Formål

Denne side bestræber sig på, at give objektive oplysninger om Jehovas Vidner. Så nuværende, tidligere og kommende JV'er kan danne sig et indtryk af Vagttårnselskabets historie, doktriner og håndtering af skandaler og problemstillinger.

Denne hjemmeside er under opbygning og mange emner, doktriner som Vagttårnsselskabet har beskæftiget sig med i gennem tiden vil blive gennemgået.

 Vi vil gøre vores bedste for at der hver uge er lagt nyt op på hjemmesiden. Så tjek hver uge for nye informationer på jvfakta.

(VTS= Vagttårnsselskabet),(NVT= New World Translation= Ny verdens Oversættelse, bibel udgivet af VTS) hvor ikke andet er vist, er det Vagttårnsselskabets bibel, som er citeret fra.

  Hvis man selv gerne vil lave sin egen granskning eller tjekke citaterne som bruges her på siden efter, gå til www.avoidjw.com, hvor der forefindes et stort udvalg af VTS publikationer m.m.

 Under overskriften "MERE" er en side med titlen " din Historie" så hvis du eller en du kender har erfaring med sekter/høj kontrol grupper, vil vi gerne høre din historie. Så andre også kan få indsigt i livet i en sekt/høj kontrol gruppe. Så send din historie til www.jvfaktadk@gmail.com

 

   nyt tilføjet, emne            

                                                  interessant ->  dyrs lidelse og død.........   24-09-20

                                                 ændringer ->  Højerer Myndigheder...10-08-20

Peter S. Heima

korrektur: Jane Mortensen 

Jehovas Vidner og blod - Titusinder døde i skjult tragedie af Lee Elder | 9. august 2017 – Artikel oprindeligt udgivet af AJWRB

Eftersom Vagttårnselskabet aldrig har udgivet hverken aktuelle eller formodede statistikker om indvirkningen af deres blodpolitik for Jehovas Vidner, er det velkendt i sundhedsvæsnet, at holdningen er årsag til eller bidrager til for tidlig død hos medlemmerne, der holder ved denne holdning. Det er sikkert, at det er muligt for Vagttårnsselskabets ledelse at indsamle oplysninger om antallet af Jehovas Vidner, som er døde for tidligt som følge af blodpolitikken, da de allerede nu meget nøjagtigt følger det enkelte vidnes aktiviteter. Derudover er Vagttårnelselskabets repræsentanter i Hospitalskomiteen ofte involveret i sagerne. Det forklare sandsynligvis, hvorfor antallet af døde aldrig er blevet offentliggjort, da oplysningerne vil skabe alvorlige problemer for Vagttårnelselskabet, som de allerede står overfor i forbindelse med deres database om kendte og mistænkte pædofile efter, at dette kom frem.

   AJWRBs medicinske rådgiver Dr. Osamu Muramoto, M.D. og videnskabsrådgiveren Marvin Shilmer har set på det tilgængelige materiale og har ud fra dette udarbejdet et billede af effekten af Vagttårnelselskabets blodpolitik, med henblik på det formodede tab af liv siden Vagttårnelselskabet begyndte sit forbud mod blodtransfusion og en oversigt af det årlige tab af menneskeliv.

Dr. Muramoto brugte undersøgelsen ” Are transfusions overrated? Surgical outcome of Jehovah’s Witnesses”, som blev offentliggjort i tidsskriftet The American Journal of Medicine februar 1993 s. 117-119. Undersøgelsen er baseret på 1404 ”blodløs kirurgi” udført på Jehovas Vidner, som viste at 1,4 % af patienterne døde som følge af blodmangel enten primært eller medvirkende årsag til dødsfaldet. Dr. Muramoto rundede de 1,4% ned til 1 %, da nogle patienter dør, selvom alt gøres rigtigt. Det ændre dog ikke på, at for hver 100 patienter, som fik en ”blodløs” operation, vil èn dø af at afslå blodtransfusion. I tiden for undersøgelsen oplyste the American Association of Blood Banks, at ca. 4 mill. patienter modtog blodtransfusion fra 12,6 mill. enheder af doneret blod hvert år. Omregnet betyder det, at 4 mill eller 15 ud af 1000 amerikaner havde behov for en blodtransfusion årligt. Der var omkring 1.mill. Jehovas Vidner i USA på det tidspunkt, det betyder, at ca. 15.000 Jehovas Vidner ville være kommet i en situation, hvor de havde behov for en blodtransfusion. Hvis dødsraten så er 1% som følge af at nægte at modtage en blodtransfusion, vil 150 Jehovas Vidner dø det år i USA for at følge Vagttårnelselskabets forbud mod blodtransfusion. Jehovas Vidner er en verdensomspændende organisation og forbuddet har eksisteret siden 1945, men overholdelsen af politikken var valgfri indtil 1961, derfor medregnes ikke årene 1945-61. Ud fra et forsigtighedsprincip kan det dog forventes, at der har været dødsfald som følge af den begrænsede adgang til ”blodløs kirurgi”. Hvis man samler Vagttårnelselskabets publicerede oplysninger om det enkelte Jehovas Vidne i årene mellem 1961 til 2016, som dækker en periode på 56 år, var det gennemsnitlige antal forkyndere pr. år var 3,957,868. Bruger man de tal som Dr, Muramoto fremlægger, ville der i løbet af de 56 år være 33,245 Jehovas Vidner, der døde. Årligt ville det være 594 dødsfald pr. år. Til 1220 dødsfald årligt i 2016 (fra 1956 til 2016). Konklusionen skal ses meget konservativt, da nye og forbedrede teknikker, (medicin der bruges nu ikke fandtes for få år siden) og at mange af disse behandlinger ikke har nået 3. verdenslande endnu, hvor Jehovas vidner oplever stor fremgang. Det virkelige antal dødsfald vil aldrig blive kendt, det er dog sandsynligt, at dødsraten blandt Jehovas vidner var høj.

Marvin Shilmer videnskabelig rådgiver for AJWRB og tidligere Jehovas Vidne forberedte i 2012 en yderligere formodning eller estimat omkring Vagttårnelselskabets blodpolitik med henblik på det enkelte Jehovas Vidne og deres børn. I forhold til hvad der var muligt brugte Shilmer en nylig undersøgelse af Beliaev et al, entitled Clinical benefits and cost-effectiveness of allogeneic red-blood-cell transfusion in severe symptomatic anemia udgivet af VoxSanguinis i 2012. Det blev en stor undersøgelse, hvor man sammenlignede Jehovas Vidner patienter (undtaget dem under 16 og fremskreden kræft) som afviste røde blodcelle produkter, med lignende patienter, som modtog røde blodceller produkter (RBC) Oplysningerne blev indsamlet fra 4 forskellige sygehuse i New Zealand i årene 1998-2007. I den periode fandt man 103 JV patienter som led af alvorlig blodmangel, af disse døde 20.4% ( 21 patienter). Dødsraten hos kontrolgruppen, som modtog røde boldceller, var ”kun” 1.9% . Forskellen i dødeligheden hos de 2 grupper kan direkte tillægges Vagttårnelselskabets blodpolitik. Sat op i tal 20.4 -1.9 = 18.45%. Dette betyder, at hvis gruppen af de 103 JV havde modtaget de røde blodceller (RBC), ville der i stedet for 21 dødsfald, kun have været 2. Studiet dækker en 10 års periode med 19 JV dødsfald, hvilket givet et gennemsnit på 1,9 dødsfald pr. år. I de 10 år var gennemsnittet af JV i New Zealand, 12,700 med 1.9% dødsfald pr. år, dette bliver til 0.015% af JV gruppen. Både Dr. Maramoto og Shilmer kommer frem til den samme dødelighedsrate på 0.015% årligt. Bruges dette tal 0.015% til det fulde antal af Jehovas Vidner globalt, bliver det forholdsvis enkelt at få en idé om dødeligheden som følge af blodpolitikken. I henhold til Vagttårnelselskabets egne oplysninger var gennemsnitsantallet af forkyndere i 2016 på 8,132,358 ganget med 0.015% (0,00015), det blev til 1,220 Jehovas Vidner som årligt døde for tidligt i 2016 grundet Vagttårnelselskabets blodpolitik. Antallet af for tidlige dødsfald er uhyrligt på alle måder og der er årligt flere dødsfald på grund af blodpolitikken, end der var efter massakren i Jonestown, Gyana, 18.nov. 1978 hvor 934 mennesker blev dræbt.

På trods af at tragedien i Jonestown forhåbentligt var en engangshændelse, er dødsfaldene som følge af Vagttårnelselskabets blodpolitik forgået i mere en 7 årtier. Vagttårnelselskabets dybt kritisable blodpolitik kan spores tilbage til 1945. Hvor Vagttårnelselskabets ledere først i 1961 tog blodpolitikken så alvorlig, hvor det at modtage blod blev anset som grund til evig udslettelse. Uden ønsket om at lade Gud afgøre det, begyndte lederne at dømme og udstøde/udelukke dem, som ikke godtog deres fortolkning. Følgevirkningen på det enkelte JV, som er tvunget til at overholde det, har været meget ødelæggende både individuelt og for organisationen. Sammenlægger man Vagttårnelselskabets årlige rapporter fra 1961, hvor modtagelse af blod blev udstødelsesgrund, til 2016, altså 56 år, med et forkyndergennemsnit på 3,957,868 (fra1961 til 2016) og ganger det med 56 år med en faktor på 0.015%, bliver det til omkring 33,246 dødsfald som følge af Vagttårnelselskabets 56 årige politik. Det er ikke overdrevet at se det som en global tragedie på trods af, at det er et meget forsigtigt skøn. Dr. Muramoto rundede tallene ned fra 1.4% til 1% . Men bruges den udregnede dødsrate på 1,4% (som Kitchens konkluderer) bliver tabstallet 40% højere: 1708 døde forårsaget af Vagttårnelselskabets politik i 2016 og i løbet af 56 år 46,544 dødsfald (1961 – 2016). Shilmer bemærker, at det New Zealanske studie trækker sine oplysninger fra 4 sygehuse i den tæt befolkede del af New Zealand med 57% af den totale befolkning. New Zealand har mere end 80 sygehuse, hvor befolkningstætheden er mindre, med 47% af befolkningen, men med samme niveau af medicinsk udstyr. Hvis dødsraten for de 57% af befolkningen tilpasses de resterende 47% af befolkningen med forøgelse af dødeligheden til 0.00026 bliver det til 2,114 dødsfald som følge af Vagttårnelselskabets blodpolitik i 2016 og 57,626 dødsfald i årene 1961-2016. De helt præcise tal kan aldrig blive bekræftet, men dødstallene ligger formodentligt mellem 46,544 og 57,626 dødsfald. Det giver stof til eftertanke. 33,739 amerikanske soldater døde i Korea krigen, 40,934 amerikanske soldater døde i Vietnamkrigen. Lægger man dødstallene sammen for terrorangrebene udført af Taliban, Alqaida, Boko Haram og ISIS mellem 2000-2013, kommer man til omkring 23,899 dræbte. Sat i perspektiv kan det være meget overraskende.

Men Vagttårnelselskabet er en meget stor organisation med over 8,5 mill. medlemmer. Når en af dem lider en for tidlig død, som altid er tragisk, er det desværre sjældent en avisoverskrift værd, med mindre det er et barn, teenager eller gravid JV. Resultatet er, at størstedelen af disse sager aldrig bliver dækket af medierne og dermed ukendte. Det er især problematisk i de lande, som har sundhedsregler, der forhindre læger i at udtale sig om patienter. Typisk får offentligheden det at vide ved

  * personlige oplevelser

  * Ikke- JV familie som går til medierne

  * Læger eller sygehuse som går til domstolene, for at få retten til at behandle mindreårige

   Det skræmmende ved de estimerede dødstal er set i forhold til den globale skala af trossamfundet Jehovas Vidner. Forstiller man sig en menighed med gennemsnitlig 100 forkyndere og det gennemsnitlige antal af menigheder i et distrikt/område er ca. 20 og det forsigtige skøn om ca. 1 dødsfald pr. distrikt for hvert 3,3 år som følge af Vagttårnelselskabets blodpolitik. Ville en JV kunne forvente at se et for tidligt dødsfald hvert 66.6 år. Hvis Rigssalen har 3 menigheder og 300 JV´er Ville der statistisk set ske et for tidligt dødsfald hvert 22.2 år. For et almindeligt JV, som har været et Vidne i 10 år eller mindre, vil det være usandsynligt at han/hun kender til noget dødsfald. Det på trods af at det almindelige JV forsætter i den fejlagtigt tro, at blod skal undgås af religiøse grunde, men også af medicinske grunde. Årsagen er lige til; Vagttårnelselskabet har over tid konstant overdrevet risikoerne ved blodtransfusion, antydet at blodtransfusion er skadelig, farlig og unødvendigt. Oveni har de afvist hvilken virkning deres holdning har på trossamfundet ,som forlanges at overholde den komplicerede politik. Her er et citat fra jw.org 9. maj 2017, som understreger problematikken.

Hvilke beviser har Vagttårnelselskabet til støtte af deres holdning? Udover nogle undersøgelser om blodløs kirurgi, kunne der ikke findes nogen. Hvis der er god tid og en dygtig læge eller kirurg til at udføre en operation uden blod, kan dette sagtens udføres, men ikke hvis det er et spørgsmål en ”liv eller død”- situation for et JV. Problemet opstår, når det er akut, f.eks. som komplikationer ved fødsel, ulykker eller ved blodsygdomme, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes en erstatning for blodtransfusion. Helt enkelt er hovedårsagen til, at Jehovas Vidner dør, er at overholde Vagttårnelselskabets blodpolitik og dermed at lide af blodmangel. Det er et skræmmende faktum, at hvis der ikke er røde blodceller nok til at transportere ilt til cellerne, bare i få minutter, begynder cellerne at dø. Jehovas Vidner har fået vildledende oplysninger og er helt overbeviste om, at blod og blodprodukter er farlige og en direkte uansvarlig medicinsk behandling. Der er sket fremskridt når det gælder om ”genbrug” af eget blod eller andre metoder, men det kan have uoverskuelige konsekvenser helt at afvise blodtransfusion i forbindelse med en behandling. Vagttårnelselskabet mener, at deres blodpolitik er bibelsk og der gives ingen yderligere begrundelse for det, men kun svage bibelske skriftesteder, som henviser til ikke at spise blod. Jehovas Vidner forventes at støtte den holdning Vagttårnelselskabet har på ethvert given tidspunkt. Overtrædelse af blodpolitikken medføre udelukkelse fra alle andre Jehovas Vidner. JV familie og venner vil derefter hverken spise eller tale med en udelukket. Det påvirker det enkelte JV meget og derfor er de stærkt påvirkede eller psykisk manipuleret til at overholde reglerne og gør en åben søgen efter oplysninger fra andre kilder umulig. Hvis en person har en pistol mod tindingen, hvilke valgmuligheder har man så? Hvad med de ting man har gjort med pistolen mod hovedet, hvilken rolle har så personen med pistolen? Det valg et Jehovas Vidne, der mangler blod står overfor, er meget lig det valg et barn i Jonestown har. Drik saftevandet(kool-aid) eller bliv henrettet. Velmenene læger og sundhedspersonale forstår ofte ikke de komplicerede dilemmaer og er uvidende om, at de deltager i, at et JV gør sig selv til martyr for Vagttårnelselskabet.

 kilde: www.ajwrb.org/jehovahs-witnesses-and-blood-tens-of-thousands-dead-in-hidden-tragedy

Belgien : Jehovas Vidner i retten for had kriminalitet den 16. februar, 2021

Jehovas Vidner stod foran domstol i Ghent i tirsdags og opildnede til had mod x-medlemmer. Begge grupper har fået tid til at forberede deres sager. Der vil blive afholdt en høring den 16. februar, 2021.

  I en periode på 5 år, har domstolen i Belgien undersøgt klager fra tidligere medlemmer af Jehovas Vidner. De har aflagt vidnebyrd om hvordan de er blevet afvist af organisationen og fuldstændigt socialt isolerede.

  Jehovas Vidner var allerede blevet sagsøgt af anklageren i Ghent i juni, men sagen blev udsat til i tirsdags, hvor sagen mod Jehovas Vidner blev genåbnet. Datoen for sagens afgørelse er blevet fastsat og vil blive behandlet den 16. februar, 2021. 12 personer har allerede stået frem som forurettede . Forsvareren af x-medlemmerne har udtalt, at antallet af forurettede personer kun vil øges.

4 anklage punkter er blevet rettet imod den non-profit religiøse organisation. Først og fremmest, opildning til diskrimination grundet religiøs overbevisning mod en person eller gruppe. Samt opfordring til had eller vold mod en person eller gruppe.

  link :Nieuwblad.be by Simon Dekaezemaker

Myndighederne i Queenlands vedtager lov, der giver fængselsstraf til præster som ikke melder den der har bekendt(skriftet. Red), at have misbrugt børn, til politiet.

  Præster i Queensland, Australien,  er nu tvunget til at bryde tavshedsløftet når det gælder børnemisbrug eller risikere 3 års fængsel.

 Den fornylig vedtaget lov, tvinger præsteskabet til at melde kendte eller mistanke om børnemisbrug til politiet.

  Loven betyder at religiøse institutioner og deres medlemmer ikke kan bruge præsteprivilegiet ( tavshedsløfte i forbindelse med at skrifte. Red) som forsvar, når det gælder sager om børnemisbrug.

  Ministeren Mark Ryan siger at loven skal sikre beskyttelsen af sårbare børn.

  ” Kravet og sagt direkte, den moralske forpligtelse, forpligter os til at melde bekymrende adfærd overfor børn og det gælder alle i dette samfund ,” Sagde han.

   ”Der er ikke hentydet til nogen speciel gruppe eller beskæftigelse”.

          ” Alle har et ansvar i at beskytte børn”

Loven gælder oplysninger som modtages fra nu af også selvom det drejer sig om overgreb som er foregået for længe siden.

  Vedtagelsen af loven blev også støttet af oppositionen.

                              `De vil gå i fængsel før de vil adlyde`

Men One Nation(politisk parti, red) MP Stephen Andrew siger at det skaber en farlig præcedens for de religiøse ledere.

   ” Denne lov er en alvorlig trussel for den offentlige tillid og sammenhold i samfundet.” udtalte Hr. Andrew

   ” Mange præster og biskopper har offentligt udtalt at de hellere vil i fængsel end at adlyde lovene.”

   ” Hvor meget kan folk i Queensland være sikre på ,at de lever i et frit og åbent demokrati, styret af loven, når staten kan fængsle biskopper?”

   Medlemmer af den katolske kirke i Queensland har før udtrykt modstand mod loven.

  Tidligere på året har den katolske ærkebiskop i Brisbane, Mark Coleridge sagt til ABC at han ikke mente at bryde tavshedsløftet ville ”gøre det mere sikkert for de unge mennesker.”

                    ´ DET HANDLER OM MORAL´

Hetty Johnston fra foreningen Braveheart der arbejder for at beskytte børn, har givet sin støtte til de nye love.

  ” Jeg tror ikke at der er fængsels tid nok i verden til at erstatte et barns uskyld... hvilken slags straf er passende for én som har tilladt at dette sker?”

  ” Så mon ikke det er på tide, det handler om moral.”

   Loven er en følge af anbefalingerne fra den Royale Commisssion into Institutional Respons to child Sexual Abuse.

 Vedtagelsen af loven falder også sammen med Queenslands tema uge `beskyt børnene`.  

Link til avisartikel Queensland passes law to jail priests for not reporting confessions of child sexual abuse

 

Holland 2/09-20

Jehovas vidner skriver et åbent brev til den hollandske regering: Dybt fornærmede over fejlagtig kritik fra ministeren for retsbeskyttelse Sander Dekker omkring deres håndtering af sager om seksuelt overgreb på børn.

I et åbent brev til den hollandske regering, udtrykkes der stærk utilfredshed med udtalelser af Dekker fra slutningen af august, om det religiøse samfund.

  Ministeren meddelte regeringen, at han undersøger mulighederne for at indføre en lov som lægger ansvaret, i tilfælde af overgreb i private organisationer, hos ledelsen. Formålet med loven er, at straffe ledelsen, der på trods af viden om overgreb, ikke melder overgreb til myndighederne.

Jehovas Vidners hovedkontor i Emmen, mener at Dekker har fremstillet organisationen som ”hjerteløs og ufølsom overfor ofre for børnemishandling”.

Forkerte oplysninger

I det åbne brev fra Mandag (1/9-20) siger Jehovas Vidner ledelse, at Dekker har givet forkerte oplysninger, eksempelvis den rapport som Dekker baserer sine udtalelser på, er betegnet som ubrugelig af andre eksperter.

Lederne refererer til udtalelsen om ” at Jehovas Vidner hindrer ofre i deres trossamfund i ,at gøre brug af deres ret til at søge hjælp og retfærdighed.” Yder mere mener de at det forkert at kalde Jehovas Vidner for ” et lukket trossamfund”

En oversættelse af det åbne brev kan læses neden for.

Til præsidenten for Repræsentanternes Hus af staternes general

Boks 20018

2500 EA HAAGEN Emmen,

1. september 2020

Emne: Åbent brev

Det er vildledende og forkasteligt, at minister Sander Dekker fremstiller Jehovas Vidner som hjerteløse og ufølsomme overfor ofre for børnemishandling. Vi er derfor dybt fornærmet af hans forkerte erklæring i brevet af 27. august 2020 til præsidenten for Repræsentanternes Hus om, at vi forhindre ofre i vores trossamfund i at udøve deres 'ret til hjælp, pleje og retfærdighed'. Vi mener det derfor også yderst fornærmende og yderst diskriminerende, at ministeren fejlagtigt identificerer Jehovas Vidner som et 'lukket samfund', og at vores børn skal overvåges nøje af lærere og uddannelsestilsynet.

I et moderne samfund har et så betændt og fornærmende sprog ingen plads. Vi benytter derfor lejligheden til at rette op på dette og give dem de rette fakta.

Fakta om Utrecht-rapporten

 Minister Dekker udtaler, at hans påstande understøttes af rapporten fra Utrecht University fra november 2019 (UU-rapporten). Hvad han dog ikke gengiver er,at tre separate ekspertrapporter konkluderer, at rapporten indeholder meget alvorlige fejl og 'næsten ingen kvantitativ værdi 'og ikke nyttig 'til det tilsigtede formål.

 Minister Dekker udtaler sig endvidere om, at dommeren mente det var forkert af Jehovas Vidner at appellere dommen. Men appelretten i Arnhem-Leeuwarden i sin dom af 4. august 2020 (nr. 200.274.775) angiver ganske enkelt, at appellen ikke længere er af hastende betydning (afsnit 5.3). Appelretten har angivet, at den appel, vi har anlagt af principielle grundet Artikel 8, 9 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention, sager om meritterne skal håndteres i stedet for ved en sammenfattende procedure (afsnit5.6). Denne procedure har endnu ikke fundet sted. Vi stoler på ,at retten, så snart retssagen finder sted, vil konkludere, at rapporten er fundamentalt falsk, upålidelig og diskriminerende.

Minister Dekker undlader også at nævne, at rapporten ikke desto mindre på trods af de mange alvorlige fejl konkluderede, at Jehovas Vidner var meget mere villige end befolkningen i Holland generelt, til at rapportere påstande, om seksuelt misbrug til politiet. Blandt den generelle befolkning kun 9% af beskyldningerne om seksuelt misbrug rapporteres til politiet, og kun 3% af sager rapporteres til politiet. 2 Til sammenligning er Jehovas Vidner 3 gange så sandsynlige (27% vs. 9%) villige til at rapportere til politiet og 10 gange så ofte (30% vs. 3%) til at rapportere. Det er bemærkelsesværdigt, at ministeren ikke anerkender denne kendsgerning, da Jehovas Vidners vilje til at rapportere beskyldninger om misbrug vil være den primære årsag til det, hvorfor Repræsentanternes Hus har bedt om rapporten. Hvorfor vender minister Dekker sig imod Jehovas Vidner og kommer med, disse falske beskyldninger i medierne, skønt han ved ,at langt størstedelen af tilhængere af andre religioner og ikke-religiøse grupper i Holland ikke melder sager om seksuelt misbrug? Han svarer ikke på dette.

 Minister Dekker anerkender heller ikke, at fokus i rapporten var på personer som på et bestemt tidspunkt er eller var Jehovas vidner i deres liv. Kun 4% af beskyldningerne (15 beskyldninger), blev rettet mod en 'ældste eller anden autoritet i trossamfundet' over en periode på 70 år. De resterende 96% af beskyldningerne, der vedrørte påstået misbrug fra familiemedlemmer, venner, naboer og andre havde derfor intet at gøre med trossamfundet Jehovas Vidner . Ingen anden undersøgelse i Holland, som skulle være bestilt eller godkendt af regeringen, har været baseret på en sådan diskriminerende definition af 'seksuelt misbrug', hvor det eneste krav har været, at det er påståede offer eller gerningsmand skulle have været i en bestemt religion på et eller andet tidspunkt i hans liv.

Hvorfor har minister Dekker ikke bestilt en sammenlignelig undersøgelse af seksuelt misbrug hos tilhængere af de største religioner i Holland, nemlig den katolske kirke, de protestantiske religioner, den Jødedom eller Islam, som tilsammen udgør 49% af befolkningen? Især da forskning viser, at 33% af børn i Holland (for ikke at nævne voksne) er ofre for seksuel misbrug eller seksuel vold?

Forskningen fra 2011 om 'Seksuelt misbrug af mindreårige i den romersk-katolske Kirke , hvortil minister Dekker henviste i sit brev til Repræsentanternes Hus, var ikke almindelige medlemmer af den katolske kirke. Denne undersøgelse var begrænset til påstande om seksuelt misbrug af børn rettet imod repræsentanter for den romersk-katolske kirke Provinic - gejstlige, religiøse, pastorale arbejdere med kirkelig beskæftigelse. Igen giver Minister Dekker ingen forklaring på hans diskriminerende a fokus på Jehovas Vidner.

Fakta om Jehovas Vidners tro og praksis

Minister Dekker har også fremsat forkerte udsagn om religiøs tro og praksis i Jehovas Vidner, så vi benytter lejligheden til at rette op på dette og give jer de rette fakta.

 Jehovas Vidner yder trøst og åndelig hjælp til ofre for børnemishandling og deres familie medlemmer. Vi mener, at dette er vores moralske forpligtelse. Vi følger hermed Bibelen, hvori seksuelt misbrug af børn er en forbrydelse.

  Jehovas Vidner betragter også seksuelt misbrug af børn som en afskyelig synd mod offeret, en synd mod den kristne menighed og frem for alt en synd mod Gud. Vi tror ikke på, at vi er immune overfor denne globale plage. Vi er forpligtet til at bekæmpe dette onde ved dens kilde igennem menighederne ved bibelsk vejledning og løbende vejledning i emnet seksuel overgreb på børn.

Derfor har Jehovas Vidner offentliggjort materiale i Vagttårnets blade Vagttårnet og Vågn op ! i over 35 år og i religiøse bøger og videoer, der giver forældre klare, rettidige og praktiske råd om at beskytte deres børn mod det onde i seksuelt misbrug af børn. Sådanne publikationer er udgivet på hundreder af sprog, og hundreder af millioner eksemplarer er blevet trykt. Dette materiale er tilgængelig gratis i vore menigheder og i offentligheden, både trykt og på den officielle hjemmeside Jehovas Vidners websted (www.jw.org).

   I 2018 blev et globalt dokument offentliggjort omkring politikken til beskyttelse af børn i Jehovas Vidner udgivet med titlen `` Jehovas Vidners bibelske holdning til beskyttelse af børn '' ,som indeholder retningslinjer og hjælp til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug ,som også tidligere blev offentliggjort i religiøse publikationer fra Jehovas Vidner. Denne globale politik er offentliggjort på Jehovas Vidners officielle hjemmeside, www.jw.org, og findes på snesevis af sprog Reglerne siger, at ældste i menighederne med Jehovas Vidner vil føre tilsyn om overholdelse af en juridisk meldepligt, så snart de bliver opmærksomme på en beskyldning om børnemishandling.

   I jurisdiktioner uden en juridisk meldepligt, såsom Holland, vil ældste stadig være aktive og indgive en rapport, når det ser ud til, at et barn risikerer at blive misbrugt af den tiltalte. I i alle tilfælde informerer de ældste det voksne offer eller ofrets forældre om deres ubetingede ret til at melde det til myndighederne. Derudover er alle Jehovas Vidner menigheder i Holland (og de mere end 119.000 Jehovas Vidners menigheder over hele verden) i tre på hinanden følgende religiøse tjenester af en time gennemgået tre studieartikler fra Vagttårnet for maj 2019, hvor emnet seksuelt misbrug af børn blev åbent diskuteret. Mere end 10 millioner eksemplarer af dette nummer af Vagttårnet er blevet trykt og på mere end 275 sprog. Yderligere 6,7 millioner eksemplarer er blevet downloadet fra Jehovas Vidners websted, www.jw.org.

Disse tre artikler i Vagttårnet behandler spørgsmålet om, hvordan man beskytter børn mod seksuelt misbrug, hvordan ældste handler i menighedens interesse, herunder at melde sådanne beskyldninger til myndighederne, og hvordan forældre kan beskytte deres børn . Artiklerne dækkede også, hvordan erfarne kan trøste dem, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres ungdom.

  Så vidt vi ved, har ingen religiøs institution gjort en verdensomspændende indsats som Jehovas Vidner behandler emnet for børnemishandling punkt for punkt i alle deres menigheder under gudstjenester, der er åbne for offentligheden. I hver af de tre weekendender deltog mere end 8,5 millioner mennesker verden over.

  I modsætning til hvad minister Dekker hævder, er Jehovas Vidner et åbent og gennemsigtigt trossamfund, hvor alles privatliv respekteres. Vi tager vores tro alvorligt, men lever ikke i et isoleret trossamfund adskilt fra verden. Vi nyder et helt normal liv i samfundet. Langt størstedelen har et fuldtidsjob, ejer eller lejer deres eget hjem, nyder afslapning og tilbringer tid med venner og familie. Vores børn går regelmæssigt i skole, shopper, ser fjernsyn og film, bruger Internettet, dyrker sport og tilbringer tid sammen med jævnaldrende. Samtidig er det logisk, at vi primært danner venskaber og søger tilknytning til enkeltpersoner, der deler vores tro og moralske værdier. Det er fornærmende for alle, der aktivt yder hjælp til ofrene og deres slægtninge. Dekker hævder fejlagtigt, at ofrene mangler følelsesmæssig og praktisk støtte. Når det modsatte viser sig.

De ældste i vores menigheder interesserer sig kærligt og aktivt for det åndelige og følelsesmæssige behov hos dem i menigheden. En af de måder, som ældste gøre dette er gennem åndelig støtte, som altid ydes gratis. Hyrdebesøg er et integreret og regelmæssig del af de ældstes religiøse aktiviter. De yder åndelig støtte og det er en prioritet, især i tilfælde af seksuelt misbrug af børn. Hvis det er en kvinde der er offeret kan de ældste yde støtte hjulpet af erfarne kvinder i menigheden.

   Men ældste anerkender deres grænser. De er ikke sundhedspersonale. Om nogen søger professionel behandling er en personlig beslutning. Desuden ignorerer minister Dekker fuldstændigt det faktum, at Jehovas Vidner i Holland, inklusive ofre for seksuelt misbrug af børn kan med tillid ringe til vores landsdækkende religiøse kontor for at dele deres bekymringer .

   Internationalt anerkendte eksperter skitserer alvorlige mangler i UU-rapporten. Vi vil rette din opmærksom på ekspertrapporten af 7. januar 2020 af Holly Folk, Massimo lntrovigne og J. Gordon Melton

   I Holland har Jehovas Vidner en integritet, der strækker sig over mere end 110 år. Ifølge en undersøgelse foretaget af historikeren Tineke Piersma var der mindst 468 Vidner arresteret under den nazistiske besættelse. 126 af dem (108 mænd og 18 kvinder) døde i fangenskab, hovedsageligt af sygdom og underernæring. Andre blev henrettet. I Zwolle minder et mindesmærke os om Herman van Elburg, der døde for sin tro i koncentrationslejren , Dachau og en kone og to små børn. 75 år senere yder mere end 30.000 Jehovas Vidner et positivt bidrag til Hollandsk samfund. Vi tager derfor stærkt afstand fra den falske beskyldning om, at vi forsømmer at vis omsorg for ofre for seksuelt misbrug.

Vi takker for muligheden for at præsentere disse fakta.

Venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen af Jehovas Vidner i Holland

M. van Ling Bestyrelsesmedlem

 

 link til artikel 

Link til åbent brev på Hollansk

Holland vil straffe tavshed om sexmisbrug i lukkede samfund fra d. 28 aug. 2020

 

 

Holland vil retsforfølge hemmeligholdelse af seksuel misbrug i lukkede samfund

   Den hollandske regering ønsker at retsforfølge medlemmer af private grupper og trossamfund som ikke melder sager om seksuel misbrug. Tiltaget kommer, efter at det er kommet frem at Jehovas Vidner ikke melder sager om misbrug til myndighederne.

I en rapport fra 2019 om seksuel misbrug af børn hos Jehovas Vidner, kom det frem at få sager var blevet meldt til myndighederne .Ældste afviste opfordringen til ændringer og mente at de blev diskrimineret.

Jehovas Vidner har ikke ønsket at kommentere yderligere. Den hollandske minister Sander Dekker udtaler at modviljen til at ændre i praksis, ledte ham til at undersøge mulighederne for en lov, der straffede organisationer som ikke meldte sager om misbrug til myndighederne.

I et brev til det hollandske parlament sagde Dekker ” det står klart for mig, at ledelsen (af Jehovas Vidner) ikke kan eller vil se alvoren. At ledelsen efterlader ofrene sårbare ude i kulden.”

  ” Ofre for seksuel misbrug i Holland har den samme ret til hjælp, omsorg og retfærdighed, uanset hvilket samfund de tilhører” tilføjede Dekker, med løftet om forbedringer i lovgivning i indeværende år.

   I 2019 i en rapport udarbejdet af University of Utrecht, viste det sig , at omkring 80% ud af 751 medlemmer af Jehovas vidner som havde stået frem og fortalt om deres overgreb til ældste, følte 3/4 at håndteringen var utilstrækkelig.

  Kun 28% havde meldt overgrebet til politiet, undersøgelsen viste også at næsten halvdelen af tilfælderne var incest sager.

  For at give en mere akut støtte til ofrene udtalte Dekker, at staten ville yde økonomisk støtte til Reclaimed Voices foundation, en velgørenheds gruppe der støtter ofre for seksuel misbrug af børn indenfor Jehovas Vidner.

   Regeringen har også bedt netværket Slachofferhulp Nederland (støtte til ofre i Holland) udvide deres arbejde fokuseret på ,at hjælpe ofre for sexmisbrug i lukkede samfund.

  Iva Bicanic, lederen for seksuelt betinget vold i Holland, udtaler at rapportering af overgreb i lukkede samfund og at ofre står frem er et godt initiativ, men har begrænset øjeblikkelig og langtrækkende virkning. Det er overforenklet at tro, at lukkede samfund vil begynde at melde overgreb til myndighederne med det samme. Det kræver meget af samfundet ,det kræver godtagelse af et helt nyt sæt regler og ændring af adfærd.

 Denne artikel er et resume !

Link til oprindelige artikel:  https://www.reuters.com/article/us-netherlands-women-crime-trfn-idUSKBN25O2IV