Én stor skare af andre får ?

 Bibelen er meget klar i, at den store Skare er i himmelen, som var det VTS lærte optil 1935. Den nuværende VTS koncept, at Jesu følgere skulle have to håb er i modstrid med Bibelen lære om at de andre får vil blive til " en skare"

 En af VTS kerne doktriner er, at det almindelige Jehovas Vidne udgør den" den store skare af andre får" som vil leve for evigt på jorden. De er adskilt fra den regerende " lille skare bestående af 144.000 mennesker"  Ordene forekommer ikke i Bibelen, men er ren VTS koncepter grundlagt på sammenføjningen af følgende skriftsteder.

Åb. 7:9 " Derefter så jeg en stor skare som ingen kunne tælle – mennesker fra alle nationer, stammer, folk og sprog. De stod foran tronen og foran Lammet, klædt i lange, hvide klæder, og de havde palmegrene i hænderne." 

Johs. 10:16 " Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold. Dem skal jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de vil blive én hjord under én hyrde."

Åb. 7:4 " Og jeg hørte tallet på dem der blev beseglet. Der var 144.000, og de kom fra alle Israels stammer"

Lukas 12:32 " Lille hjord, vær ikke bange, for jeres Far har besluttet at give jer Riget."

Bladet "Vagttårnet" lægger store skare og andre får i samme sætning over 2.500 gange i de sidste 50 år. VTS har denne forståelse, som er et resultat af eisegesis tilgangen, da Åbenbaringen og Evangeligerne ikke giver muligheden for sådanne vilkårlige forbindelser. Det er kun antallet af gange hvor VTS kombinere disse sætninger eller ord, som gør det svært for den almindelige Jehovas Vidne, at kunne læse skriftstederne udfra deres egne betingelser.

Ingen skriftsteder siger, at den store skare eller de andre får er på jorden. Den kristendommens forståelse er, at den store skare har et himmelsk håb, som også Russell og selv Rutherford havde i mange år.

" Does the Great Company receive life direct from God on the spirit plane? Answer -- Yes, they receive life direct in that they have been begotten of the Holy Spirit, and when they are begotten they are just the same way as the little flock, because we are called in the one hope of our calling. They do not make their calling and election sure, but not being worthy of second death, they therefore receive life on the spirit plane." What Pastor Russell Said, s.297 

"… all the facts and the scriptures bearing upon the matter under consideration show that those who form the great multitude constitute a spirit class, born on the spirit plane." Watchtower 15. Jan,1927 s.19-20 "The Great Multitude," 

" … must be spirit creatures." Vindication Volume 3 (1932) s.204 

En nærmere granskning af passagen som referere til den store skare i Åb. 7:9 viser at skare er i himmelen.

 Åb. 7:9,10 ; 13-17 " Derefter så jeg en stor skare som ingen kunne tælle – mennesker fra alle nationer, stammer, folk og sprog. De stod foran tronen og foran Lammet, klædt i lange, hvide klæder, og de havde palmegrene i hænderne. Og de bliver ved med højt at råbe: “Vores Gud, som sidder på tronen, og Lammet har givet os frelsen.”........Det fik en af de ældste til at sige til mig: “Hvem er de der er klædt i lange, hvide klæder, og hvor er de kommet fra?”  Straks sagde jeg til ham: “Min herre, det er dig der ved det.” Så sagde han til mig: “Det er dem der kommer ud af den store trængsel. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.  Derfor står de foran Guds trone, og de udfører hellig tjeneste for ham dag og nat i hans tempel. Og Han der sidder på tronen, vil slå sit telt op over dem.  De vil ikke længere sulte eller tørste, og hverken solen eller nogen anden brændende hede vil plage dem,  for Lammet, som er i midten hvor tronen er, vil være hyrde for dem og lede dem til kilder med livets vand. Og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne.”

Hvert ord som identificere den store skare i Åb. 7:9-17 er placeret andet steds af VTS til støtte for de salvede i himmelen. Det placere den store skare i himmelen. Her efter følger beskrivelser om den store skare, fulgt af skriftsteder som bruger samme ord til at beskrive den salvede himmelske skare (lille skare)

1. "stor skare"

   Åb.19:1 --" Efter dette hørte jeg en høj lyd som fra en stor skare i himlen"

   Det interessante er at i NVT (studie udgaven på jw.org)udlades henvisningen til Åb.      19:1 i sin bibel index delen under orderne "stor skare" 

2. " fra alle stammer, sprog, folk og nationer"

      Åb. 5:9,10-- " Og de synger en ny sang med ordene: “Du er værdig til at modtage             skriftrullen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og med dit blod har du købt               mennesker til Gud fra alle stammer, sprog, folk og nationer. Du har gjort dem til et       kongerige og til præster for vores Gud, og de skal herske som konger over jorden.”

3. " sig ned foran ( enopion) tronen" 

      Åb. 7:11--" Alle englene stod rundt om tronen og rundt om de ældstek og de fire             levende skabninger, og de kastede sig ned foran(enopion) tronen og tilbad Gud."

      Se også Åb. 14:3 som også har de 144.000 stående foran tronen.

4.  " foran (enopion) ham (lammet)"

      Åb. 5:8--" Da Lammet fik skriftrullen, kastede de fire levende skabninger og de 24           ældste sig ned foran(enopion) ham, og de havde hver en harpe og guldskåle som           var fulde af røgelse. (Røgelsen står for de helliges bønner)"

5.  " en lang, hvid klædning" 

     Åb. 6:11--" Der blev givet hver af dem en lang, hvid klædning, og de fik at vide at de        skulle hvile en kort tid endnu, indtil antallet af deres medtrælle og deres brødre der        skulle dræbes ligesom de var blevet det, var fuldt."

       VTS fortolker denne passage til de 144.000.

6.  " .. bliver ved med højt at råbe: “Vores Gud, som sidder på tronen, og Lammet har             givet os frelsen.”

       Åb. 19:1--" Efter dette hørte jeg en høj lyd som fra en stor skare i himlen. De sagde:       “Lovpris Jah! Frelsen, æren og magten tilhører vores Gud"

     ( vagttårnet 15. april, 1981,s.16 "Disse himmelske stemmer synger ")

7.  " kommer ud af den store trængsel" 

     Matt. 24:21-22 " For til den tid vil der være store trængsler,v trængsler der ikke har          været magen til siden verdens begyndelse, og som aldrig vil komme igen. Og                  hvis de dage ikke blev afkortet, ville ingen blive frelst, men på grund af de udvalgte        vil de blive afkortet."

    Markus 13:24-27 " Men i de dage, efter de trængsler, vil solen blive formørket, og           månen vil ikke skinne, og stjernerne vil falde ned fra himlen, og kræfterne i himlene       vil blive rystet. Så skal de se Menneskesønnena komme i skyerne med stor magt og     herlighed. Og så vil han sende englene ud, og han vil samle sine udvalgte fra de fire       verdenshjørner, ja, fra jordens ende til himlens ende."

8.  " De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod"

    Åb. 22: 14--" Lykkelige er de der vasker deres lange klæderq så de får adgang til             livets træerr og får lov til at komme ind i byen gennem dens porte"

9.  " de udfører hellig tjeneste for ham dag og nat i hans tempel (naos)"

     Åb. 11:1-2--"Så fik jeg en rørkæp der var ligesom en målestok, og han sagde: “Rejs       dig, og gå hen og mål Guds tempelhelligdom og altret og dem der tilbeder i                     helligdommen.  Men forgården omkring templet skal du udelade. Mål den ikke, for       den er blevet givet til nationerne,..."

   Det græske ord naos henviser til tempel helligdommen, hvor kun præsterne måtte        går ind i.

10. " Han der sidder på tronen, vil slå sit telt op over dem"

    2. Kor. 6:16 --" Og hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguder? Vi       er jo en levende Guds tempel, som Gud sagde: “Jeg vil bo iblandt dem og vandre           iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.”

VTS omtaler sin egen historie omkring dette dotrin, med vildledene udtalelser der skal støtte deres nye lys teorier. Eksempel vis er det følgende citat, som giver det indtryk at mange Bibel studenter mente at de skulle have en jordisk opstandelse. 

 " Før 1930’erne var mange blandt Guds folk usikre med hensyn til hvilket fremtidshåb de havde. Nogle havde gjort sig tanker om et himmelsk liv, men følte sig samtidig tiltrukket af Bibelens lære om et paradis på jorden" vagttårnet 15. jan. 2001, s. 19

Faktum er at ingen var usikker omkring fremtiden for den store skare før 1930´erne. Det en klar forståelse, at de alle skulle være i himmelen. Det var først da Rutherford begyndte at ændre doktrinet optil og inden 1935, som fik følgerne til at tvivle på deres fremtidige håb.

 Åb. 7:9 siger ikke at den store skare er på jorden og de er beskrevet af de ord som bruges, som kun forstås at identificere de genopstandene til himmelen. Åb. 19:1 siger direkte at der er " en stor skare i himmelen".

 

 

 

                                    VTSs forsøg på at dække over det

 En stærk indikator for, at den store skare befinder sig i himmelen, er når  Åb. 7:15 siger at den store skare er "i hans tempel" bruges det græske ord naos. Naos henviser til det inder tempel eller tempel helligdom. Normalt blev tilbedere kun tilladt adgang til den ydre tempelgård; hieron. Den store skare er ikke på jorden, de er i naos, imidten af templet, tempel helligdommen; det betyder, at den store skare er i himmelen med de 144.000.

VTS har forstået denne forskel mellem ordne naos og hieron. I vagttårnet 15. aug. 1960,s.493, hvor det forklares;

 "The fact is that this temple was not just one building but a series of structures of which the temple sanctuary was the center. In the original tongue this is made quite clear, the Scripture writers distinguishing between the two by the use of the words hieron and naos. Hieron referred to the entire temple grounds, whereas naos applied to the temple structure itself, the successor of the tabernacle in the wilderness. Thus John tells that Jesus found all this traffic in the hieron."

Af den grund, oversætter NVT oftes naos som tempel [helligdom] i Åbenbaringsbogen.

 Åb. 11:2 " Men forgården omkring templet skal du udelade. Mål den ikke, for den er blevet givet til nationerne...." 

 ( se også Åb. 11:2,19 ;14:15 ; 15:5-8; 16:1, 17)

 Men, i Åb. 7:15 i NVT  bruges kun ordet "tempel" når de oversætter ordet naos, grundet at VTS gerne vil give det indtryk at den store skare står adskilt fra de salvede 144.000.

 VTS påstår at ordret tempel helligdommen (naos) nogle gange betyder tempel forgården, hvor den store skare nødvendigvis må stå. Det viser sig at dette argument er både utilstrækkeligt og vildledene.

 I 1980 brugte VTS 4 beviser, fundet i tekster, at forsøge på at bevise, at den store skare er på jorden, med påstanden om at det græske ord naos også kunne henvise til den ydre forgård.

 1. Det var fra forgården til templet (naos) at Jesus drev pengevækslerne ud fra.

 2. Det var hele templet (naos) der blev dømt til ødelæggelse af Gud

 3. Det var hele templet (naos) som det havde taget 46 år at bygge- Johs. 2:19

 4. Det var i den ydre templelanlæg (naos) at Judas kastede de 30 sølvstykker tilbage i - Matt.27:5

   " Nej, ifølge Åbenbaringen 7:15 (da. aut.) står de „foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel [naosʹ i den græske grundtekst]“. Vil det sige at medlemmerne af denne ’store skare’ kommer i himmelen, hvor Gud, som de tilskriver deres frelse, er? .....

....Spørgsmålet drejer sig om betydningen af det græske ord naosʹ, der forekommer i Bibelens grundtekst og gengives med „telt“, „tempel“ eller „helligdom“. Dette ord benyttes for eksempel i beretningen om hvordan Jesus Kristus drev pengevekslerne og købmændene ud af Herodes’ tempel. Vi læser her: „Jesus svarede: ’Ødelæg denne helligdom [naosʹ], og på tre dage skal jeg rejse den igen.’ Jøderne sagde hertil: ’Det har taget seksogfyrre år at bygge denne helligdom [naosʹ]; vil du rejse den på tre dage?’ Men han talte om den helligdom [naosʹ] der var hans legeme.“ (Joh. 2:19-21, Jerusalem-Bibelen) Hvad mente disse jøder med „denne helligdom“?

Som ordene faldt, kan de ikke blot have ment den indre helligdom, der rummede en forhal foruden det hellige og det allerhelligste rum. De må have ment hele tempelkomplekset, forgårdene indbefattet. Det var i en af disse forgårde pengevekslerne og købmændene sad og gjorde deres forretninger. Da romerne ødelagde Herodes’ tempel i år 70...... Her er det tydeligt at naosʹ, templet eller helligdommen, ikke blot er den indre helligdom, men hele tempelområdet med alle dets bygninger og forgårde.(4) I Mattæus 27:5 læser vi: „Idet han kastede sølvstykkerne fra sig i helligdommen [naosʹ] forlod han stedet og gik hen og hængte sig.“ vagttårnet 15.nov. 1980,s.11-12

 

vagttårnet 15.nov. 1980, s. 16

Artiklen er meget vildledene. Der hvor vildledningen er mest tydelig er i udtalelsen at "det græske ord naosʹ, der forekommer i Bibelens grundtekst og gengives med „telt“, „tempel“ eller „helligdom“. Dette ord benyttes for eksempel i beretningen om hvordan Jesus Kristus drev pengevekslerne og købmændene ud af Herodes’ tempel. Vi læser her: „Jesus svarede: ’Ødelæg denne helligdom [naosʹ], " er at ordet naos ikke bliver brugt  Johs. 2:14-15, Matt. 21: 12 og Markus 11:15 bruger alle ordet hieron når der hevises til pengevækslerne som bliver drevet ud og det ses også i The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures.fra  1969 udgivet af VTS.

 Johs. 2:14-15 " I templet (hieron) så han dem der solgte kvæg og får og duer, og pengevekslerne som sad der. Så han lavede sig en pisk af reb og jagede dem ud af templet(hieron) sammen med deres får og kvæg, og han hældte pengevekslernes mønter ud og væltede deres borde."

Argumenterne vedrørende Johs. 2:19 er også upålidelige, eftersom skriftstedet ikke kan bruges til at vise at ordet naos relateres til ødelæggelsen af Jerusalems tempel. I skriftstedet referere Jesus til sig selv som templet, ikke Jerusalems tempel og derfor er det på sin plads at Jesus beskriver sig selv som tempelhelligdommen, ikke hele tempel anlægget. 

 Johs. 2:19 " Jesus svarede dem: “Riv dette tempel ned, og jeg vil genopbygge det på tre dage"

 

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures fra 1969, udgivet af VTS

Mens Jesus refrere til sit eget legem som tempel helligdom naos, så når Bibelen beskriver ødelæggelsen af templet i Jerusalem, hele anlæget vel og mærke, bruger Bibelen ordet hieron. ( se Matt. 24:1,2; Markus 13:1-3 og Lukas 21:5,6)

De næste to eksempler VTS kommer med, er grundløse formodninger, at brugen af ordet naos referere til hele templet. I Johs. 2:20 bruger farisærene ordet naos i et svar til Jesus´  brug af ordet og der er ingen indikering  der viser at farisærene referede til hele templet. 

Matt. 27:5 er også en formodning, at Judas kastede sine 30 sølvstykker fra sig i forgården .

" I Mattæus 27:5 læser vi: „Idet han kastede sølvstykkerne fra sig i helligdommen [naosʹ] forlod han stedet og gik hen og hængte sig.“ (Jerusalem-Bibelen; se også Youngs Literal Translation of the Holy Bible.) Andre nyere bibeloversættelser, blandt andet Ny Verden-oversættelsen og den autoriserede danske oversættelse af 1948, gengiver her naosʹ med „templet“. Hvorfor?......Åbenbart fordi de anerkender at det græske ord i dette tilfælde ikke sigter til den indre helligdom med forhallen, det Hellige og det Allerhelligste, hvor ypperstepræsten gik ind med blodet af ofrene på den årlige forsoningsdag, men til hele templet med alle dets forgårde.vagttårnet 15.nov.1980,s.11-12

 Bibelselskabet  skriver i deres online Bibel " ind i templet"  som fortolkning af ordet naos, det viser at naos henviser til den indre helligdom. Engelske bibelkomentatore beskriver at Judas kastede sølvstykkerne på eller ind i tempel helligdommen.

  "But the best reading is εἰς τὸν ναόν, into the sanctuary. He cast the pieces over the barrier of the enclosure which surrounded the sanctuary, or temple proper, and within which only the priests were allowed, and therefore into the sanctuary." Vincent's Word Studies

Opmærksomme læsere fangede de falske udtalelser, der stod i Vagttårnet fra 1980 og i 2002, under "spørgsmål fra læserne" indrømmede VTS at den store skare ikke var i "Hedningernes Forgård" men i tempel helligdommen.

 " "I hvilken del af Jehovas tempel udførte ’den store skare’ hellig tjeneste i det syn Johannes fik? — Åbenbaringen 7:9-15.

Det vil være logisk at mene at den store skare tilbeder Jehova i en af de jordiske forgårde til Jehovas store åndelige tempel, mere konkret den forgård som svarer til den ydre forgård i Salomons tempel.

Indtil for få år siden sagde man at den store skare befinder sig i noget der åndeligt set er et sidestykke til eller svarer til Hedningernes Forgård, som eksisterede på Jesu tid. Et yderligere studium har imidlertid afsløret mindst fem grunde til at det ikke forholder sig sådan. For det første er det ikke alle træk ved Herodes’ tempel der har et præcis......

For det femte sigter det græske ord (hieronʹ) — som oversættes med „tempel“ der hvor der er tale om Hedningernes Forgård — „til hele komplekset, snarere end til selve tempelbygningen,“ siger A Handbook on the Gospel of Matthew af Barclay M. Newman og Philip C. Stine. I modsætning hertil er det græske ord (naosʹ) der oversættes med „tempel“ i skildringen af Johannes’ syn af den store skare, mere specifikt. I beskrivelsen af Jerusalems tempel refererer det almindeligvis til Det Allerhelligste, til tempelbygningen eller til tempelområdet. Det gengives til tider med „helligdommen“. — Mattæus 27:5, 51; Lukas 1:9, 21; Johannes 2:20.

De der tilhører den store skare, viser tro på Jesu genløsningsoffer. De er åndeligt rene idet „de har vasket deres lange klæder og gjort dem hvide i Lammets blod“. De erklæres derfor retfærdige med henblik på at blive venner af Gud og at overleve den store trængsel. (Jakob 2:23, 25) På mange måder er de ligesom proselytterne i Israel der underlagde sig Lovpagten og tilbad sammen med israelitterne.

Disse proselytter ydede naturligvis ikke tjeneste i den indre forgård hvor præsterne udførte deres pligter. Og de der tilhører den store skare, er ikke i den indre forgård i Jehovas store åndelige tempel, for denne forgård repræsenterer det fuldkomne og retfærdige sønneforhold som de der tilhører Jehovas ’hellige præsteskab’, befinder sig i mens de er på jorden. (1 Peter 2:5) Men som en ældste i himmelen sagde til Johannes, tjener den store skare i templet, og ikke uden for tempelområdet i en slags åndelig Hedningernes Forgård. Det er en stor ære som tydelig viser behovet for at hver enkelt bevarer sig åndeligt og moralsk ren til hver en tid." vagttårnet 1. maj,2002,s.30-31

Denne 2002 artikel indrømmer at den store skare er i naos, tempel helligdommen, men der gives ingen forklaring på hvordan det kan være på jorden. De forsætter med at udtale at den store skare er på jorden, på trods af at Åb. 7 og især vers 15 ikke støtter denne fortolkning.

 I direkte strid med dette, skriver VTS i 2010 igen forkert at den store skare er i den ydre forgård, derved undgås at referere til ordet naos.

  " To skarer er blevet forenet — den lille gruppe af salvede og den store skare af andre får. (Læs Zakarias 8:23). I symbolsk forstand yder de andre får ganske vist ikke tjeneste i det åndelige tempels indre forgård, men de tjener i dette tempels ydre forgård."  vagttårnet 15. marts,2010,s.26

VTS citere jævnligt den bibellærde Jason BeDuhn som støtte for deres fortolkning af Johs. 1:1. BeDuhn, på den anden side, er kritisk overfor VTS i deres fortolkning af naos. BeDuhn identificere naos til at refrere til det indre kammer og enwpion til " ansigt til ansigt med nogen" Det forklares i følgende mail udveksling.

                                                       De andre Får

 Det påstås også af VTS, at de Andre Får er en jordisk klasse/skare. Denne opfattelse har ikke støtte i Bibelen, eftersom jorden ikke bliver omtalt i hentydning til disse får. Faktisk har Bibelen ingen spicifik reference til en fremtidig jordisk opstandelse.

 Den vigtigeste drivkraft i det Nye Testamente er Jesu nye pagt som indkluderede både Jøder og Hedninge. Når Jesus henviser til de Andre Fårsagde han, at han havde én enkel fåre flok , det indikere at gjaldt både jøder og Hedninge.

 Henvisninger til den Lille Skare og de Andre Får som omtalt af Jesus, var ikke med henblik på to forskellige destinationer, men to forskellige kilder. De er "ikke fra" (græsk "ek" som antyder oprindelse) denne fold " antyder at de har forskellig kilde/oprindelse. Denne forståelse kommer når konteksten overvejes og hvordan Jesu diciple ville have forstået udtalelsen i Johs. 10:16

 " Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold. Dem skal jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de vil blive én hjord under én hyrde."

 overstående skriftsted er en del af det svar Jesus gav til farisærene spørgsmål i Johs. 9:39-40

 "Jesus sagde til ham: “Jeg er kommet til denne verden for at mennesker kan blive dømt, så de der ikke ser, kan se og de der ser, kan blive blinde.” De af farisæerne der var sammen med ham, hørte det og sagde til ham: “Vi er vel ikke også blinde?"

Som svar på spørgsmålet, beskriver Jesus sin rolle som hyrde og hvem der ville være hans får. Hvordan ville farisærene have forstået, som mente at kun Jøderne var Guds udvalgte får, at Jesus havde "andre får", som ikke var en del af denne hjord"?

En fårefold er en indhegning eller gård og på Jesu tid var det kun Jøderne som kom ind i Jesu gård. Han siger i Johs. at de andre får også ville blive sammenført med den ene flok. Jeus sagde intet om af han ville skabe to adskilte grupper, men lige det modsatte, at han ville forene de to grupper til en hjord. Jesu nye pagt ville forene både Jøder og Hedninge som " en hjord under én hyrde"

I overenstemmelse med dette, beskriver Paulus i detaljer hvordan Hedninge ville blive forenet med Jøderne som et legem.

 Efs. 2:11-18 " Husk derfor at I, der er født som folk fra nationerne, engang blev kaldt “uomskårne” af dem der kaldte sig “omskårne”, dem der rent fysisk er omskåret med menneskers hænder. Dengang var I uden Kristus. I var udelukket fra Israels nation og havde ingen andel i løftets pagter. I havde intet håb og var uden Gud i verden. Men nu er I forenet med Kristus Jesus, og I som engang var langt væk fra Gud, er kommet nær til ham ved hjælp af Kristus’ blod.  Han er vores fred, han der gjorde de to grupper til éns og rev skillemuren mellem dem ned. Ved at ofre sit kød fjernede han fjendskabet, Loven med dens bud i form af bestemmelser, for at han kunne gøre de to grupper som er forenet med ham, til ét nyt menneske og stifte fred. Og ved sin død på pælen forsonede han fuldt ud de to folk med Gud så de to grupper blev til én krop fordi han havde fjernet fjendskabet ved hjælp af sig selv.  Og han kom og forkyndte den gode nyhed om fred både for jer som var langt fra Gud, og for dem som var nær ved ham,  for gennem ham har vi, begge folk, fri adgang til Faren ved hjælp af én ånd"

Alle kristne er et legem og har kun ét håb, et himmelsk håb. Jesus hentydede til den tid hvor Hedninge kunne blive en del af denne ene flok.

  Efs. 4:4 " Der er én krop og én ånd, ligesom I fik ét håb da I blev kaldet."

  Johs. 11:51-52 "Det var ikke noget han selv fandt på at sige, men han var                        ypperstepræst det år, så han profeterede at Jesus skulle dø for folket, og ikke blot skulle han dø for folket men også for at forene dem af Guds børn der var spredt rundt om."

 Rom. 2:10-11" Men der vil komme herlighed, ære og fred til enhver som gør det der er godt, først til jøder og derefter også til grækere, for Gud viser ikke partiskhed."

Matt.15:22-24 "En fønikisk kvinde fra det område kom imod ham og råbte: “Vis mig barmhjertighed, Herre, Davids Søn. Min datter har det forfærdeligt, for hun er besat af en dæmon.” Men han svarede hende ikke. Så kom hans disciple og sagde til ham: “Send hende væk, for hun bliver ved med at råbe efter os.” Han sagde: “Jeg er ikke sendt til andre end de bortkomne får blandt Israels folk.”"

Jesus gav Apostlen Peter "nøglerne til Guds rige" for at bringe ikke-Jødiske får ind i sin hjord.

 " Apostelen Peter fik desuden „himlenes riges nøgler“, så mennesker af alle racer kunne lære om Guds hensigter, blive ’født igen’ ved hellig ånd og blive Kristi åndelige medarvinger. (Mattæus 16:19; Johannes 3:1-8) Peter brugte tre symbolske nøgler. Den første var for jøderne, den anden for samaritanerne og den tredje for hedningerne. (Apostelgerninger 2:14-42; 8:14-17; 10:24-28, 42-48) Derved skænkede den upartiske Gud, Jehova, de udvalgte fra alle nationer den forret at blive Jesu åndelige brødre og medarvinger til Riget " vagttårnet 15. maj,1988, s. 13-14

Under overskriften " Christianity" siger the New Catholic Encylopedia

 ""From the plainly expressed purpose of Christ Himself, who, while proclaiming that His personal mission concerned only the "lost sheep of the House of Israel" (Matthew 15:24), announced the future extension of His Kingdom: "Other sheep I have who are not of this fold" (John 10:16); "Many from the east and the west shall come and shall recline with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven (Matthew 8:11); "And this Gospel of the Kingdom shall be preached throughout the whole world in testimony to all nations" (Matthew 28:19)." (newadvent.org/cathen/03712a.htm 23 Jun 2006) 

 

Historien og Virkningen

 Det er almindeligt kendt, at Rutherford lukkede for det himmelske kald i 1935, himmelen var løbet tør for plads. Men der er kun delvist rigtigt. Da antallet af Jehovas Vidner steg, måtte Rutherford påstå at kaldet for den herskende klasse af 144.000 var næsten komplet. Men da den Store Skare også blev sagt om at de skulle i himmelen, kunne et ubegrænset antal stadigt komme i himmelen som en del af den Store Skare i himmelen. Men dog ikke helt ubegrænset, Rutherford havde udregnet antallet af den Store Skare til lidt over 4 mill.

  " Af 4 Mos. 4, 46-48 og 2 Mos. 28, 1 fremgaar det, idet vi husker, at to af de fem Præster blev slaget af Herren, at der kun var een Præst for hver 2860 Levitter. Efter denne Beregning skulle den store Skares Antal blive omkring 411.840.000." Den Fuldbyrdede Hemmelighed, 1917, Orebro, Sverige, 1918,s. 112

Bogen " Millioner af nulevende Mennesker skal aldrig dø" fra 1920, udgivet af VTS. Var der en anden klasse/gruppe. De blev omtalt som " de Andre Får" bestående af mennesker som ikke var salvede eller følgere af Rutherfords VTS, kun værdig til er evigt liv i et jordisk paradis.

 ": „Faarene fremstiller alle Nationernes Folk, som ikke er aandsavlede, men hvis Sind er bøjet i Retning af Retfærdighed, som inderst inde anerkender Jesus Kristus som Herren, og som venter og haaber paa en bedre Tid under hans Regering..” vagttårnet 15. okt. 1923 s.309

“„Jonadab repræsenterede eller var et Billede paa de Mennesker paa Jorden i denne Tid . . . som ikke er i Harmoni med Satans Organisation, men stiller sig paa Retfærdighedens Side, nemlig dem, der vil blive bevaret af Herren, medens Harmagedonslaget finder Sted, idet han vil føre dem igennem denne Trængsel og give dem evigt Liv paa Jorden. Det er dem, der i Lignelsen fremstilles som ’Faar’ " Det store opgør, bind 3 (Vindication 1931) udgivet af VTS

Det var ikke før 1934, at man begyndte at fortælle, at betingelsen for et evigt liv på jorden var at man døbte/indviede sig til VTS .

 " I 1934 gjorde Vagttaarnet opmærksom på at kristne med det jordiske håb skulle indvi sig til Jehova og døbes " vagttårnet 15.maj,2001,s.14

Det tyder på at ved at flytte den Store Skare ned til jorden var et forsøg på at støtte Rutherfords koncept om at indskrænke muligheden for frelse. Den mest effektive måde at opnå vækst hos VTS var ved at gøre det til en betingelse at man skulle være et Jehovas Vidne for at overleve Harmargedon. Ved at have salvede Jehovas Vidner som skulle i himmelen og en Stor Skare af Jehovas Vidner som ville blive Harmargedons eneste overlevende og den eneste mulighed for ikke-Jehovas Vidner blev evig udslettelse. Dette koncept virkede; mellem 1935 til 1975 var VTS det hurtigst voksende religion i verden.

Den Store Skare blev oprindeligt beskrevet som en 2. klasses mennesker som tog " den lette vej" 

 " De kunne imidlertid se at ikke alle der havde indviet sig (eller ’hengivet sig fuldstændig til Herren’, som de forklarede at dette betød), fortsatte med at leve i villig selvopofrelse og lade tjenesten for Herren komme først i deres liv. De havde den forståelse at da indviede kristne frivilligt havde givet afkald på deres menneskelige natur med tanke på en himmelsk arv, var der ingen vej tilbage: Hvis de ikke opnåede liv i det åndelige domæne, havde de kun udsigt til den anden død. (Hebr. 6:4-6; 10:26-29) Men mange der øjensynlig var indviede kristne, valgte en lettere vej. De viste hverken selvopofrelse eller sand nidkærhed for Herrens sag. Intet tydede dog på at de havde forkastet genløsningen, og de levede et nogenlunde rent liv " Jehovas Vidner --forkyndere af Guds Rige 1993,s.160-161 udgivet af VTS

Den Store Skare er forsat af lavere rang eller 2.klasses mennesker.

 * Er ikke en del af den Nye Pagt  vt.15.feb. 1980,s.18

 * Har ikke Jesus som deres mellemmand vt.15. feb. 1980, s. 18

 * Det meste af det Nye Testamente gælder ikke for den Store Skare                                     vt.15.sept.1974,s.423

 * De skal ikke arve jorden( i den forståelse at jorden tilhøre Jesus og de 144.000 og        den Store Skare er en slags bestyrere) Indsigt i skrifterne bind 1, 1997,s.163

 * Bliver ikke født igen vt 1.juli,1996,s.21

 * De er ikke en del af Guds menighed Indsigt i skrifterne bind 2, 1997,s.264

 * Guds ånd beder ikke for dem vt15. sept. 92, s.16

Ved at sige at det Nye Testamente hovedsaglig er skrevet til de 144.000 og kristne kerneforståelser kun gælder for en lille antal mennesker er uholdbar. Det betyder at vi skal anse de millioner af mennesker som døde for deres kristne overbevisning henover de sidste 2000 år er falske kristne.

 Doktrinet om en sekundær klasse/gruppe er forkert og fremmedgør jesus for hovedparten af Jehovas Vidner. Det flytter gennemsnits Jehovas Vidnet væk fra meget af det under, at være kristen, som er et forhold til Jesus og den hellige Ånds magt og er et ekko af hvad Jesus sagde til Farisærerne.

 Matt.23:13 " Ve jer, skriftlærde og farisæere, hyklere! For I lukker himlenes rige for folk. I går ikke selv derind, og I tillader heller ikke dem der er på vej derind, at gå ind."