YHWH - Jehova eller Yahweh

Den Almægtige Gud blev der refereret til, med flere navne og titler i det GT. Traditionelt siger Jøderne at der var 7 navne. En af disse var YHWH. Bogstaverne YHWH udtales på hebraisk Yod-Heh-Waw-Heh. Den jødiske Encyclopaedia udtaler:

 " Af de Guds navne i det GT, som forekommer oftest (6,823 gange) er det såkaldte tetragrammaton,Yhwh(), det særlige personlige navn for Israels Gud. Dette navn er almindeligt repræsenteret i moderne oversættelser i formen "Jehova" som, uanset, er et filologisk umulighed"  jewishencyclopedia.com (fra den 25/09/2005) 

Længe før Jesu tid, var mainstream Jøder kommet til den opfattelse at YHWH, Guds guddommelige navn, var for helligt til at blive udtalt og det uudtalelige navn blev til sidst ikke udtalt højt mere. På grund ag af hebraisk kun har konsonater og ikke vokaler, er det i dag helt uvist hvordan jøderne udtalte YHWH dengang. Der er dog enighed blandt lærde i dag, at Guds navn blev udtalt Yahuweh eller Yahweh. 

 "There is almost universal consensus among scholars today that the sacred Tetragrammaton (YHWH) is to be vocalized and pronounced Yahweh. Probably the name means literally "He is."" New International Version: The Making of a Contemporary Translation CHAPTER 9: YHWH Sabaoth: "The Lord Almighty" Kenneth L. Barker 

Jøderne anerkender i dag, det guddommelige navn som Yahweh. The Jewish Encyclopedia der blev udgiver mellem årene 1901 og 1906 af Funk og Wagnalls inkludere det guddommelige navn som Yahweh når der oversættes til engelsk.

 Narsiræisk Jødedom er en kilde, der giver informationer om udtalelsen af YHWH, fordi de forstod vigtigheden af brugen af navnet og foresatte med at sige navnet efter at mainstream Jødedom havde stoppet med at udtale ordet højt. Det følgende citat er fra en artikel skrevet af en Nazarene og forklare at der er betydelige beviser for at Yahweh er den rigtige udtale. Nazarenes og YHWHs navn af James Trimm udtaler:

 ""It is clear when examining the many sources that the pronunciation of YHWH can be recovered as YAHUWEH sometimes abbreviated as YAHWEH, YAHU or YAH. This is attested to by the Yahwitic names of the Masoretic text, the Peshitta Aramaic and the Marashu texts. The true pronunciation of YHWH is also preserved in ancient transliterations of the name written in Egyptian Hieroglyphics, cuneiform and Greek, all of which had written vowels. The restoration of the use of the name of Yahuweh with its correct pronunciation is as prophetically significant as the restoration of the ancient sect of the Nazarenes. Such a restoration of the name of Yahweh to his people is promised in scripture: For then will I turn to the people a pure language, That they may call upon the name of YHWH (Zeph. 3:9)" 

Den første halv del af tetragrammet er almindeligvis brugt som en forkortelse af Guds navn og findes i flere af navnene i Bibelen. Den korte form af YHWH er Yah. den NVT Studiebibel:

" Den forkortede form af Guds navn forekommer 50 gange i den masoretiske tekst og gengives „Jah“. Det drejer sig om følgende stede" --Studiebibel (Rbi8) s.1556 

Forkortelserne understøttes af flere engelske bibel henvisninger. Ordet "Hallelujah" betyder " lad os prise Jah (Yah)" og viser at YH udtales Yah. Navnene Elijah og Jeremiah ender alle med Yah. På den anden side, Jehosaphat har den ukorekte begyndelse "Jeho" istedet for Yah. Navnet har den samme ukorekthed som Jehova. Fejlen skyldes Masoreternes tilføjelser i det 9.årh. e.v.t. Den rigtige måde at stave navnet på er Yahosaphat og er en kombination af ordet Yah, med det hebraiske "shaphat" som betyder ´dommer´

Det første bogstav var Y eftersom bogstavet J ikke findes i det hebraiske sprog. The Encyclopedia Americana har følgende om bogstavet J :

 "The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol (J,I) used initially generally had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols (J,l) were differentiated, the J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general in England."

Udtalen af Guds navn er blevet bevaret på flere andre sprog, som har vokaler. Murashu teksten som blev fundet nær Nippur og dateres tilbage til 464 f.v.t. Fundene var skrevet på aramæisk kileskrift på lertavler kendt som kubits.

Versionen af det GT som af aramæisk talene Assyrer. Syrianerne og Kaldæerne er det Peshitta teksten. I det 4. årh. e.v.t. blev vokaler tilføjet den aramæiske tekst. Da de tilføjede vokalerne var der to navne der havde begyndelsen af det guddommelige navn, resultatet var at starten skulle være Yah, som i Yahosaphat.

Ægyptiske heroglyffer indeholder skrevne vokaler. I Budge's An Egyptian Hieroglyphic Dictionary på side 15, viser at den forkortede form af YHWH er translittereret til "AI" eller "YA" , dermed understøtter det at Guds navn begynder med ord lyden Yah.

Assyrisk kileskrifts tavler er blevet fundet med det guddommelige navn skrevet med vokaler. A.H. Sayce udgav bogen-- Halley's Bible Handbook i 1898. På side 62 omtales tre lertavler (kubits) som dateres til Hammurabis tid (1811-1750 f.v.t.) som indeholder sætningen Jahweh.

Josephus kan også bruges til at understøtte forestillingen om at det hellige navn blev udtalt Yahweh. I bogen ´de jødiske krige´ kapt.V. Skriver Josephus;

".......Som var indgraveret med det hellige navn: som består af fire vokaler"

Yahweh eller Yahuweh har de fire ´vokaler´, som udtalt er as-ee-ah-oo-eh. Hvorimod Jehova kun har tre vokaler.

Septuagintaen er en oldgræsk oversættelse af de hebraiske skrifter og det guddommelige navn forekommer i nogle af kopierne, såsom Papyrus Fouad 266. Den græske translitteration af det guddommelige navn er IOA, laoue eller labe. Det støtter Yahweh, som blev udtalt ee-ah-oo-eh. I det 2. årh. skrev Klement fra Alexandria: " det mystiske navn som kaldes tetragrammet, som kun dem som har adgang til det allerhelligeste er beskyttet, er udtalt laoue, som betyder " hvem er, og hvem skal være" på latin blev det skrevet på lignende måde som labe.

Historien om ordet Jehova

Det er interessant, at forstå hvordan ordet Jehova er opstået, da historien om ordet viser hvorfor ordet er forkert. I en uheldig pensel strøg valgte VTS at adoptere gengivelsen YHWH som har den mindste lighed med det oprindelige navn og indeholder selve årsagen til at den nøjagtige udtale er ukendt.

Old hebraisk havde ikke vokaler, så udtalen af ordene blev mundligt overleveret. I et forsøg på at bevare udtalen af det hebraiske sprog, skabte Masoreterne et system, der skulle introducere vokaler til det hebraiske sprog op igennem det 9. årh. e.v.t. Men da det kom til YHWH, så istedet for at lægge vokalerne ind rigtigt. Brugte de vokalerne fra Adonai(Herre) og Elohim(Gud) for at minde læseren om at bruge ordet Herre eller Gud istedet for Guds navn. Adonai (Herre) var fortransvis brugt, men i passager hvor Adonai og YHWH forkom sammen, Elohim blev brugt istedet, for at undgå at gentagelse af ordet Herre.

Som forslået af det 19.årh. hebraisk lærdte Gesenius, er det generelt accepteret at blande vokalerne fra Herre og Gud (Adonai,Elohim) med konsonanterne YHWH som ledte til konstruktionen eller hybrid ordet Jehova. Det var et forsøg på at undgå at udtale Guds navn der førte til hybrid ordet Jehova.

 " "The form Jehovah is of late medieval origin; it is a combination of the consonants of the Divine Name and the vowels attached to it by the Masoretes but belonging to an entirely different word. The sound of Y is represented by J and the sound of W by V, as in Latin. The word "Jehovah" does not accurately represent any form of the Name ever used in Hebrew." Revised Standard Version pp.6-7

"Yahweh-the personal name of the God of the Israelites . . . The Masoretes, Jewish biblical scholars of the Middle Ages, replaced the vowel signs that had appeared above or beneath the consonants of YHWH with the vowel signs of Adonai or of Elohim. Thus, the artificial name Jehovah (YeHoWaH) came into being. Although Christian scholars after the Rendssance and Reformation periods used the term Jehovah for YHWH, in the 19th and 20th centuries biblical scholars again began to use the form Yahweh. Early Christian writers, Such as Clement of Alexandria in the 2nd century, had used the form Yahweh, thus this pronunciation of the Tetragrammaton was never really lost. Greek transcriptions also indicated that Yhwh Should be pronounced Yahweh." Encyclopedia Britannica (Micropedia, vol. 10) 

I den hebraiske Bibel, skrev jøderne konsonanterne i tetragrammet som YHWH, men af ærbødighed Guds hellige navn ( eller af frygt for at overtræde 2.mos.20:7; 4. mos.24:16) så udtalte de og omtalte det som Adonai eller lejlighedsvis Elohim. Det er uheldigt at da navnet blevtranslitteret til tysk og senere engelsk som Jehova ( som er det samme navn som er repræsenteret i den amerikanske standart version fra 1901) denne sammenblanding af vokalerne fra Adonai og overlejret på konsonaterne fra Yahweh og det der aldrig var meningen fra jødernes side blev nu læst som Yehowah (eller Jehova)

TheJewish Encyclopaedia forklare ordet JEhova på lignene måde. jewishencyclopedia.com (25/9/2005) 

" En fejloversættelse( indført af kristne teologer, men næsten helt afvist af Jøderne) af det hebraiske "Yhwh" Guds (uudtalelige) navn ( tetragrammet eller "Shem ha-Meforash"). Denne udtalelse er grammatisl umulig; det opstod gennem udtalelsen af vokalerne "kere" ( læses i marginalen af Masoreterne:= "Adonay") med konsonanterne fra "ketib" ( tekst læses:= Yhwh) "

Den første gang tetragrammet forekom i en engelsk Bibel var på forsiden af William Tyndale´ Bibel oversættelse fra 1525, hvor det var skrevet som Iehouah. Det var en hybrid af YHVH og Adonai. I King James Versionen brugte man også oprindeligt Iehouah, påvirket af Ben Chayim Codexet. King james Bibelen ændrede stavelsen til Jehova i 1762-1769 versionen.

Det at kombinere YHWH med Adonai bliver betegnet som sammenfletning, sammensmeltning. Det kan næppe betragtets som præcist eller respektfuldt. Den  ulogiske sammenfletning af det hellige navn med vokalerne fra et andet navn er vist i forordet i The J.B. Rotherham Emphasized Bible: 

"To give the name JHVH the vowels of the word for Lord [Heb. Adonai], is about as hybrid a combination as it would be to spell the name Germany with the vowels in the name Portugal - viz., Gormuna. The monstrous combination Jehovah is not older than about 1520 A.D." 

 Men VTS argumentere for at Jehova er en acceptabel, eftersom der er en oversættelse.

„Jahve“. Navnet „Jahve“ eller „Jahveh“ er tydeligvis en translitteration (omskrivning til et andet tegnsystem, bogstav for bogstav), mens „Jehova“ er en oversættelse" vågn op! 22.aug.1973,s.20

Som allerede set, er dette ikke rigtigt, da Jehova også er en translitteration ,men af to forskellige ord. Ved at kombinere konsonaterne fra YHWH med vokalerne fra Adonai eller Elohim. Ordet Jehova inkorporere netop årsagen til at denoprindelige udtale gik tabt.

Fortalere for ordet Jehova argumentere, at der er ligemeget om ordet er rigtigt eller forkert, det vigtige er at Gud er adskellelig fra andre personlige navne. 

 VTSs brochure Guds navn siger:

 " Skønt mange oversættere hælder til udtalen Jahve, har Ny Verden-oversættelsen og flere andre oversættelser bibeholdt formen Jehova, fordi denne form har været kendt og brugt i århundreder. Desuden indeholder den, lige så vel som andre former, de oprindelige bogstaver i tetragrammet, JHVH. " --Guds navn 1984,s.10