VTSs syn på Homoseksualitet og Transkønnede

VTS er stærkt imod homoseksualitet og beskriver det som en af de mest frastødene af alle synder. Et menneske som indlader sig på et seksuelt forhold til én af sit eget køn, kan blive udelukket. Hvor imod én homoseksuel der vælger et liv i cølibat, kan blive ved med at være et Jehovas Vidne. VTS anderkender ikke at mennesker er født som homoseksuelle og lære at homoseksuelle lyster/ønsker er et valg, man har udviklet fra ting aom masturbation og kan overvindes. (hvis noget af de informationer der kommer i denne artikel, virker traumatiserende kontakt www.lgbt.dk  og søg rådgivning)

I 2016 udgav VTS en vågn op! som stadfæstede at Jehovas Vidner ikke er fordomsfulde overfor homoseksuelle, selvom de tro at homoseksualitet er imod Bibelen. 

   " . Bibelen fordømmer ganske vist homoseksuelle handlinger, men den opfordrer på ingen måde til fordomme, hadforbrydelser eller nogen som helst anden dårlig behandling af homoseksuelle ......De mener at homoseksuelle handlinger er forkerte, men de trækker ikke deres holdninger ned over hovedet på andre, og de hverken deltager i homofobiske hadforbrydelser eller fryder sig når de hører om dem..................Bibelen skelner altså mellem ønsker og handlinger. (Romerne 7:16-25) En person med homoseksuelle følelser kan styre sine tanker og følelser, ligesom man kan styre en trang til at give udtryk for sin vrede, modstå en fristelse til at begå ægteskabsbrud og bekæmpe en tendens til at være grådig. – 1 Korinther 9:27; 2 Peter 2:14, 15. Jehovas Vidner holder fast ved Bibelens moralnormer, men de tvinger ikke andre til at have samme holdninger som dem. De prøver heller ikke at få ændret love der beskytter homoseksuelles eller andres menneskerettigheder. --vågn op! 2016,nr.4,s.9

Da denne artikel virker til at præsentere VTS syn på samme køn forhold, i et afbalanceret og tolerant synsvinkel, er det dog ikke i overenstemmelse med hvad der har stået på siderne af VTS blade og bøger eller enstemmig med hvordan homoseksuelle bliver behandlet i menigheden.

VTS har beskrevet homoseksualitet som:

* Frastødende, seksuelt nedværdigende, smudsige--vagttårnet 15.marts,2012,s.31

* Vanærende seksuelle lidenskaber --vågn op! 8.dec.1997,s.14

* Pervers og sygelig--vågn op!, 8.feb.1995, s.16

* Makabre, voldelige, til tider sadistiske. --vågn op! 22.feb.1995,s.14

* Vanærende seksuelle lidenskaber, skadeligt begær--bogen Virkelig Fred (tp)                      1986,s.149

* kriminelle handlinger, som stred mod fornuften, naturen og deres egen og andres           velfærd“. --vågn op! 8.juli, 1989,s.27

* en forbrydelse der må straffes med døden --vågn op! 8.okt.1982,s.10

Disse beskrivelser er ikke fra en anden tid, hvor folk generelt var mindre følsomme over for ords skadelige virkning på andre, det er termer som VTS til stadighed bruger i deres publikationer.

 " Hvis nogen for eksempel prøver at overbevise dig om at der er noget i vejen med Guds syn på homoseksuelle handlinger, vil du så give dem ret? Eller er du enig med Jehova Gud, der i sit ord tydeligt siger at de der foretager den slags handlinger, gør "frastødene ting"? Gud advare os imod at godkende en umoralsk opførsel" -- Den rene tilbedelse af Jehova---endelig genindført, 2018,s.157

En artikel med titlen "Unge spør. Hvor stammer disse følelser fra? samlignes det at være underlagt homoseksuelle lyster med seksuel overgreb på børn.

 " . Nogle enkeltpersoner er sikkert tilbøjelige til homoseksualitet, ligesom nogle ifølge Bibelen er ’tilbøjelige til vrede’. (Titus 1:7) Men Bibelen fordømmer alligevel urimelig vrede. (Efeserne 4:31) En kristen kan heller ikke undskylde umoralske handlinger med at han er ’født sådan’. Nogle pædofile kommer med den ynkelige forklaring at deres begær efter børn er „medfødt“. Men kan man nægte at denne form for kønsligt begær er pervers? Sådan beskriver Bibelen også begæret efter ens eget køn." vågn op! 8.feb. 1995,s.17

Den opfølgende artikel over samme tema, er VTS kritisk overfor den medicinske verdens accepteren af homoseksualitet som noget andet end en mental afvigelse.

 " Lægevidenskaben er også med. Før i tiden betragtede læger homoseksualitet som en sygdom. Men i 1973 erklærede Amerikansk Psykiatrisk Forening at homoseksualitet ikke længere ville være at betragte som en psykisk lidelse, og siden da har mange i lægeverdenen givet homoseksualitet det blå stempel." vågn op! 22.feb.1995, s.12

Artiklen konkludere, at homoseksuelle er fremmedgjordte i deres forhold til Gud.

" Bibelen bruger udtrykket „mentalt formørkede og udelukkede fra det liv der hører Gud til“  vågn op! 22.feb.1995,s.14

Det Styrende Råd har en så indædt foragt overfor homoseksualitet, at handlinger der anses for homoseksuelle er stemplet som vanærende seksuelle lidenskaber og forbudt selv for heteroseksuelle par, som trues med udelukkelse.

 " Den inspirerede bibelskribent behøvede ikke at forklare hvordan mandens og hustruens forplantningsorganer passer naturligt sammen. Det er indlysende at et homoseksuelt forhold ikke kan foregå på denne naturlige måde. Derfor benytter mandlige og kvindelige homoseksuelle andre former for samleje når de, som apostelen siger, ’øver hvad der er uanstændigt’ og tilfredsstiller „vanærende seksuelle lidenskaber“. (Romerne 1:24-32) Kan ægtepar i deres intime samliv efterligne sådanne homoseksuelle former for samleje uden at de i Guds øjne røber „vanærende seksuelle lidenskaber“ eller „skadeligt begær“?" --Virkelig Fred, 1986,s.149-150

" . Hvis den ene af ægtefællerne gennemtvinger nogle perverse handlinger, for eksempel orale eller anale samlejeformer, inden for ægteskabet, er det altså ikke grund til en bibelsk skilsmisse der gør ægtefællerne fri til at gifte sig igen...... Men hvis det bliver kendt at et af menighedens medlemmer praktiserer eller åbent tilskynder andre til at praktisere perverse seksuelle handlinger inden for ægteskabet, kan vedkommende absolut ikke kaldes udadlelig, og han kan derfor ikke anvendes til særlige forrettigheder, såsom at være ældste, menighedstjener eller pioner. Hvis man praktiserer, eller tilskynder til, sådanne handlinger, kan det endda føre til udstødelse af menigheden" vagttårnet 25.juni,1983,s.21

                                                  Tillært Adfærd

VTSs kommentare viser en utrolig uvidenhed omkring homoseksualitet, som beskrived aom adfærds betinget, at det er et valg, man har udviklet og ikke en som en del af en person. Dette vil kunne ses enten subtilt/skjult eller direkte i følgende kommentare.

 " Rapporter fra flere lande viser at det at man rejser væk fra sin ægtefælle eller sine børn for at arbejde i udlandet, kan give alvorlige problemer. Det har for eksempel resulteret i utroskab, homoseksualitet og incest" vagttårnet 15.april,2014, s.14

"Tiltrækning mod ens eget køn er ofte blot en forbigående fase." --Unge spørger--Jeg føler mig tiltrukket af mit eget køn – betyder det at jeg er homoseksuel?www.jw.org/da/bibelens-lære/teenagere/spørger/presset-til-at-være-homoseksuel

 

 

Ungdommen --hvordan du får det bedste ud af din ungdom (1976,s212)

"Masturbation kan faktisk føre direkte til homoseksualitet, hvor den der ikke længere er tilfreds med sin ensomme kønsleg, søger en partner til gensidig seksuel underholdning.  Dette sker langt oftere end du måske er klar over. I modsætning til hvad mange tror, er homoseksuelle ikke født med denne tilbøjelighed; deres homoseksualitet er en adfærd de efterhånden tilegner sig. Ofte er det begyndt med at de i en ganske ung alder er begyndt at røre ved en anden persons kønsorganer, og så har de fortsat med at begå homoseksuelle handlinger " Ungdommen--Hvordan di får det bedste ud af din ungdom,1976,s.38-38 

Artiklen " Høge" og "Kyllinger" bruges debatten om mænd der udnytter unge drenge til at  fordømme homoseksualitet som ondskab.

" De homoseksuelle presser på for at få lovene ændret så den seksuelle lavalder sænkes og sex mellem voksne og børn legaliseres. De kæmper for børnenes rettigheder, siger de, og stiller sig op som børnenes velgører....... Skal børnenes rettigheder misbruges til prostitution, ja homoseksuel prostitution? Den påståede interesse for børnenes rettigheder er et skalkeskjul for mænd hvis eneste interesse er tilfredsstillelsen af deres eget perverse seksuelle begær. Når børnene bliver lidt ældre, sætter de „kærlige“ voksne dem på gaden igen og finder sig nye ofre. Hvad enten børnene går frivilligt med til det eller ej, er de for unge til at forstå det valg de træffer, eller til at overskue konsekvenserne. De er ofre, og de bliver tabere. I deres vildfarelse søger de kærlighed og tryghed hos en homoseksuel, og når de en dag bliver sparket ud, nedbrydes de psykisk. Nogle af dem bliver myrdet. En homoseksuel dræbte 33 drenge og gemte ligene under sit hus. Hvad blev der af kærligheden?" vågn op! 8.okt.1982,s.6

Denne uærlige fremstilling er frastødene, eftersom ovegreb på børn ikke på nogen måde har noget at gøre med homosekualitet. Den citerede artikel er inspireret af North American Man/Boy Love Association (NAMBLA) en pædofil organisation som startede i 1978, som blev inspirationen til filmen "Chicken Hawk: Men Who Love Boys" Vågn op! fremstiller denne gruppe som repræsentativ for homoseksuelle, men i virkeligheden blev de fordømt og fik forbud mod at blive en del af det homoseksuelle miljø. (Chicken Hawk) Artiklen viset tydeligt VTS uvidenhed om et vigtigt emne, nedstående forklare hvorfor homoseksualitet ikke har noget at gøre med pædofili.

  ""There appears to be practically no reportage of sexual molestation of girls by lesbian adults, and the adult male who sexually molests young boys is not likely to be homosexual (Groth & Gary, 1982, p. 147)." ... Dr. Nathaniel McConaghy (1998) similarly cautioned against confusing homosexuality with pedophilia. He noted, "The man who offends against prepubertal or immediately postpubertal boys is typically not sexually interested in older men or in women"" (p. 259). Facts About Homosexuality and Child Molestation as of May 2016

To call child molestation of a boy by a man “homosexual,” or that of a girl by a man “heterosexual,” is to misunderstand pedophilia. No true pedophile is attracted to adults, so neither homosexuality nor heterosexuality applies. Accordingly, Herek suggests calling men’s sexual abuse of boys “male-male molestation,” and men’s abuse of girls “male-female molestation.” Interestingly, Anna C. Salter writes, in Predators, Pedophiles, Rapists and other Sex Offenders, that when a man molests little girls, we call him a “pedophile” and not a “heterosexual.” Of course, when a man molests little boys, people say outright, or mutter under their breath, “homosexual.” Homosexuality and Pedophilia as of May 2016 

I juli, 2015, i en episode af JW Brodcasting, brugte Anthony Morris den Vågn op! fra 1982, som et eksempel på hvordan VTS aktivt har talt imod børnemisbrug, den samme artikel som viser VTS uvidenhed omkring pædofili. Morris talte for at homoseksuelle er børnemisbrugere om stolt erklærede:

" Artiklen advarede am homoseksualitet, mænd som udnyttede og talte for retten til at bruge unge drenge til sex. Skam Jer!"

Når det Styrende Råd viser så lidt forståelse for hvad børnemisbrug er, er det forståeligt hvorfor de er kommet under en så voldsom global kritik af deres utilstrækkelige politikker. 

                                       Homoseksualitet kan Overvindes

Da homoseksualitet anses af VTS som tillært og derfor ikke en del af personens sammensætning, bliver det også forklaret hvordan man overvinder disse lyster.

 " Nogle siger at Bibelens normer er for strenge. De mener at man er nødt til at følge sine impulser, og at især seksuelle impulser ikke bør – ja, slet ikke kan – holdes under kontrol. Men Bibelen siger at mennesker, i modsætning til dyr, der er drevet af instinkter, kan styre deres lyster og vælge ikke at reagere på deres impulser.......Bibelen skelner altså mellem ønsker og handlinger. (Romerne 7:16-25) En person med homoseksuelle følelser kan styre sine tanker og følelser, ligesom man kan styre en trang til at give udtryk for sin vrede, modstå en fristelse til at begå ægteskabsbrud og bekæmpe en tendens til at være grådig" vågn op! 2016,nr.4 ,s.9

"Bibelen tilskynder: „I som elsker Jehova, had det onde.“ (Salme 97:10) Det forventes altså at kristne hader enhver handling der går imod Jehovas love. Nogle reagerer endda med stærkere aversion eller afsky over for homoseksualitet end over for andre former for umoralitet, idet de betragter det som en unaturlig seksuel perversion........) De der praktiserer noget uret, deriblandt homoseksualitet, kan foretage radikale ændringer i deres tankegang og adfærdsmønster, og det er lykkedes for mange at gøre disse forandringer. Jesus forkyndte for sådanne, og da de ændrede sind, blev de accepteret af ham. — Mattæus 21:31, 32. Kristne byder dem der ændrer sind, velkommen uanset hvilken livsform de har haft. Efter at have lagt umoralske handlinger bag sig kan folk af enhver slags høste fuld gavn af Guds tilgivelse, for „Jehova er god mod alle, og hans barmhjertighed hviler over alt hvad han har frembragt" vågn op! 8. dec. 1997,s.15

"Bibelen er ikke urimelig. Der stilles ganske enkelt det samme krav til dem der er tiltrukket af deres eget køn, som til dem der er tiltrukket af det modsatte køn – at de ‘flygter fra utugt’. (1 Korinther 6:18) I virkeligheden er der millioner af heteroseksuelle der, fordi de ønsker at følge Bibelens normer, viser selvbeherskelse uanset hvilke fristelser de møder. Det kan de der har homoseksuelle tilbøjeligheder, også hvis de virkelig ønsker at glæde Gud." Unge spørger--Jeg føler mig tiltrukket af mit eget køn – betyder det at jeg er homoseksuel? 26-06-2012 

Unge spørger----Jeg føler mig tiltrukket af mit eget køn – betyder det at jeg er homoseksuel?kilde:jw.org

Udtalelsen at modsat dyr har mennesket kontrol over sig, meget fornærmende insinueres det at de der har sex med det samme køn, ikke er bedre end dyr der blindt følger der lyster.

Sådanne kommentare er meget skadelige for teenage Jehovas Vidner. De høre reglmæssigt hvor frastøende der er i Jehovas øjne og må indse at de ikke har noget håb om at opleve rigtig kærlighed, sex eller ægteskab. Der er af samme årsag, mange selvmordstruede Vidner som resultat.

 

                                                  Homoseksuel Tøjmode

Selvom VTS altid har været imod homosekualitet, har en ny bølge af anti-homo retorik kommet frem siden det Styrende Råd medlem Anthony Morris blev medlem. Morris har ved flere lejligheder kommenterede homosekualitet og  bøssers indflydelse på tøjmoden i sine taler og jw.org/broadcast, ved talerne og tv optræden er VTSs egne publikationer og videoer omtalt som en del af talen. 

 Der er en hvis støtte i Bibelen, til VTSs holdning imod homosekualitet, afhængigt af hvilket Bibel skribenterne har valgt at tydelig gøre holdningen, så tager VTS homofobia til et helt nyt stadige, når de mener at visse typer af tøjmoden skal forbydes, fordi det er homoseksuelt, såsom "tight pants" 

 

"...“…they have what they call now the ‘metro sexual’ look. It is becoming very popular. ... What it means is that, if they have a suit on, or their pants, extremely tight all the way down to the ankles - very, very tight. ... What’s wrong is this extremely tight pants. It is not appropriate for a Christian. And I want you brothers to think about this. Do you remember that many, many, many homosexuals are in the clothing industry and doing the designing. Don’t you know they love it when you’re wearing tight pants? Oh yeah. You chuckle. I don’t think it’s funny. I think it’s disgusting! Think hard about it. You don’t look as good as you think you do look, except to a homosexual. ... You look disgusting.” Governing Body member Anthony Morris's comment to Rome Bethel 20th Jan 2014. Also repeated at the November 2014 United States Zone Visit. 

I Områdetilsynsmandens program for ældste for året 2015/16 indeholder anvisninger på hvordan man identificere "metrosexuelt tøjmode", det er rettet imod personer der søger ind til Bethel og kan måske udelukke dem fra at kunne være egnet til at forkynde fra dør til dør. Det inkludere en bror med et feminint tøjvalg eller adfærd eller en søster som har en maskulin frisure eller tøjvalg.

 

Programmet for områdetilsynsmandens møde med ældste og menigheds tjenere fra sept.2015 til feb.2015

Efterfølgende kommentarene, kommer billeder som blive vist i studieudgaven af vagtårnet for Juni,2016,s.9. Billederne viser hvordan ældste skal vejlede en ung bror som har stramme bukser på, som en del af sit jakkesæt.

kilde: jw.org

Her ses VTSs lederes  alt-omfattende kontrol over deres medlemmer, når et medlem i det jakkesæt han bruger på arbejde, kan blive vejledt i sit tøj valg.

                                        Homoseksuelle Ægteskaber.

Som stærke modstandere af homoseksualitet, undre det ikke, at VTS udtaler sig om ægterskaber af samme køn.

 " Skaberen fastsatte bestemmelser for ægteskabet lang tid før øvrigheden begyndte at administrere denne institution. Den første bog i Bibelen siger: “En mand [forlader] sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød.” (1 Mosebog 2:24) Det hebraiske ord for “hustru” betyder “en person af hunkøn,” siger Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words. Jesus bekræftede at de der var forenet i ægteskabet, skulle være “mand og kvinde”. – Mattæus 19:4.

Det var således Guds hensigt at ægteskabet skulle være et varigt og fortroligt forhold mellem en mand og en kvinde. Mænd og kvinder er skabt til at supplere hinanden så de kan dække hinandens følelsesmæssige og seksuelle behov og kan sætte børn i verden. --Siger Bibelen noget om ægteskab mellem to af samme køn?,jw.org 10/08-19

"Selv når to af samme køn holder sammen, kan det næppe være et resultat af den kærlighed som er omtalt i Bibelen, for den „opfører sig ikke uanstændigt“.vågn op! 22.feb.1995,s.14

 En bekymrende del af denne propaganda er rettet mod børn, som i denne JV animation, " Én mand, én kvinde, maj,2016. Her forklare Sofias mor, der er et af jehovas vidner, at det var Guds mening, at et ægteskab er mellen én mans og én kvinde og enhver alternativ livsvalg vil forhindre en person i at komme med i paradiset. 

 

Kan ses ved at gå ind på tv.jw.org/#da/mediaitems/BJF/pub-pk_22_VIDEO

I videoen virker Sofia ikke fordomsfuld, når hun fortæller sin mor om Klara som har to kvinder som forældre. Fordi den mest rene form af den menneskelige natur er ikke at sige, at det er forkert. Sofias lære giver god vejledning, ved at sige, det vigtigeste er at man elsker hinanden.

Derimod, er det vidne moren der giver dårlig vejledning, ved at sige at "mennesker kan ændre sig" Som tillæg i den homofobiske opfattelse er budskabet at Sofia skal dømme sin skolekammerat Klara som uvelkommen i den nye verden og at Klara og hendes forældre om kort tid vil dø i Harmargedon, medmindre de konvertere til Sofias trossystem. Sofias mor bruger situationen til at lære Sofia, hvad hun skal sige til Klara, om paradiset og hvordan de måske kan blive reddet. Det underliggende budskab er at Sofia skal fortælle Klara, at den eneste måde hun kan komme til at leve forevigt i paradiset, er at afvise homoseksualitet og ægteskaber af samme køn. Det sætte Klara i den umulige situation, videne at Sofia er kritisk overfor hendes familieforhold og at hun vil dø i Harmargetdon hvis hun ikke afviser hendes homoseksuelle forældres livsvalg. Er det passende for et barn, at prøve at overbevise sin veninde, at hendes forældre er syndere, især når barnet ikke har andet valg end at leve med dem?

Sofia fortælles at få adgang til paradiset, er ligesom at checke ind til en flyver. Én person har en ting som "ikke er tilladt" på flyet og kan "ikke" komme med på flyveturen. Det er en dårlige illustration. Eftersom at man ikke kan sammenligne det at smide " forbudte ting" ud, såsom en deodorant også tvunget til at ændre på sin identitetet.

 

Det kan være svært at forstå denne overdrevne optagethed omkring en persons seksuelle orientering, set i forhold til at komme i paradiset, eftersom det længe blevt lært at ægteskab, sex og graviditet ville høre op i den nye verden. Det sidste VTS er kommet fremtil at lære er, at de er usikre om ægteskabet vil blive eller ej. Men uden døden, vil formering holde op for at forhindre overbefolkning. Men det er ikke et emne, som diskuteres i dybten, da det ikke passer ind med VTS billede af paradiset, med masser af børn. De seksuelle lyster en person har, er i denne nye verden, lidt betydning. Fordi ens lyster ikke vil være der, i den nye verden. Hvis Gud er nød til at fjerne lysten til sex, så vil det være betydningsløst om en person er homo-eller hetroseksuel.

Der er også en overliggende uærlighed i videoens overforenkling af ægteskabet. Det forenklede syn Gud har på ægteskabet vises i 1.Mosebog, som siger at Adam og Eva skulle være en mand og en kvinde og Jesus sagde det samme. Adam havde intet valg, da antallet af kvinder var stærkt begrænses, den eneste kvinde der var....Eva og senere deres døtre. Den henvisnig til Jesus i Matt.19:3-7 er ikke en debat om polygami, men et svar angående skilsmisse. Hvad VTS belejligt er stille omkring, er at i Bibelen, forlanger Jehova polygami. Moseloven kræver polygami, ved at tvinge en mand til at gifte sig med sin afdøde brors kone hvis de var barnløse, så den afdøde bror kunne få børn ad den vej.(5.Moseb.23:5-10) Mange andre bibelske helte, som bruges som eksempler man skal følge, som Abraham, kong David som fik kong Sauls koner som gave af Jehova.(2.Samuelb.12:7-8) kong Salomon som byggede Guds tempel, havde over 700 koner og 300 konkubiner. 1.Tim. 3:2 siger " En tilsynsmand skal derfor være en der ikke er noget at udsætte på, og han skal være én kvindes mand..." skriftstedet viser at der var kristne der havde mere ende en kone. Bibelen viser ikke at Jehovas holdning til ægteskab er én mand og én kvinde, mere at disse holdninger skifter henover tiden i henhold til den lokale kultur.

                                                  Transkønnede

VTS har skrevet meget lidt omkring emnet transkønnede. I søgefunktionen hos jw.org pr.10/08-19 efter ordrene transkønnet og hermofroditter giver ingen resultstat.  I Watchtower CD library  som går tilbage til 1950. Har VTS få mindre artikler og definitioner på transseksuel, men meget lidt oplydning om VTS holdning til dette emne. Her følger det der er blevet fundet.

 " Alle der har været i vildrede med hensyn til deres identitet og seksuelle orientering før de blev kristne, kan være forvissede om at det vil være til deres eget evige bedste at leve i overensstemmelse med Guds norm, en norm som alle der når frem til menneskelig fuldkommenhed, vil tilslutte sig." vagttårnet 15.juni,1997,s.19

" De tiltagende tilfælde af transseksualisme er blot endnu et udslag af de „unaturlige“ afvigelser der præger vor tid. (Jævnfør Romerbrevet 1:26.) Den sande hjælp for mennesker i denne situation er ikke kirurgiske indgreb men en ændring i indstillingen. De må ’fornyes i deres sinds ånd’ ved hjælp af Guds ord" vagttårnet 15.aug,1974,s.267

Men emnet er dækket i Correspondence Guidelines (2011) s.98 et internt Bethel dokument brugt af redaktions afdelingentil at svare på spørgsmål fra VTS følgere. Listen er en meget sort og hvid synpunkt omkring emnet.

*An hermaphrodite, a person born with both sex organs, is expected to chose one sex   to identify with.

*Transvestism (cross-dressing) is described as "Scripturally condemned," and a person known to publicly display in such manner can be disfellowshipped for "loose, brazen conduct."

*A transgender individual that feels their sex organs are not in line with what they "emotionally and mentally feels himself or herself to be," is instructed "to live in accord with the biological facts of the situation."

*A transsexual is looked upon as having "mutilated" their body. To become one of Jehovah's Witnesses, they are expected to live in accord with their original biology. If a transsexual is in a biologically "same sex" marriage they cannot be baptised until leaving their mate.

   Udgaver omkring emnet fra henholdsvis 2007 og 2011 har lignende ordvalg omkring emnet.

   “Mutilating the sex organs, such as having the male organ surgically removed and an artificial female organ created, does not change the facts or make the person into the opposite sex. Someone desiring to be baptized who has already undergone a mutilating operation of this sort (a transsexual) would be expected to take his or her place in life in accord with what the individual biologically is, not in accord with what the person has been mutilated to appear to be. This may even require that the person leave a “mate” to whom the person is “married,” since the mutilated one is actually (biologically) of the same sex as the “mate.”” Correspondence Guidelines (2011) s.98

VTSs vejledning er meget forenklet og er mangelfuld i at tage i betragtning, den omfattende studier der er blevet fortaget verden over, om dette komplicerede emne. Transkønnethed er ikke relateret til homoseksualitet, men vedrøre køns identitet. tegn på at en person er mand eller kvinde er:

 * køns kromosomer

 * fysiske forskelle som mand og kvinde

 * køns identitet

 Hos transkønnede, passer disse tegn/ indikatore ikke på.

Én person kan vise en køns identitet, som ikke stemmer overens med dennes kønskromosomer og fysisk udseende. Det ser ud til at have noget at gøre med personens psyke, da opdragelsen af transkønnede personer er forskelligt og kan vise sig helt ned til 4 års alderen at barnet bliver bevist om køns forskelligheder. I nogle tilfælde vælger forældrene hvilket køn barnet skal have, de lever, resten af deres live som det valgte køn, selv om det køn ikke er det køn personen føler sig som. Det vil være meget upassende for VTS at kræve det, at en person skal andre på sit køn, for at kunne blive døbt.

Transkønnethed er ikke kun relateret til køns identitet, en person kan godt have kønskromosomer som ikke passer til deres fysiske køn. Congenital adrenal hyperplasia er når en person har to XX(kvinde)kromosomer, men mandlige kønsorganer og androgen insensitivity syndrome er når der er XY(mand) kromosomer men med kvindelige kønsorganer. Klinefelter syndrome, en mand med to eller flere X kromosomer(XXY), det forekommer i optil 1:500 mænd og kan føre til udviklingen af kvindelig udseende.

Bibelen indeholder ikke ordet transkønnet, det nærmeste man kan komme på emnet er omtalen af eunukker. En eunuk er en mand som er blevet kastreret, hvis kastrationen er sket tidligt. Vil hormonelle forandringer være i retning af femin adfærd, stemme, hud og udseende. Dronning Ester havde Eunukker som tjenestefolk, nævnes i Estersbog 4:4. I Matt. 19:12, omtaler Jesus eunukker positivt, ved at sige at dem der kan leve som eunukker(cølibat) bør gøre det.

I fortællingen om Etiopiske eunuk (Apg.8:26-40), efter at have mødt apostlen Fillip og som forklarede evangeliet, spurte eunukken samme dag " hvad forhindre mig i at blive døbt?" Der var ingen disskution om " skamfering","feminin eller maskulin adfærd eller androgyn tøjvalg, eunukken blev døbt på stedet.

At der ikke er nogen direkte omtale af transkønnethed i Bibelen, går det Styrende Råds reglmageri udover hvad bibelen siger. Jesus og de tidlige kristnes behandling af eunukker er et godt eksempel på, hvor langt det Styrende Råd har viget fra det eksempel.

AT være transkønnet er fyldt med følelsesmæssige problemer. Det er en svær situation at leve med og forbindes med en høj antal af depression og selvmord. Ved at helt at ignorere, hvor kompliceret emnet er, har VTS hjerteløst sat transkønnede personer, som er født ind i religionen i en alvorlig risiko for fare.

                                               Konklusion 

VTS forsøger i øjeblikket på at få et bedre/blødere image udad til, bl.a gennem artikler, der forklare deres tolerance overfor andres valg af livsstil. Men virkeligheden er meget anderledes for enhver der har været et Jehovas Vidne i mange år. Homoseksualitet er med jævne mellemrum omtalt med nedladene og  frastødene termer og talt om på samme måde fra talerpulten.

Resultatet er at Jehovas Vidner er det mindst tolerante af alle mainstream religioner i USA når det kommer til homoseksualitet og sammekøn ægteskaber. Følgende tabel er taget fra Pew Report Religious Landscape Study 2014. 

En person vælger ikke at blive homoseksuel og al den ensidet nedgørelse i VTS publikationer kan ikke ændre hvad mennesker er født med. Denne indstilling har frygtelige skadevirkning på Jehovas Vidne børn. Det er en frygtelig form for børnemisbrug , når et barn, som er homoseksuel, konstant må høre på hvordan Gud, dennes menighed, venner, familie,alle hader den nedrige person, som de selv høre at de er.

En anony skribent fortæller hvor hårdt det er at være homoseksuel Jehovas Vidne The Hardship of being a Gay Jehovah's Witness 

1. Følelse af at være fuldstændig utilstrækkelig, fordi de er noget frastødene for Jehova

2. brug for at blive reparret i paradiset fordi du er unormal

3. Vil have ældste der fortæller fortrolige ting til medlemmer i menigheden, især dem       man hovedsaglig omgås, gør det svært at få venskaber.

4. vil have at forældre holder deres børn væk fra dig, får dig til at føle dig som en seksuelt udyr.

5. Lever alene og ser på hvordan dine venner får familie, velvidene at det får du aldrig

VTS har lang vej endnu for de ærligt kan sige " at de ikke nedgør eller mishandler mennesker hvis levevid adskiller sig fra deres egen" Omkring 8,000 homoseksuelle børn af Jehovas Vidner bliver født hvert år og flertallet af dem vil lide under depression og afvisning af familien, der får mange til at begå selvmord, grundet VTS forældet og åbenlys sladderagtige og homofobiske retorik. Det kan kun håbes at VTS lever op til det billede som de prøver at tegne om sig selv til verdenen og ikke åbenlyst skaber flere ofre fordi de vælger et andet liv end det liv man skal følge i henhold til deres fortolkning af Guds standarter.

  Tillæg

"I årevis har vores publikationer sagt at Jesu ord om opstandelsen og indgåelse af ægteskab sandsynligvis gælder den jordiske opstandelse, og at de der oprejses til liv i den nye verden, øjensynlig ikke vil gifte sig......I årevis har vores publikationer sagt at Jesu ord om opstandelsen og indgåelse af ægteskab sandsynligvis gælder den jordiske opstandelse, og at de der oprejses til liv i den nye verden, øjensynlig ikke vil gifte sig " vagttårnet studieudgave 15.aug.2014,30

"Noget tyder på at Kongen kun i et vist tidsrum vil lade ægtepar blandt de overlevende fra Harmagedon få børn, og disse igen deres børn, og så videre i en uvis række slægtled. Hvordan kan det være? Fordi det er nødvendigt at tage hensyn til " vagttårnet 15.dec,1963,s.567-568

I 2016 var der ca. 8 mill. Jehovas Vidner, den globale fødselsrate omkring 20/1000. Ville 160.000 af dem være født af Jehovas Vidner. Studier har vist at ca. 5% af verdens befolkning er homoseksuelle, det vil betyde at ca. 8000 børn af Jehovas Vidner er homoseksuelle hvert år