Spørgsmål man kan stille Jehovas Vidner; Ved bladvognen eller bibelstudie

Artiklen var oprindeligt tænkt for personer som studere med Jehovas Vidner, Listen af emner der kunne debatteres, for at få en bedre forståelse for VTS mindre spiselige doktriner.

  Men over de sidste årtier er der blevet meget længere mellem bibelstudier som føre til dåb. På den anden side er der et stort antal af tidligere vidner, som gerne vil vide, hvordan de kan hjælpe Jehovas Vidner. Med introduktionen af bladvogne, som Jehovas Vidner skal bruge til at udbrede deres budskab i områder, hvor der færdes mange mennesker, er det en let måde at kontakte Jehovas Vidner og indlede en samtale med dem på.

  Hvis man studerer med Jehovas Vidner, er der en række følsomme emner, som der ikke bliver fortalt om i detaljer, før man bliver opfordret til at blive døbt. Det er dog nødvendigt, at tale om de følgende emner med den man studerer med, før man bliver for dybt involveret, da det er vigtigt at have en grundig forståelse, for det man bliver involveret i.

  Hvis ens mål er at lære Jehovas Vidner om deres egen religion, er de fremlagte spørgsmål en lige så effektiv måde at få vidnet til at anskue doktriner på, på en alternativ måde. Målet med spørgsmålene er ikke at have en doktrinær debat, eftersom Jehovas Vidner vil være tvivlene overfor ens motiv og ikke acceptere argumenterne. I stedet kan man stille tanke-provokerende spørgsmål med det formål at stimulere til et eftertænksomt svar. Ved lejlighed kan det være nødvendigt at sikre, at svaret er logisk og rigtigt og man skal selv undgå at svare på spørgsmålet. Vidner vil gerne hoppe over til at andet emne, hvis man har stillet et svært spørgsmål, så vær vågen og hold samtalen på sporet.

  Før man starter med at spørge et vidne, er det en god idé grundigt at granske det enkelte emne. Der vil være link til hvert emne, men hvor emnet ikke er omtalt endnu, bedes man selv lave sin egen granskning. De svar man sandsynligvis vil få fra et vidne er markeret med rød tekst.

   * Kun frelse for JV Hvad er den gode nyhed om Guds rige?

   * Er Jesus din mellemmand

   * 1914

   *  De sidste Dage

   * Ordet Jehova

   * Blodtransfusion

   * Udelukkelse og undgåelse

   * Treenigheden og tilbedelsen af Jesus

   * Profetier

   * Jehovas Vidners Historie

   * Ledet af Hellig Ånd

   

                                                  Kun frelse for JV 

 -- Hvem vil blive frelst ?

  -- Alle som er i Jehovas organisation

 -- Betyder det at det kun er Jehovas Vidner som vil blive frelst?

 -- Det er ikke op til os at dømme, nogle mennesker kan stadig nå at komme                        ind i Jehovas organisationen

 -- Så det betyder at milliarder af nulevende mennesker ikke vil blive frelst?

 -- Måske

-- Hvorfor mener du, at de fleste mennesker er så onde at Gud vil udslette                           dem?

 -- Det er ikke sådan vi ser på det, men Bibelen siger klart, at en person skal                         tilhøre Jehovas organisation for at blive frelst

 -- Tror du jeg vil dø i Harmagedon hvis jeg ikke bliver et Jehovas Vidne?

 --  Måske hhhhmmmmmm

 

                                                Ville du dræbe for Jehova?

Det følgende er fra en virkelig samtale ved en bladvogn, som personliggør Harmagedon doktrinet, som en effektiv måde at vise hvor barbarisk doktrinet er.

 - Mig: I fortiden Brugte Gud hans udvalgte folk til at dræbe sine fjender, som ved              udslettelsen af kaananærene

 - JV: Det er rigtigt

 - Mig: I fremtiden, hvem vil udslette de onde mennesker på jorden?

 - JV: Englene under Jesu ledelse

 -  Mig: Helt hypotetisk, hvis Gud besluttede sig til, at hans folk i dag skulle deltage i           udslettelsen af de onde mennesker i Harmagedon, ville du være villig til at følge Guds påbud         

 - JV: Ja,men...

 -  Mig: Okay, så du er villig til at dræbe andre mennesker hvis Gud sagde det 

-  JV: Hm,Men...jeg er ikke sikker på at jeg skulle gøre det. Jeg mener, Gud ville ikke ændre mening eller ville have os til at gøre det.

 - Mig: Så, du har det dårligt med tanken om at dræbe andre mennesker, selv hvis Gud   forlangte det?

 - JV: Måske...Ja lidt, tror jeg.

 - Mig: Ok, Men det er i orden for dig hvis andre gør det for dig, som for eksempel Jesus og hans engle? Er det så i orden?

 - JV: Ja, Ja det regner jeg med

 -  Mig: Så du ville ikke have det godt med at dræbe mit barn i Harmagedon?

 - JV: Hm, øh.... Det er ikke noget jeg nogensinde skulle gøre

 - Mig: Men det er i orden ,hvis nogen andre dræber mit barn, så er det i orden?

 - JV: Hm. øh Ja

 - Mig: Nå, lad mig se om jeg har forstået det rigtigt. Du vil have det dårligt med selv at dræbe andre mennesker, men du har det godt med at andre gør det. Jeg synes personligt at det er barbarisk og primitiv idé, som ikke har nogen berettigelse i et civiliseret samfund. Det er svært at forstille sig en civiliseret, kærlig, omsorgsfuld Gud, der er så begrænset, at den eneste løsning på verdens problemer er at dræbe en masse mennesker. Jeg håber på, at det ikke er, hvad du tror på. Er det? Tror du virkeligt på, at den eneste måde at løse problemerne på, er ved at dræbe alle som ikke er enig med dig?

  - JV: Jeg har aldrig tænkt på det, på den måde.

                                              Den gode nyhed om Riget

--Hvorfor har du viet så meget tid til at forkynde/prædike?

--Mattæus 24:14 siger at den gode nyhed om riget skal forkyndes og så vil enden komme

-- Hvad er den gode nyhed?

-- Om paradiset

-- Og hvad er enden?

-- Harmagedon, hvor Gud vil udslette onde mennesker

--Så du fortæller mig, at den gode nyhed Jesus taler om, henviser til, at Gud om kort tid vil dræbe milliarder af mennesker, hvis de ikke bliver et Jehovas Vidne?

                                                             Mellemmand

– Hvorfor lære VTS at Jesus IKKE er jeres mellemmand

-- Det passer ikke, Jesus er vores mellemmand

– Jeg undersøgte lidt online og VTS publikationer siger helt bestem, at Jesus kun er mellemmand for de 144.000, men bibelen siger, at Jesus er mellemmand for hele menneskeheden?

--Du kan ikke tro på de frafaldnes løgne på nettet

--Jeg kan vise dig det VTS citat, på den måde kan du bekræfte for mig, om det er sandt.

” På samme måde er den større Moses, Jesus Kristus, ikke mellemmand mellem Jehova Gud og hele menneskeheden. Han er mellemmand mellem sin himmelske Fader, Jehova Gud, og det åndelige Israel, som kun består af 144.000 medlemmer. Denne åndelige nation er som en lille hjord af Jehovas får” Bogen – Sikkerhed i verden under Fredsfyrsten(ws)1986,s.10

                                                            1914

-- Hvorfor mener Jehovas Vidner, at Jesus vendte tilbage i 1914

-- Profetien i Daniels bog om de 7 tider viser at Hedningernes Tider begyndte i år 607 f.v.t. Og endte i 1914

-- Hvorfor bliver år 607 f.v.t. brugt, når stort set alle historiker og andre religioner siger, at det var år 587 f.v.t.?

-- Én person bør acceptere hvad (VTS`s fortolkning) bibelen siger og mindre hvad historikerne siger

--Så VTS forventer, at historiker som har afgjort at året 537 f.v.t. som enden på at Jerusalem lå øde hen, men skal afvise den samme historie for udregningen af, hvor den begyndte?

                                                         De Sidste Dage

--Hvis de sidste dage begyndte i 1914, hvorfor lever vi så i den bedste tid i historien?

--NEJ, vi lever i den værste tid nogensinde. Der har aldrig været så mange jordskælv, så meget kriminalitet og hvad med verdenskrigene

--Faktisk, lever vi i den bedste tid nogensinde. Jordskælv har været konstant i årtusinder, der er mindre vold, krig og fødevaremangel end nogensinde før. Den forventede levealder er fordoblet i de sidste 200 år. Hvis du mener at livet var bedre før 1914, hvilket århundrede ville du så vælge, at leve i ?

                                                           Jehova

– Hvorfor har NWT tilføjet ordet Jehova i det nye testamente, når det ikke forekommer i et eneste manuskript fundet indtil nu?

--Eftersom Jehova forekommer i det Gamle Testamente ville Jesus selvfølgelig have brugt navnet, når han citerede skriftsteder ellers ville bibelen være inkonsekvent

--Men hvorfor forekommer ordet Jehova så ikke i nogen at de fundne dokumenter?

--Fordi de fjernede det efter Jesu død

--Hvis du antyder, at Gud ikke forhindrede, at hans navn blev fjernet fra det NT uden spor, hvordan kan jeg så have tillid til alt det andet som står i bibelen?

                                                                  Blod

--Hvorfor modtage Jehovas Vidner ikke blodtransfusion?

--Fordi skriftstedet i Apg.15:28 viser, at blod skal spildes ud på jorden

--Hvilke dele af blodet kan I bruge?

--Mindre fraktioner

--Kommer fraktioner af blod, ikke fra oplagret blod?

--Ja,og....men brugen af det er et samvittighedsspørgsmål

--Så hvis man kan modtage blodfraktioner, kan man så ikke donere blod?

--Nej

--Er det ikke dobbelt standart?

                                               Udelukkelse/udstødelse

--Jeg har hørt, at Jehovas Vidner udstøder og undgår folk. Hvad er grunden til det?

--For grove synder som utroskab og frafald

--Hvad så med ting som ikke nævnes specifikt i bibelen, som hasardspil, rygning, drukkenskab, jul o.s.v. ( listen er på over 30 ting, se ældstebogen) hvad sker det så hvis én har overtrådt?

--Et møde med tre ældste i et dømmende udvalg

--Hvordan bliver folk behandlet og hvor længe?

--Man må ikke tale med dem, før de angre

--Hvad hvis de aldrig angre?

--Så, bliver de aldrig talt med igen

--Hvad med familie?

--Familie kan tale med dem i nødstilfælde

--Det lyder godt nok som, hvordan medlemmer af en sekt ville opføre sig

  

                                                          Treenigheden

--Jehovas Vidner tilbeder ikke en treenig Gud?

--Det har du ret i, vi må kun tilbede Jehova Gud

--Men tilbad Jehovas Vidner ikke Jesus, helt op til 1950?

--Nej, Jehovas Vidner har aldrig tilbedt Jesus

--Det er jeg ret sikker på, hvad siger du til at jeg finder en gammel reference om det til dig?

                                                           Profetier

--Har Jehovas Vidner ikke flere fejlslagne dommedags profetier?

--De var ikke forkerte, de var bare ufuldstændige. Men er du ikke enig med mig i at 1914 var et vendepunkt i historien

--Hvad så med andre årstal som 1925? ”Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø? På s. 89 siges der: ” Vi kan være sikre på, at 1925 vil være tidspunktet for tilbagevenden af Abraham, Isak, Jakob og de andre trofaste ”. VTS byggede endda et hus til dem, som de kaldte ”Beth Sarim”, er det ikke en falsk profeti?

--Det var ikke en profeti, men en fortolkning

--VTS kalder sig selv for profet. ( engelske udgaver. VT 1/4-72,s.197; vt 15/1-59,s.39-41; vt 1/10-64,s.601)

Ville det ikke være grund til at bruge det som siges i 5.moseb.18:20-22

  ” Hvis en profet tager sig den frihed at sige noget i mit navn som jeg ikke har befalet ham, eller tale i andre guders navn, skal den profet dø. Men det kan være at I siger i jeres hjerte: Hvordan kan vi vide at det ikke er Jehovas ord?” Når det profeten siger i Jehovas navn, ikke sker eller går i opfyldelse, er det ikke Jehovas ord. Profeten har opført sig respektløst. I skal ikke lade jer skræmme af ham.’ ”

                                                   Jehovas Vidners Historie

--Hvornår begyndte Jehovas Vidner?

--Der har altid været Jehovas Vidner

--Jeg troede at de var en forholdsvis ny religon?

--Russell oprettede Vagttårnsselskabet i 1870´erne, men det var forudsagt af Jesus som sagde, at jomfruerne ville vågne i de sidste dage

--Men du sagde, at der altid havde været Jehovas Vidner. Så hvem er de, der var før Russell

--Det ved vi ikke, men der har altid været nogle som tilbedte Jehova

--Så fra hvilke Jehovas Vidner fik Russell sin lære fra?

--Jah, ingen, Gud ledte ham.

                                                     Ledt af den Hellige Ånd

--Leder helligånden VTS når de udformer deres doktriner?

--Ja!

--Hvilke skriftsteder i bibelen viser, at det kun er VTS, som er ledet af helligånden?

--Lignelsen om den trofaste og kloge træl viser at Jehova ville udvælge en særlig gruppe af mennesker.

--Hvem er de udvalgte?

--Selvom Vagttårnsselskabet blev oprettet i 1800-tallet, var det ikke før 1919, at de blev udvalgt og da havde de renset sig selv for falske doktrinerne

--Men i 1919 lærte VTS stadigt om pyramiderne, at Abraham ville blive genoprejst i 1925, at Jesus skulle tilbedes og fejring af jul og fødselsdag, ting som i dag bliver anset som forkert.

--Hvorfor har der været alle disse forkerte doktriner, hvis helligånden ledte VTS?

--Prædikernes bog siger, at lyset ville blive større

--Det lyder som en undskyldning for fejl, som alle religioner kan bruge. Jeg har læst at VTS har sagt, at enden ville komme i 1914 og så i 1925 og nu er det ude i fremtiden? Mange af disse ændringer lyder mere af forskelligt lys, ikke at lyset vokser

--Leder helligånden når ældste bliver udvalgt?

--ja..

--Hvorfor bliver der så udvalgt ældste, der har begået alvorlige overtrædelser, som ses når VTS er tvunget til at betale millioner af dollars i erstatning til ofre for pædofile ældste?

Alle overstående eksempler skal ses som forslag til, en kort samtale med Jehovas Vidner.

                                                                Konklusion

  Dåben, ses af Jehovas Vidner, som en mile pæl, da det er en indvielse for livet til VTS. Matt.28:18, befaler Jesus, at en person bliver døbt i faderens, sønnens og helligåndens navn. Men dåben, som et Jehovas Vidne indbefatter også, at man bliver en del af VTS.

 Det andet dåbs spørgsmål siger:

Er du indforstået med at du, ved din indvielse og dåb, bekender dig som et af Jehovas vidner der tjener i forening med den menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd?vagttårnet 1.juni,1985,s.30

  Denne dåb binder én til alle VTS regler, uanset om de stammer eller ikke stammer fra bibelen eller om du er enig. Afvigelse fra reglerne eller uenighed med læreren kan føre til livslang udelukkelse fra familie og venner. Derfor er det vigtigt at være fuldt ud klar over, hvad det kræver at være et Jehovas Vidne og deres historie og lære.

  Når man har viden om disse ting, er det så sådan en Organisation man har lyst til at tjene?

  Hvis man stiller disse spørgsmål, vil flere ting for modenligt ske.

1. Man vil blive beskyldt for at have læst frafaldnes/kritikeres løgne

2. Det kunne fornærme den som studere med én, så vedkommende aldrig kom igen

3. Da et uerfarent Vidne nok ikke vil kunne svare på spørgsmålene på tilfredsstillende vis og vidnet føler, at de ikke kan leve op til deres egen utilstrækkelighed, vilde måske vælge at vende tilbage med et mere erfarent Vidne f.eks en ældste

4. Et erfarent Vidne vil føle sig dårligt til mode, når der bliver stillet den type spørgsmål og vil føle, at man har ondt/dårligt motiv og studiet/samtalen vil blive afsluttet.

På den anden side vil et søgende Vidne måske blive nysgerrig på grund af dine spørgsmål. På samme måde vil man måske selv synes, at det er oplysende at hører deres svar og reaktion på dine spørgsmål.

                                                    Ved Bladvognen 

Din egen historie du:

--Hej, hvad har du så i dag?

--JV: Blade om......

--du: Nå, hvordan er det gået?

--JV: Godt, jeg har talt med nogle venlige mennesker

--du: Jeg har været et Jehovas Vidne.(fortæl eks. Hvor og hvor når)

--JV: Virkeligt, hvorfor forlod du os?

--Du: Der var mange grunde, men det der virkeligt afgjorde det var, da jeg fandt ud af ( et emne som er vigtigt for én, seksuel overgreb på børn, år 607 eller en dokumentar om højkontrol grupper) og indså, at VTS ikke var anderledes en mange andre sekter

--JV: Det er alt sammen frafaldnes løgne

--du: Jeg var meget bekymret over det i starten, men da jeg først begyndte at undersøge VTS egen litteratur og leksikoner, var beviserne overvældene.

Svar til ” Du er en FRAFALDEN”

Det er uundgåeligt, at man vil blive kaldt frafalden, hvis man stiller et vanskeligt spørgsmål ved en bladvogn.

--JV: Nå, så du er en frafalden?

--Du: Jeg ser ikke mig selv som mere frafalden, end du ville beskrive dig selv som frafalden. Voksede du op som et JV eller konverterede du?

--JV: Opvokset/konverteret

--Du: Ville du kalde dine forældre for frafaldne, hvis de forlod deres religion?

--JV: Nej, de forlod en falsk religion til fordel for sandheden

--Du: Faktisk er det sådan, at alle religioner påstår, at de har sandheden og de som forlader er frafaldne. Jeg vil ikke være så overmodig, at jeg kritiserede dine forældre for at være frafaldne. Fordi dine forældre følte, at de havde en god grund til at udskifte en religion til fordel for en anden og jeg har god grund til at mene at VTS ikke har den sande lære.

--JV: Hvad er så den grund?

Igen er overstående kun forslag til at lægge små sten(spørgsmål). Disse kan så ligge og rumstere og en dag bliver den ” rumsteren” forhåbentlig så irriterende, at vidnet må finde ud af, hvad det er VTS har sagt og gjort i de sidste 140 år.