udelukkede” i stedet for udstødt, men ifølge dictionary.com defineres ”udelukket” som en person ” officielt udstødt af andre medlemmer.

David Gnam siger ” at en udelukket person ikke er fuldstændig udstødt” fordi de kan komme til møderne, sidde hvor de har lyst, og synge med på sangene. Men faktum er at en udelukket person kan gå til de samme sportsbegivenheder , i de samme butikker, gå til den samme læge som andre Jehovas Vidner. Og i alle tilfælde , om det er begivenheder arrangeret af Jehovas Vidner eller ej, vil den udelukkede person blive undgået af alle Jehovas Vidner ,han måtte møde.

   David Gnam fortæller i Canadas højeste ret at ” normale familie forhold forsætter”. Dette er ikke sandt. Den autoriserede Jehovas Vidners hjemmeside jw.org har dette at sige når der henviser til den bibelske historie om Arons sønner Nahab og Abihu som blev dræbt af Gud:

   ”Vores loyalitet mod Jehova kan blive sat på en hård prøve når en vi elsker, bliver udelukket. Jehovas ord til Aron indeholder et klart budskab til dem der må afbryde forbindelsen til en slægtning der er blevet udelukket. Vores kærlighed til Jehova skal være stærkere end vores kærlighed til familiemedlemmer der ikke er forblevet trofaste over for ham. ” vagttårnet december,2020

  Hvad betyder ” Afbryde forbindelsen”? Jehovas vidners eget opslagsværk ´indsigt i skrifterne”, giver svaret. Ordet henviser da til en straf i form af ”døden” , ´ ekskluderet´ og ordet ” udstødelse” bruges også.

David Gnam er en Jehovas Vidne ældste og som ældste er han fuldt ud klar over organisationens doktriner. Han ved, når en person bliver udelukket , ophører alle normale familieforhold. Alle familie medlemmer som er Jehovas vidner skal ´ afbryde al kontakt med et udstødt familiemedlem´. Det betyder at den udelukkede, bliver betragtet som død, levende død som går rundt i blandt dem: forældre afbryder al kontakt men deres børn, børn afbryder al kontakt med deres forældre, bedsteforældre afbryder al kontakt med deres børnebørn også videre.

  Yderligere beviser for udstødelse

 Der er en række af videoer som Jehovas vidners ledelse bruger, for at få familier til helt at afbryde kontakten til udstødte familiemedlemmer. Tror du disse klip vil vise om David Gnam er en løgner ? Det vil vi lade dig afgøre.

Dramatization of parents shunning their disfellowshipped son

Dramatization of a Jehovah’s Witness couple shunning their daughter and grandchildren.

Klippene linket til ovenfor viser en udstødt søn som forlader familiehjemmet eller forårsager problemer. Sidst nævnte er dog sjældent tilfældet. Læg mærke til at moren ignorerer tekst beskeden fra sin søn. Det er sådan udstødelse fungerer. Dramatiseringen viser også at forældrene har fravalgt deres søn i mere end 5 år

 I det overstående filmklip, fremstilles udstødelsen , fra et tidligere udstødt medlems vinkel. Klippet fremstiller udstødte personer som egoistiske og onde mennesker, som dog sjældent er tilfældet.

   Forældrene fremstilles som ofre for datterens adfærd. Og klippet afslører at datteren har været udstødt i 15 år. Men historien melder ikke noget om, hvad der er sket med barnets far. Ikke-Jehovas Vidner fremstilles som anonyme ,uden følelser.

  Løg David Gnam i Canadas højeste ret ?

   Hvis han gjorde, er Canadas højeste rets afgørelse til fordel for Jehovas vidners udstødelses politik,afgjort på en løgn .Og de har fulgt i sporene på Scientology, ved at glæde sig over denne sejr på deres hjemmeside jw.org

 

Der er ikke indlagt nogen video