Formål

 

Denne side bestræber sig på, at give objektive oplysninger om Jehovas Vidner. Så nuværende, tidligere og kommende JV'er kan danne sig et indtryk af Vagttårnselskabets historie, doktriner og håndtering af skandaler og problemstillinger.

Denne hjemmeside er under opbygning og mange emner, doktriner som Vagttårnsselskabet har beskæftiget sig med i gennem tiden vil blive gennemgået.

 Vi vil gøre vores bedste for at der hver uge er lagt nyt op på hjemmesiden. Så tjek hver uge for nye informationer på jvfakta.

(VTS= Vagttårnsselskabet),(NVT= New World Translation= Ny verdens Oversættelse, bibel udgivet af VTS) hvor ikke andet er vist, er det Vagttårnsselskabets bibel, som er citeret fra.

  Hvis man selv gerne vil lave sin egen granskning eller tjekke citaterne som bruges her på siden efter, gå til www.avoidjw.com, hvor der forefindes et stort udvalg af VTS publikationer m.m.

 Under overskriften "MERE" er en side med titlen " din Historie" så hvis du eller en du kender har erfaring med sekter/høj kontrol grupper, vil vi gerne høre din historie. Så andre også kan få indsigt i livet i en sekt/høj kontrol gruppe. Så send din historie til www.jvfaktadk@gmail.com

 

   nyt tilføjet, emne            

                      interessant ->  Væselord eller Vildledende eller tvetydigeord ....  26-10-20

                                              

Peter S. Heima

korrektur: Jane Mortensen 

 

Læs også, nedenfor, nyheder,både nye og gamle om Jehovas vidner rundt om i verden!!

Italiensk læge dømt for at forsøge at redde et Jehovas Vidnes liv

d. 13/11-20

link til oprindelige artikel

   oversat af Peter S. Heima

Fredag ​9. oktober 2020

  Domstolen i Tivoli (Italien) dømte læge G.G til to måneders fængsel for at have forsøgt at redde en kvinde som var et Jehovas Vidne, ved hjælp af en blodtransfusion - en religion der ikke accepterer denne behandlingsmetode. Dommer Chiara Pulicati fritog dog G. G. fra at afsone sin straf, men dommen bliver ikke fjernet fra hans straffeattesten.

    Lægen skal betale erstatning til familien. Størrelsen af erstatningen er endnu ikke fastlagt.

  I 2013 blev Michela 36, i al hast af familiemedlemmer kørt til São João Evangelista Hospital i Tivoli, fordi hun havde alvorlige vejrtræknings problemer. Patienten gav udtryk for sin beslutning om ikke at modtage blodtransfusion, men lægen valgte alligevel at følge proceduren, i et sidste forsøg på at redde hendes liv.

   Michela døde under behandlingen da hun var ved at modtage femte portion blod. Hendes familie og venner, der også tilhører Jehovas Vidner, mente hun havde mistet chancen for et liv i paradiset, sammen med Jesus, fordi hun modtog blodtranfusion også selvom beslutningen ikke var hendes egen.

   Dommen blev afsagt 1. oktober 2020. Da der allerede har været en lignende dom, skabtes der en præcedens .En præcedens som går direkte imod lægernes ed om at redde menneskeliv .

 

Familien mener at Michaela mistede sin plads i Paradiset

Mere end 5000 Jehovas Vidner er døde af Covid-19

d. 09-11-20

oprindelige artikel :Over 5000 Jehovah’s Witnesses Dead

  oversat af Peter S. Heima

kilde: avoidjw.org

I en bekendtgørelse november 2020 ,da medlemmerne forsat blev bedt om, at være opmærksomme på forhåndsregler omkring Covid-19 pandemien, oplyses der at over 130.000 medlemmer af trossamfundet var smittede og mindst 5000var døde .

  For et Jehovas Vidne kan det være meget bekymrende at høre at så mange trosfæller er påvirkede af sygdommen. Mere bekymrende er det, at antallet af dødsfald er højere end i befolkningen generelt. Hvis det er rigtigt, vil det stille spørgsmåls tegn ved, påstanden om Jehova Gud beskytter sit folk som gruppe Det er tydeligt at Jehovas beskyttelse ikke er bedre end det er for alle andre. Det bekræftes af herunder følgende statistikker.

   Fra dags dato 5. november.2020 er der flere end 48.5 mill. Mennesker som enten har eller er smittet med Covid-19. Af dem er 1.2 millioner døde. Hvordan ser det ud, hvis man sammenligner med Jehovas Vidner ?

   I følge Tjeneste rapporten fra 2019, var det højeste antal af Jehovas Vidner det år på 8.6 mill. Tager man det tal, ses det at 1.5 % af Jehovas Vidner globalt blev smittet med Covid-19. Hvordan står det i forhold til den globale befolkning?

  Fra dags dato 5. November,2020, er der omkring 7.8 milliarder mennesker på jorden. Ud fra det tal ses det at kun 0,6% af verdens befolkning er blevet smittet med Covid-19. Det betyder, at der er 2,5 gange større risiko for at et Jehovas Vidne bliver smittet i forhold til den generelle befolkning.

   Lad os kigge på dødsfaldene i procent. Med mere end 5000 dødsfald, ses det at mere end 3,8% af Covid-19 tilfælde hos JV ender i et dødsfald. Sammenlignes det med de 1,2 millioner Covid-19 dødsfald globalt. Betyder det at omkring 2,5% af Covid-19 tilfældende ender med et dødsfald. Det betyder at trossamfundet Jehovas Vidner har 1,5 gange flere dødsfald end generelt i befolkningen.

    Hvorfor er der flere Covid-19 tilfælde hos JV end i befolkningen? Hvorfor dør der flere Jv´er end generelt i befolkningen? For at svare på de spørgsmål, skal man se på hvem der døde, hvor de kommer fra, deres baggrund og mange andre ting som kan have indflydelse på et Jehovas vidnes velbefindende. Derfor, af mangel på denne baggrunds viden, kan man kun formode nogle mulige årsager.

I følge en undersøgelse, er JV som gruppe som er dårligere uddannede end andre grupper. 63% har ikke et gymnasielt afgangsbevis. Hos JV ses det ikke som noget problem, da mange er dybt optaget af en karriere som forkyndere, en karriere som ikke giver nogen økonomisk indkomst på nogen måde, derfor ser mange sig nødsaget til at arbejde med rengøring eller pudse vinduer, for at have råd til deres forkyndelses arbejde. Det er derfor ikke overraskende at undersøgelsen viser at JV´er har en lav årlig indkomst. Derfor er det at vælge en levevej som holder halvdelen af JV´er i den lave indkomst ende ( globalt set. Red) gør det svært for det enkelte medlem at have råd til en sundhedsforsikring, medmindre de lever i et land ,hvor lægehjælp er noget som staten sørger for . Det vil sige, at når pandemier som Covid-19 kommer, vil manglende uddannelse, livsstil valg være faktorer som bidrager til de forøgede tal i overstående eksempel.

  I undersøgelse fremgår det også at omkring 52% af JV er over 50 år. Alder ses også som en årsag til Covid-19 dødsfald. I følge NATURE, er dem over 80 år, der er i den største risiko gruppe, hvor dem over 50 år er i midten i forhold til de 80 årige. Andre faktorer er køn, etnicitet, kredsløbssygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, åndedræts sygdomme og kræft. Som set, er det høje antal af ældre mennesker i JV trossamfundet, vil det også være årsag til det øgede antal dødsfald.

Uanset, er 5000 dødsfald i en lille religiøs gruppe som Jehovas Vidner meget bekymrende. Hovedkontorene har sørget for en specifik vejledning til special fuldtids ansatte, det vil være gavnligt for familierne at overveje disse 4 spørgsmål i november 2020 bekendtgørelsen.

1. Er arten af sekulært arbejde varetaget af et familiemedlem med til at forøge risikoen for at blive smittet?

2. Er nogen af de nærmeste ældre mennesker eller har de underliggende sygdomme?

3. Hvor hurtigt spreder virussen sig?

4. Hvad er myndighedernes anvisninger i lokal området?

  Overvej disse spørgsmål og tag de forholdsregler der skal til for at mindske risikoen for smitte.  

Er David Gnam: En løgner i Højeste ret ?

Artikel fra avoidjw David Gnam: A Supreme Court Liar?

oversat af Peter S. Heima

David Gnam

Tirsdag den 2. november, 2017 i Canadas højeste ret, var der høring i en sag om et udelukket Jehovas Vidne, som satte spørgsmål ved processen som førte til hans udelukkelse. Indledende fastholder Jehovas vidne, ældste og advokat, David Gnam (partner i W.Glen How & Associates LLP) (husk link) at ” normale familieforhold fortsætter efter udelukkelse ,kun det ”åndelige fællesskab bortfalder...”

David Gnam i retten Et klip fra højeste ret i Canada, 2. november, 2017 hvor David Gnam afgiver falsk udsagn.

Transcript:

   … As the meeting progressed with Mr. Wall, the elders came to the decision that Mr. Wall was not sufficiently repentant for his disgraceful conduct and the congregation elders took the decision to disfellowship him. That word is used by Jehovah’s Witnesses. Jehovah’s Witnesses don’t use the word ‘shun’ or ‘shunning’. They refer to it as disfellowship, disfellowshipping, disfellowshipped because that really gives the sense of what’s taking place within this particular religious community. Disfellowship literally means “no further spiritual fellowship with the individual”. […] As I point out at paragraph 22 of my factum, the nature of the relationship, then, of a disfellowshipped person is not completely shunned. The disfellowshipped person is able to come into the congregation meetings, they’re able to attend in the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, they’re able to sit wherever they like, they can sing the spiritual songs with the congregation. As far as their family members are concerned, normal family relations continue with the exception of spiritual fellowship. And, the door is not closed to Mr Wall either. The person who is disfellowshipped can, after a period of time, ask to be re-instated in the congregation, because that is the purpose of the discipline.

  Text bolded for emphasis

(…. Som mødet med Hr. Wall skred frem, fremkom det de ældste den afgørelse at Hr. Wall ikke viste tilstrækkelig anger for hans uværdige adfærd og menighedens ældste afgjorde at udelukke ham. Ordet som Jehovas Vidner bruger i denne forbindelse. Jehovas vidner bruger ikke ord som ”udstødt” eller ” udstødelse , men udelukket eller udelukkelse. Udelukkede fordi det giver en fornemmelse af hvad der sker indenfor det religiøse trossamfund. Udelukket betyder bogstaveligt talt ” ikke mere åndeligt fællesskab med et individ”. […] Som jeg påpegede i paragraf 22,betyder det at en udelukket person ikke bliver helt undgået. Den udelukkede person har stadig muligheden for komme til menighedens møder, iJehovas vidners rigssal, kan tage plads hvor de vil i salen og de kan synge med på sangene. For så vidt som familien måtte ønske det , fortsætter det normale familie forhold med undtagelse af det åndelige fællesskab. Døren er ikke lukket for Hr. Wall. Personer som er udelukkede kan, efter en tidsperiode, søge om at blive genoptaget i menigheden, da det er formålet med disciplineringen. )

    Lyver David Gnam ?

   Det er som udgangspunkt rigtigt , at Jehovas vidner ikke bruger ordet ” udstødt” eller ” udstødelse” men det er misvisende . Jehovas vidner bruger måske ord som ” udelukke, udelukket udelukkede” i stedet for udstødt, men ifølge dictionary.com defineres ”udelukket” som en person ” officielt udstødt af andre medlemmer.

David Gnam siger ” at en udelukket person ikke er fuldstændig udstødt” fordi de kan komme til møderne, sidde hvor de har lyst, og synge med på sangene. Men faktum er at en udelukket person kan gå til de samme sportsbegivenheder , i de samme butikker, gå til den samme læge som andre Jehovas Vidner. Og i alle tilfælde , om det er begivenheder arrangeret af Jehovas Vidner eller ej, vil den udelukkede person blive undgået af alle Jehovas Vidner ,han måtte møde.

   David Gnam fortæller i Canadas højeste ret at ” normale familie forhold forsætter”. Dette er ikke sandt. Den autoriserede Jehovas Vidners hjemmeside jw.org har dette at sige når der henviser til den bibelske historie om Arons sønner Nahab og Abihu som blev dræbt af Gud:

   ”Vores loyalitet mod Jehova kan blive sat på en hård prøve når en vi elsker, bliver udelukket. Jehovas ord til Aron indeholder et klart budskab til dem der må afbryde forbindelsen til en slægtning der er blevet udelukket. Vores kærlighed til Jehova skal være stærkere end vores kærlighed til familiemedlemmer der ikke er forblevet trofaste over for ham. ” vagttårnet december,2020

  Hvad betyder ” Afbryde forbindelsen”? Jehovas vidners eget opslagsværk ´indsigt i skrifterne”, giver svaret. Ordet henviser da til en straf i form af ”døden” , ´ ekskluderet´ og ordet ” udstødelse” bruges også.

David Gnam er en Jehovas Vidne ældste og som ældste er han fuldt ud klar over organisationens doktriner. Han ved, når en person bliver udelukket , ophører alle normale familieforhold. Alle familie medlemmer som er Jehovas vidner skal ´ afbryde al kontakt med et udstødt familiemedlem´. Det betyder at den udelukkede, bliver betragtet som død, levende død som går rundt i blandt dem: forældre afbryder al kontakt men deres børn, børn afbryder al kontakt med deres forældre, bedsteforældre afbryder al kontakt med deres børnebørn også videre.

  Yderligere beviser for udstødelse

 Der er en række af videoer som Jehovas vidners ledelse bruger, for at få familier til helt at afbryde kontakten til udstødte familiemedlemmer. Tror du disse klip vil vise om David Gnam er en løgner ? Det vil vi lade dig afgøre.

Dramatization of parents shunning their disfellowshipped son

Dramatization of a Jehovah’s Witness couple shunning their daughter and grandchildren.

Klippene linket til ovenfor viser en udstødt søn som forlader familiehjemmet eller forårsager problemer. Sidst nævnte er dog sjældent tilfældet. Læg mærke til at moren ignorerer tekst beskeden fra sin søn. Det er sådan udstødelse fungerer. Dramatiseringen viser også at forældrene har fravalgt deres søn i mere end 5 år

 I det overstående filmklip, fremstilles udstødelsen , fra et tidligere udstødt medlems vinkel. Klippet fremstiller udstødte personer som egoistiske og onde mennesker, som dog sjældent er tilfældet.

   Forældrene fremstilles som ofre for datterens adfærd. Og klippet afslører at datteren har været udstødt i 15 år. Men historien melder ikke noget om, hvad der er sket med barnets far. Ikke-Jehovas Vidner fremstilles som anonyme ,uden følelser.

  Løg David Gnam i Canadas højeste ret ?

   Hvis han gjorde, er Canadas højeste rets afgørelse til fordel for Jehovas vidners udstødelses politik,afgjort på en løgn .Og de har fulgt i sporene på Scientology, ved at glæde sig over denne sejr på deres hjemmeside jw.org

 

Der er ikke indlagt nogen video

Kumba,Camaroon

Massakra i Kumba, Carmaroon

 

OVERSAT MED GOOLE TRANSLATE FRA FRANSK TIL DANSK

link til artikel : Her

d. 02-10-20

  Teksten er ”tilpasset” dansk af Peter S. Heima 

   Angrebet på det private Moder Franscisca-college i Kumbas 2. distrikt af terrorister den 24. oktober efterlod 7 døde og 13 sårede, hvor af de 7, alvorligt. De blev kørt til forskellige hospitaler i Sydvestregionen til intensiv behandling, da nogle af dem havde mistet meget blod.

   Et af ofrene for dette blodbad, der var heldig, ikke at dø på stedet, skønt han blev alvorligt såret, havde brug for en blodtransfusion. Under hensyntagen til anbefalingerne fra statsoverhovedet, der opfordrede staten til at tage det fulde ansvar for de sårede, havde hospitalet, hvor drengen blev indlagt, gjort alt det nødvendige forarbejde til en blodtransfusion.

   Alt var klart til, at transfusionen kunne begynde, det eneste, der manglede var en tilladelse fra drengens forældre, der ansås som en formalitet. Men til lægens forbløffelse vægrede faren sig, netop som han skulle til at underskrive dokumentet , -han modsatte sig behandlingen. På trods af lægen og sygeplejeskens redegørelser , der lod faren vide, at barnets liv ikke stod til at redde uden en transfusion og at der ikke var nogen anden løsning end en blodtransfusion , fastholdte han at blodtransfusion blandt Jehovas Vidner er strengt forbudt.

Faren valgte at prøve et andet hospital. Men fik igen at vide, at den kritiske tilstand, som hans søn befandt sig i, krævede blodtransfusion og at de ikke kunne tilbyde nogen alternativer. Men faren fastholdt sin beslutning og ønskede ikke at høre om blodtransfusion. På trods af ,at barnets tilstand forværredes, beslutter han at tage sin søn hjem. Og som lægerne advarede om, bukkede drengen under for sine skader den efterfølgende dag.

Schweiz : Sønderlemmende kritik af Jehovas Vidner er berettiget, domstol bekræfter.

I Juli 2019, frikendte distrikts domstolen i Zurich, Schweiz en sekt ekspert og tidligere ansat hos infosekta (husk link) af alle anklager fremsat af sammenslutningen af Jehovas Vidner i Schweiz. Anklagerne kom som følge af et interview i avisen Tages-Anzeiger(2015) og en presse meddelelse (2015). Fra marts 2020 og frem, blev det klart at Jehovas vidner i Schweiz ikke ville appellere og derfor stadfæstet.” Rettens afgørelse er til stor skade for Jehovas vidner”.

 Indtil videre ser det ud til, at afgørelsen er uden præcedens, både i Schweiz og internationalt. Det store bevisgrundlag, som domstolen undersøgte sekt ekspertens hovedpunkter af kritikken af Jehovas vidner og konkluderede at kritikken var berettiget. Jehovas Vidners religiøse handle måde er en overtrædelse af medlemmets og dennes nærmeste, grundlæggende rettigheder.

 Afgørelsen er også en bedre forståelsen af Jehovas vidners doktriner, som alle vidner globalt skal overholde. Det gælder også spørgsmål om samfundets offentlige ret (Körperschaft des öffentlichen Rechts) og om trossamfund i Tyskland.

 Hvad handlede retssagen om?

  Dr. Phil. Regina Spiess, ekspert i sekter, blev anklaget for fornærme, angribe og/eller skade en persons/organisation ære. Æres krænkende udtalelser er normalt straffrie, når de anses som sande, i denne sag var det domstolens hensigt at bevise at Spiess udtalelser var korrekte. På alle punkter påviste hun at det var sandt (sandhed bevis) eller kunne betragtes som i god tro. Under retssagen, blev det også påvist at hendes udtalelser var kommet som udtryk for respekt for offentlighedens interesse.

 Til selve retssagen blev der indkaldt 24 vidner; men retten valgte ikke at indkalde dem, da rette fandt at fritagelsen for at indkalde dem var etableret gennem skriftlige beviser. Domstolen frikendte Speiss for alle anklager og blev tilkendt kompensation på 20.550 CHF til advokat udgifter og en personlig skadeserstatning på 4.000 CHF, et høj beløb efter schweizisk standart.

Jehovas vidner i Schweiz appellerede med det samme. Da afgørelsen blev fremlagt skrifteligt i januar 2020, valgte Jehovas vidner at lade slutdatoen for indgivelse af en skriftelig appel, løbe ud, konsekvensen er at dommen er stadfæstet og bindene.

Hovedpunkterne i Sandhedsbeviserne

  Dr. Spiess fremlagde sandhedsbeviser (se: den store danske; sandhedsbevis) i hovedargumenterne som blev anerkendt af retten som ” kendt af retten” (grundet tidligere retssager).

 * Udelukkelse (osteracisme) eksistere og er i det mindste til et vist en overtrædelse af menneskerettighederne (sandhedsbevis) Udelukkelse kan forstås som planlagt mobning og overtræder personenes integritet, religions frihed og personenes samvittighed (sandhedsbevis)

  * Børn og unge er også påvirket af udelukkelse (sandhedsbevis). Børn oplever en voldsom frygt som følge af den religiøse handlemåde (sandhedsbevis)

  * Det forekommer stadig ofte at Jehovas Vidner dør som følge af forbuddet mod blod transfusion ( kendt af retten)

 *  To-vidne-reglen eksistere (sandhedsbevis)

Døbte medlemmer af Jehovas Vidner som vælger at bryde med troen eller overtræder reglerne bliver smidt ud af trossamfundet. Andre Jehovas Vidner må ikke have kontakt med dem på nogen måde. Dette gælder også for nærmeste familie.

 Dem som er udelukket mister kontakten til alle de holder af på én gang, inklusiv dem som er nærmest forældre, børn, søskende, partner, bedsteforældre og venner. Udelukkede personer får først at vide om ægteskabet, fødsel eller dødsfald hos nærmeste familie igennem en tredje part eller tilfælde.

  I dag bliver børn ofte døbt som 11 årige og yngre. Efter dåben, kan de ikke længere frit vælge hvad de vil i livet eller hvad de vil tro på for ellers vil de miste deres familie og andre de holder af.

  Dr. Speiss kunne også fremlægge beviser for ” god tro” som grundlag for de overstående punkter.

 *Den foroven nævnte ”to-vidne-regl” og andre retningslinjer fra organisationen øger risikoen for seksuelt overgreb, især for børn. (bevis for god tro)

 *Trossamfundet er problematisk, udviser alvorlige former for vold: psykisk vold gennem udelukkelse og social vold gennem manipulation, straf og en selektiv mentalitet. Vagttårnselskabets medier søger at skræmme børn (bevis for god tro)

  *Gruppen er meget problematisk, manipulere sine medlemmer og overtræder deres fysiske, psykologiske og sociale integritet (bevis for god tro)

  *Gennem udelukkelse, nægter Vagttårnselskabet direkte sine medlemmer deres tros og samvittigheds friheder(bevis for god tro).

Hvorfor er afgørelsen så vigtig

  Indtil nu, har Schweiz tolereret religiøse retningslinjer som skader den psykiske og fysiske integritet hos børn og voksne indenfor Jehovas Vidners samfund. Som svar på denne afgørelse, vil schweiziske politikere være tvunget til handling, gennemgå lovgivningen og afgøre hvilke tiltag deres skal tages.

 Tyskland og Østri skal forklare hvorfor de, som stat, godkendte religiøse retningslinjer som:

*lukker munden på børn og kvinder som har været udsat for seksuel vold

*forlanger at forældre udelukker deres mindre årige børn og

*forlader personer hvis liv er i fare.

  Dommen gør det også klart, at Jehovas Vidner tydeligvis ikke fortalte myndighederne sandheden i deres ansøgning om at blive offentligt anerkendt, fordi udelukkelse også påvirker kerne-familien, forældre-barn, søskende- og par- forhold. Udelukkelse river familier fra hinanden og i Tyskland og Østrig foregår dette med statens godkendelse.

  Afgørelsen vigtighed understreges af at trossamfundet forsøger at intimidere sekt eksperter, journalister og aktivister med sagsanlæg over hele verden.

  Hjælp til politikere, medie folk og andre En stor samling af viden er blevet fremlagt ef sekt eksperter og ekstra materiale fra Association JW Opfer Hilfe. Ved flere lejligheder, er dette bevismateriale været tilgængeligt for journalister ogeksperter som har kritiseret Jehovas Vidner og som senere er blevet truet med sagsanlæg .

 Association JW Opfer Hilfe står tilrådighed med informationer til medier , advokater, psykologer, myndighederne omkring Jehovas Vidner lære. Arkivet er omfangsrigt og strækker sig over flere fagområder.

 Dommen er den første af sin slags. Tak til alle som bidrag til afgørelsen, især dem som var direkte involveret, aktivister og eksperter som gjorde sig tilgængelig som vidner med deres viden. Især tak til RA. Dr. Urs. Eschmann, hvis forsvar viser har mange årige erfaring og viden om sekter.

  link til infosekta, jzhelp   SWITZERLAND: Severe Criticism of Jehovah’s Witnesses

Clitheroe mand, 38, fængslet for sygeligt børnemisbrug og andre overgreb.

Artiklen fra Lancashire Telegraph 12. oktober. 2020 af Sophie-May Clark ://www.lancashiretelegraph.co.uk/news/

En børnemisbruger der lokkede unge piger med slik i forsøg på at få dem til at tie om hans overgreb. Har nu følt rettens afgørelse.

  Tobias Neilson, 38, blev i sidste uge fængslet i 10 år for overgreb på tre piger, den ene kun 5 år gammel da mareridtet begyndte.

 Clitheroemanden Neilson var bare13 år da han startede med at kysse, røre og befamle sine ofre, hans konstante overgreb forsatte til han var i begyndelsen af tyverne.

  Tegneserie fanatikeren, som voksede op i en streng religiøs Jehovas Vidner familie, mødte alle sine ofre gennem begivenheder og fejringer i trossamfundet.

  Under retssagen fremgik det hvordan han rørte deres kønsorganer, pressede sin tunge ind i deres mund,fik dem til at sidde på sit skød, gribe dem og gnide sig op ad dem. Han fik også en af ofrene til at give sig oralsex på offentlige toiletter i og i omegnen af Clitheroe.

   I opsummering af sagen, sagde dommer Beverley Lunt: Dine overtrædelser begyndte da du var bare13 år og forsatte igennem teenageårene til voksenalderen.

  ” dit første offer, indrømmer du at have kysset upassende og rørt på kønsorganerne under hendes tøj med din hånd ved mange lejligheder og steder.

” du sagde til hende, at hun ikke måtte fortælle det til nogen, og hvis hun gjorde det, ville hendes forældre bliver vrede på hende. Det er ondskabsfuldt ting at sige til et barn.

 ” Det er rigtigt at du var under 18, men hun var betydelig yngre end dig. Du misbrugte også hendes lillesøster, stadig som mindreårig .Overgrebene på hende forsatte til du var 20 år. Hun var bare et barn i perioden , 5 til 11 år.

 ” Jeg har læst ofrenes udtalelser og det er tydeligt at se den skade og ødelæggelse du har påført dem.”

  Dommer Lunt forsætter: ”Overgrebene på dit tredje offer er langt alvorligere. Hun var da ,et barn mellem 6 og 11 år. Du, en voksen. Disse overgreb indkluderede oral voldtægt og få hende til at onanere på dig ved flere lejligheder i årenes løb. Du lokkede hende med løfter om penge og særlige spil.

  ” Ingen af dine ofre beklagede sig den gang, så du har uden tvivl følt at du slap af sted med det. Men i 2014 blev du fanget mens du forsøgte at kontakte en pige over internettet, ved at sende upassende billeder og spørge efter billeder af hvad du troede var en pige, men i virkeligheden var en politimand.

” Du blev arresteret og løsladt mens sagen blev undersøgt, men i 2020 var du igen på internettet og denne gang havde du sexrelaterede upassende samtaler med rigtige piger og sendte upassende billeder.”

   Myndighederne blev informerede om Neilsons sidste stødende adfærd efter et af hans ofres mor fandt en besked til manden (Neilson) fra hendes 13 årige datter-- som indeholdt planer om at de skulle mødes, med det formål at have samleje.

    Hans forsvarer sagde at han var klar over sine stødende adfærd var ” forkerte og fuldstændig uacceptable” han tilføjede et ønske om at få ” hjælp og samarbejde i evt. behandlinger´.

    Neilson, Clitheroe blev dømt for hans to tidligere overgreb ,voldtægt af et barn, seksuelt overfald af et barn og forsøg på at få børn under 16 år til at se på upassende billeder og tale om seksuelle emner .

   I forbindelse med hans fængselsstraf på 10 år og 10 mdr. Sagde dommer Lunt:” Du skal ikke stå foran en dommer og undskylde med , jeg var ung og umoden, med traumatiske oplevelser i mit liv. -Du har ikke mistet din interesse for unge piger, det er der stadigt .

   ” Jeg har læst din straffe attest, du er nu 38 år. Du er ikke straffet tidligere. Men det afgør ikke at du er et mennesker med en god karakter, fordi dine overgreb er foregået over 20 år. Der har også været positive ting i dit liv . Du har haft arbejde og har passet det.

  ” Du har gjort opmærksom på i din rapport ,at du selv har været offer for overgreb og det tager jeg til efterretning , men det retfærdiggøre ikke det du har gjort”

  Dommeren tilføjede yderligt: ” Jeg anerkender at , ingen dom jeg vil kunne afsige, kan reparere de ødelæggelser for livet, for disse tre kvinder, men forhåbentligt vil de nu være i stand til at komme videre med deres liv.”