At hjælpe én ud af Jehovas Vidner

Det er en frustrerende oplevelse, at se et familiemedlem eller ven blive en del eller ”indfanget” af en religiøs højkontrol gruppe. Selvom det kan være svært at ændre på en persons tro eller overbevisning, er der dog nogle metoder, som kan gøre personen mere modtagelig for at overveje informationer på en mere logisk måde! Der er også vigtige faldgruber, man skal være sig bevist om, inden man konfronterer et Jehovas Vidne og taler om deres tro og lære.

  Mange tidligere Jehovas Vidner, familie og venner har et ønske om at hjælpe et Jehovas Vidne til at komme frem til den forståelse, at det de tror på, ikke er sandt. Ligegyldigt hvor tydeligt forkert VTS lære er fra dit synspunkt, forhindre kognitiv dissonans folk i at opgive opfattelser/tro, som de har det godt med. Det er ikke let, for ikke at sige umuligt, men Jehovas Vidner har en usædvanlig høj frafalds rate, så der er håb.

  Personer forlader af forskellige grunde. Hvad der er vigtigt for én person gælder nødvendigvis ikke for én anden person. Nogle Jehovas Vidner forlader dem på grund af doktriner, andre af følelsesmæssige årsager eller traumatiserende oplevelser, andre igen ser vildledningen fra ledernes side.

   Det er vigtigt at vide, hvad der er vigtigt for den person, man prøver at nå for at forstå, hvordan man kan hjælpe den pågældende. Hvad der for én selv kan virke som et afgørende bevis for, at det ikke er sandt, kan for modparten ikke betyde noget som helst. For at afgøre, hvad der virker, kan man starte med at spørge sig selv: ” Hvorfor troede jeg at det var sandt?” Svaret kan være meget forskelligt fra person til person, men kan være en eller flere af følgende grunde:

1. Kun den Trofaste og Kloge Træl er styret af den hellige ånd

2. Jehovas Vidner er unikke, at være den eneste kærlige religion, de eneste som  forkynder eller de eneste som ikke deltager i krig.

3. Den eneste religion som har de sande doktriner.

Så snart man har pejlet sig ind på de områder, der er vigtige for den person, man vil tale med, vil det være lettere at lave en granskning på emnet og give de rigtige svar på emnet. Under samtalen, forsøger man at finde ud af, hvilke tvivlsspørgsmål eller skuffelser personen har overfor Organisationen, da det lægger grundlaget for fremtidige emner at tale om.

                                                 Styret af den Hellige Ånd

  For at hjælpe en person til at forstå, at VTS ikke er styret af den hellige ånd, spørg da om de kender religionens historie. De fleste kender ikke til alle de fejlslagne profetier. Man kan fortælle om, hvordan Pastor Russell startede religionen tilbage i det 18.årh. Og at religionen har ændret sig voldsomt siden, hvor der blev lært om pyramider og at verden ville ende i 1914. Det vil måske komme som en overraskelse. Vis den pågældende, hvor de selv kan se det i VTS egne publikationer.

  Formålet med samtalen er at gøre det forståelig for Vidnet, at alle ændringerne beviser at helligånden ikke styre den Trofaste og Kloge Træl. Nogle af de ting som har undergået kraftige ændringer hen over årene er:

 * Datoer

 * Generation

 * Tilbedelse af Jesus

  Man vil blive modsagt med sætningen ” lyset bliver større”. Men det man viser er, at ” lyset” ikke bliver større, men ændret, endda helt modsat. Yderligere, at øget viden ikke kan forenes med falskhed; Den hellige ånd vil ikke vejlede et Styrende Råd til at fremholde usandheder.

                                                                  Unikke

Et Vidne har brug for hjælp til at forstå, at VTS ikke på nogen måde er unikke. Hen over århundrederne har der været talløse ”dommedags sekter”, som er kommet og gået. Mange religioner findes stadig i dag, som ligner Jehovas Vidner på mange måder.

 *  Andre religioner med lignende doktriner som VTS har

 *  Andre religiøse grupper som tager endnu stærkere afstand til krig

 *  Andre religiøse grupper som er mere effektive i deres forkyndelses arbejde

  VTS er klassificeret som en højkontrol gruppe og disse følgende betingelser er almindelige blandt tusinder af religiøse højkontrol grupper:

 * Har unik vejledning fra Gud

 *  Er de eneste med et kærligt broderskab

 *  De eneste som lære sandheden

 * Gud vil snart redde dem

 *  Verden er et ondt sted

 *  Er adskilt fra verden

 * Udelukkelse af tidligere medlemmer

                                                      Doktriner

Generelt set er det ikke en god idé, at argumentere om et doktrin, især i begyndelsen. Alt hvad der sandsynligvis vil ske er, at det ender med en doktrinær tennis kamp, hvor skriftsteder flyver frem og tilbage. Bibelen er ikke en bog, som har klare og tydelige doktriner, der skal følges. Alle kristne religioner har forskellige doktrinære fortolkninger, Fordi hver grupper vælger hvilke skriftsteder, der skal forstås bogstaveligt og hvilke skriftsteder, som skal afvises som symbolsk. Selv hvis det lykkedes at trænge Vidnet op i en krog, er Vidnet mere villig til at give sig selv skylden for den manglede viden, end at indrømme, at det er Organisationen, som har taget fejl.

 Det er først, når et Vidne har accepteret, at den Trofaste og Kloge Træl begår fejl, at diskussionen af doktriner bliver interessant. VTS`s doktriner er stærkt forenklede, usammenhængende og hullede på mange områder.

  Et sikkert emne at tale om er det urimelige i at tro”, at den gode nyhed er blevet forkyndt for hele den beboede jord” af Jehovas Vidner, at frelse afhænger af, hvordan folk reagere på Vidnernes budskab. De fleste mennesker kender intet til Jehovas Vidner, mere end 3 milliarder mennesker har aldrig hørt om dem. Et Vidne vil måske svare, at de ikke skal dømme folk, men VTS gør det klart, at milliarder af mennesker vil dø i Harmagedon (se emne ”  kun frelse for Jehovas Vidner)

 

                                         Forskellige strategier

For at nå ind til et Vidne må man bruge Soktrates metoden eller den pædagogiske metode (hvor modtageren gennem spørgsmål, selv kommer frem til den logiske slutning). Hvis man angriber Organisationen direkte eller deres lære, vil et Jehovas Vidne automatisk gå i forsvarsposition. Man vil kunne se, hvordan deres øjne bliver glasagtige og de vil begynde at fremsige VTS retfærdiggørelser i en lind strøm. På dette stadie vil man ikke kunne hjælpe dem, men blot lade dem forstærke deres egen indoktrinering.

  Det vil ikke være muligt i begyndelsen, at få et Vidne til at se på informationer på internettet, da de er blevet betinget til at tro, at informationerne er løgne, som stammer fra bitre og vrede frafaldne. I stedet er det bedre at tale om en interessant pointe, som kan understøttes af et Vagttårns citat. Man kan håbe, at Vidnet begynder at lede videre selv med et mere åbent sind Det er først når Vidnet er nået til dette stadie, at man kan begynde at anbefale dem at læse Raymonds Franz´ bog ”En samvittighedskrise” eller henvise dem til jvfakta.dk. m.m.

Det at vide hvornår man skal introducere skandale emner, som VTS medlemskab af FN eller deres store problemer med pædofili, er meget svært, selvom bevidstheden om disse ting har fået mange Jehovas Vidner til at forlade religionen. Hvis man introducere for tidligt vil man hurtigt blive beskyldt for at være en bitter frafalden. Emnerne kræver, at personen er klar til at acceptere det han/hun læser på trods af, at det er informationer. som er udenfor VTS`s regi, som er noget Vidnet gør, efter at de har lært at stille spørgsmålstegn ved ” den Trofaste og Kloge Træl”.

  Man skal holde sig til et emne ad gangen, endda måske kun ét emne for hver samtale. Et vidne vil ofte hoppe rundt og lave sidespring hver gang et svært spørgsmål stilles. Hold hårdt fast i emnet, hold samtalen på sporet og få svar på spørgsmålet. Man bør sikre sig, at spørgsmålet virkeligt er besvaret, inden man går videre til næste spørgsmål. Hvis vidnet kommer med en udtalelse, som man ved ikke er sandt, få da vidnet til at underbygge sin påstand med beviser. For sagen er. at man ikke forsøger at vinde over vidnet med det bedste argument eller vinde samtalen, men at få Vidnet til at tænke selv.

Et almindeligt tema hos et vidne er det, at være uenig med Jehovas Vidner er at være uenig med Bibelen og at forlade Organisationen er at forlade Jehova. Det er nødvendigt, at man med regelmæssige mellemrum understreger, at VTS kun har en fortolkning af Bibelen, én fortolkning man har fundet ud af, er meget forenklet og ukorrekt. Mange tidligere Vidner tror stadigt på Biblen og Gud, men vælger ikke at følge, hvad de har fundet ud af, er et destruktivt trossystem.

  Mens man debattere forskellige emner, opdager man nogle gange, at vidnet påstår, at man tager fejl af VTS`s doktriner eller deres historie, men man ved, at det man siger er rigtigt. I stedet for at fortælle dem, at de tager fejl, få da vidnet til i stedet at indstille sig på, at det er en vigtig pointe. En samtale kunne forgå således:

 Dig: Gud giver ikke direkte informationer til VTS. Vidste du for eksempel, at deres forudsigelse om at verden ville ende i Harmagedon i 1914 var forkert?

JV: De har aldrig sagt at verden ville ende i 1914, kun at Hedningernes Tider ville ende i 1914-

Dig: Hvad ville du mene, hvis VTS`s forudsigelse om at enden ville komme i 1914 var forkert? Mener du at det viser, at Jehova vejleder det Styrende Råd?

JV: Måske...( Vidnet vil måske sige ja eller nej)

Hvis Vidnet er enig i, at det er en indikation på, at VTS ikke er ledet af Jehova, spørg da vidnet hvordan de ville reagere, hvis man fandt yderligere citater? På den anden side, vil Vidnet måske påstå at være ligeglad med udsagnet om: ” at lyset bliver større”. Men det er et godt emne til en anden gang. Man holder sig til emnet og fortsætter med; at ikke nok med, at VTS er kommet med mange fejlslagne forudsigelser, hvad der for én selv var det værste var, at VTS løj omkring, hvad de sagde. Vidner som finder ud af, hvor uærlige VTS har været omkring deres fejl, er ofte mere påvirkede af det.

 Hvis en person er vokset op i en bestemt religion, er det endnu mere vigtigt at få den pågældende til at forstå, at hovedårsagen til deres tro på, at VTS har sandheden er, fordi de er vokset op som et Jehovas Vidne. Hvis de var vokset op som Baptist eller indre mission, ville de på samme måde være overbeviste om, at Baptisterne eller Indre Mission var sandheden. Så kan man bede Vidnet om, at prøve at forstille sig, hvis det var dem selv, som var vokset op som Baptist eller Indre Mission. Ville Vidnet så selv tro, at man ville gå over og blive et Jehovas Vidne? Hvis vidnet selv var Baptist og begyndte at studere med Jehovas Vidner og fandt ud af, at VTS forudsagde, at verden ville gå under i 1914 eller at VTS byggede et hus, som de navngav ”Beth-Sarim” (prinsernes hus) til Abraham, som ville blive oprejst i 1925 og skulle bo i det hus, ville der så være nogen chance for at Vidnet ville konvertere til Jehovas vidner?

Lidt mere generelle spørgsmål kan findes i Steven Hassan´ bog ” Combating Cult Minde Control” fra 2018,s. 196-200 kapt. 7 ”How to protect yourself and people you care about

*Hvor længe har du (hververen) været involveret i gruppen? Forsøger du at rekruttere mig ind i en eller anden organisation?

*Kan du fortælle mig navnene på alle de andre organisationer som har forbindelse til din gruppe

*Hvem er lederene? Fortæl mig om deres baggrund og kvalifikationer. Har de en kriminel fortid?

*Hvad tror din gruppe på? Tror din gruppe at målet helliger midlet? Er bedrag eller vildledning tilladt i visse situationer?

*Hvad forventes der af medlemmerne efter, at de er blevet en del af gruppen? Skal jeg holde op med at gå i skole/uddannelse eller på arbejde eller donere mine penge og ejendom, afbryde forbindelsen til familie og venner, som er imod, at jeg er medlem af jeres gruppe? Hvad lavede du før du blev medlem af gruppen og hvad laver du nu for at have til dagen og vejen?

*Bliver din gruppe betragtet som kontroversiel af nogen? Hvis andre er kritiske overfor din gruppe, hvad er deres hovedpointer?

*Hvordan har du det med tidligere medlemmer af din gruppe? Har du nogen sinde talt med et tidligere medlem og har fået at vide, hvorfor de forlod gruppen? Hvis ikke, hvorfor har du ikke gjort det? Har din gruppe begrænsninger for at tale med tidligere medlemmer?

*Hvilke tre ting er det du mindst kan lide ved din gruppe og dens ledere?

*Hvad ville du lave i stedet for at være medlem af gruppen?

*Tog du dig tid til at tale med tidligere medlemmer og at læse kritisk informationer om gruppen, før du blev medlem, før du besluttede om du ville være medlem? Er det noget du er villig til at gøre nu?

  Det er vigtigt, at man ikke bliver vred eller ophidset under debatten og det er meget sværere end man forventer, når man tydeligt kan se, at der er tale om hårdnakket afvisning af noget, der tydeligvis er logisk. Hvis man bliver vred, vil det kun forstærke Vidnets opfattelse af, at man er ulykkelig ved at være den man er.

                                                       Beskyt dig Selv

Man skal være sig bevist om, at det ikke gælder om at vinde en religiøs debat om doktriner, men at man forsøger at hjælpe en person, som konstant er udsat for tanke kontrol (husk link)teknikker. At appellere til logikken, vil ikke være særligt effektivt, når personen frygter enhver kritik af VTS og opfatter den som kommende fra Satan, at forlade religionen vil være at gå over til Satans verden og betyde den sikre død i Harmagedon.

  Et Jehovas Vidne er uimodtagelig for kritik af deres religion. De bliver konstant advaret imod frafaldne (medlemmer som har forladt religionen og prøver at overtale Vidner til at forlade religionen) og er derfor altid på vagt. Så snart du giver udtryk for tvivl eller nævner noget negativt om VTS, vil de forsvare sig med det samme.

   Før man vælger at konfrontere en afholdt person, som stadig er medlem af religionen, er det meget vigtigt at være sig bevidst om, at man løber den risiko, at blive stemplet som frafalden og dermed ødelægge forholdet med dem, man har måttet forlade i gruppen. Vær meget diskret ved de første forsøg på at tale med andre, hvis samtalen bliver meget ophedet og urimelig, vil man ikke have succes og det er måske mere vigtigt i det lange løb, at beholde forholdet i stedet for at vise dem, at religionen er forkert.

Der er eksempler på, at man har kunne tale med sin partner og det er endt med, at man sammen har forladt religionen: Desværre er det modsatte også ofte tilfældet.

” Jeg overvejede, hvor længe jeg kunne leve på en løgn, desværre er jeg ikke god til skuespil eller at lyve. Denne weekend konfronterede min kone mig om min ændrede holdning til ”sandheden” og så skete det. Jeg blev et talende jvfakta (jwfacts). Jeg talte stille og roligt og prøvede fornuft og at bruge spørgsmål, som lært i skolen. Det var der, at jeg værdsatte Steven Hassan arbejde mest, i forhold til hendes reaktion som: ”Hvor skal vi gå hen” og ”Men det er jo Guds organisation” og de sædvanlige udtalelser om frafaldne gav mening for mig.

Det tog min kone 24 timer at fortælle de ældste det. Det tog hende 6 timer mere at beslutte sig til at forlade mig .

Så nu sidder jeg her. Alt hvad der virkeligt giver mening for en mand er familien, som er blevet taget fra mig. Min synd? At søge sandheden og at ”efterprøve alt og holde fast i alt, hvad der ar godt ” (1.Tess. 5:21) (Wezz 12 Mar 2012) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” Da jeg fortalte min kone, at jeg ikke ville være et Jehovas vidne mere, blev hun meget ked af det. Lidt efter virkede det, som om hun accepterede det. Men en uge senere kom jeg hjem fra arbejde til at tomt hjem. Min kone havde fået hjælp til at flytte af både hendes og mine forældre, fordi jeg var til fare for hendes og vores børns åndelige sundhed var forklaringen”. oplevelse fra London,Excel protest mod Jehovas Vidner i sommeren 2018

                                               Hvor skal Man ellers gå Hen ?

  Selv hvis man kan hjælpe et Vidne til at acceptere, at VTS ikke er den sande religion, vil man stadig møde forhindringer som: ”Hvor skal man ellers gå hen?” Det er vigtigt at forstå den frygt personen oplever for at miste, ikke kun deres tro, men også hele deres netværk af familie og venner. Om personen får brug for en religion eller ej, for at have noget at tro på, om har de brug for nye venner og aktiviteter som udfylder det hul, som deres tidligere tro gav. Der kræves megen tid og kræfter, at hjælpe personen med at opbygge et nyt netværk af venner og måske familie, som aldrig har været Jehovas Vidner. Alternativt kan man fortælle om støttegrupper, f.eks. Eftertro, som holder møder én gang om måneden, hvor man møder andre mennesker fra andre religiøse grupper. På internettet er der flere forumer for X-JV, som udveksler erfaringer og kan give råd og vejledning.

At forlade en gruppen er meget traumatisk. Det er vigtigt, at personen får så meget støtte som muligt. X-JV kan i lang tid føle sig fremmede og føle, at de kigger igennem et vindue på verden, uden muligheden for at passe ind i samfundet. At møde andre X-JV kan gøre en stor forskel, de ved hvad personen gennemgår og at det er normalt. Psykologhjælp kan også være nødvendigt, en henvisning fra lægen gør, at man kan få et antal samtaler med en psykolog.

  Det er ikke altid en god idé at konfrontere et vidne med ”sandheden” om VTS. Der må tages hensyn til alder og omstændigheder. Tabet af familie og venner kan være for meget for det enkelte vidne. Men der er tid, fortæl lidt her og der, vær klar til at give støtte. Når personen er moden til det, er man den første de kommer til.

                                                 Opsummering

 1. Vær ikke kritisk over for Jehovas Vidner som mennesker. Det er VTS lære og adfærd som er problemet

2. Vis ikke informationer som kommer fra frafaldne. Tal om emner som granskes og til at tænke over, brug neutrale kilder som VTS`s publikationer og leksikoner. Det vil kræve at man bruger meget tid på granskning.

3. Hav respekt overfor personen og dennes tro. Ophedet diskussion ligger hindringer for logisk tænkning. Afslut samtalen til en anden gang, hvis begge parter bliver vrede.

4. Brug spørgsmål, ikke færdige svar. Folk bliver mere overbeviste om konklusioner de selv er kommet til.

5. Vær tålmodig, det kan tage uger, måneder eller år før en person ændre holdning.

Ekstra Læsning Artiklen: Spørgsmål til Jehovas Vidner