VTSs forskellige Metoder

Der er mange problemer og forskellige tilgange VTS bruger til at fortolke de syv tider. Det største problem er hvordan VTS kommer frem til 1914 eftersom Jerusalem ikke faldt i år 607 f.v.t. Som forklaret i afsnit syvtider/697/1914/1. Selv om man  antager at år 607 f.v.t. var korrekt. Fejler VTSs fortolkning på flere andre niveauer.

 * Der er ingen grund til at tro at Daniel kapt.4 har to opfyldelser

 * 606 f.v.t. eller 607 f.v.t.

 * 539 f.v.t. eller 537 f.v.t.

 * Juli eller oktober

 * 70 uger og de 7 tider

 * 360 dage ´profetisk år´ istedet for sol år

kilde: jw.org

    Daniel kapt. 4 ingen større Opfyldelse

Enhver profeti i Daniels bog har kun én opfyldelse, som ses i den følgende liste. Hvorimod VTS påstår at Daniel 4:9-32 har to opfyldelser

* Daniel 2 : Et stor billedstøtte der repræsentere kongerigerne

Daniel 4 : De ´syv tider´ der repræsentere hvad der skete for Nebukadnezar

Daniel 5 :  Skriften på væggen der advarede imod Babylons forstående ødelæggelse

Daniel 7 : 4 Bæster der symbolisere 4 verdensmagter

Daniel 9: syv uger og Messias

Daniel 11: Nordens og Sydens Konger

 Hvorfor tillægge Daniel kapt.4 en anden eller større opfyldelse, når alle de andre profetier i daniels bog kun har én opfyldelse? Drømmen blev opfyldt af Nebukadnezar. Daniel 2 omtaler en billedstøtte med et hoved af guld, bryst af sølv o.s.v. som viser den Babyloniske konge at hans rige vil blive efterfulgt af andre. Daniel 3er en del af en større del. Nebukadnezar bygger den statue han drømte om, men af guld fra top til tå. I Daniel 4 Nebukadnezar er som et vild dyr i 7 tider. Den egenlige forståelse af kapt. kommer til sidst, da Nebukadnezar anerkender at Gud ejer kongedømmet og Nebukadnezar kun har magten fordi Gud gav ham den. Enden på historien. Der er ingen grundlag for en anden opfyldelse. Ej heller VTS logik i at forbinde og bruge denne hændelse som grund for, at den hedniske konges ydmygelse symbolisere ydmygelsen af Guds folk.( læs Daniel 4: 9-32)

VTS gør påstår at Daniel 4 profetere om hedningernes tider, en tid hvor Jehova ikke hersker. Guds herredømme endte i år 607 f.v.t. og kongeriget blev genoprettet i himmelsen i 1914. Hvor ´Hedningernes tid´ varede i 2,520 år fra år 607 f.v.t. til 1914 e.v.t. 

 Fortolkningen at den større opfyldelse, er nogenlunde som følger;

  * Fældningen af træet repræsentere ødelæggelsen af Judas rige af Nebukadnezar i          år 607 f.v.t.

  * De ´syv tider´ á 2,520 dage, 7 år med kun 360 dage

  * Princippet om´ en dag for et år´ ændre det fra 2520 dage til 2,520 år

  * ´Hedningerns tider´ varede i 2,520 år og endte i 1914, hvor også Jesus begyndte at herske i himmelen som konge i Guds rige

 

 

Termen ´ Hedningernes tider´ forekommer ikke i Daniel 4, ej heller i Ny Verdens oversættelsen af De Hellige Skrifter udgivet af VTS. Men det bliver brugt over 500 gange af VTS gennem en periode på 50 år fra 1950 til 2002. VTS basere sin kongelige budskab på en profeti, de har givet en større opfyldelse uden precedens, på en term der aldrig er bliver brugt. Med en så personlig fortolkning, er det let at forstå hvordan VTS fortolker Bibelen således at den siger det VTS ønsker.

 Det kræver en god portion fantasi, at komme frem til at Daniel 4 skulle pege frem til vor tid. Der er ingen indikering af en anden eller større opfyldelse, ingen henvisning til Israelitterne eller brugen af termen Hedningernes tid eller Endens tid. På trods af dette, er profetien om de syv tider en vigtig del af VTS tros kerne eftersom det er det eneste bibelske skrift sted VTS bruger for at indikere at Jesus begyndte at herske i året 1914.

Selv hvis Daniel 4 havde en større opfyldelse, er der flere sider af VTSs udregning der bygger på vildledning, som vil blive vist ved gennemgangen af dette emne.

606 f.v.t. eller 607 f.v.t.

Russell mente at de 70 år endte i år 536 f.v.t. Han regnede derefter 70 år tilbage og kom til år 606 f.v.t. Og mente at det var året hvor Jerusalem blev ødelagt og de 7 tider begyndte. 

 "De 70 Aar, hvori Landet henlaa øde. Dette bringer os til denTid, hvori Landet henlaa øde, hvilket varede i 70 Aar og endte med Folkets Tilbagvenden fra Babylon i Kyrus´ Første Regeringsaar, 536 f.v.t. " Studier i Skriften-- Tiden er nær s. 50

 

 

studier i skriften-- tiden er nær s. 78

studier i skriften--tiden er nær s.79

Under Rutherfords ledelse, holdt man forsat fast i at Jerusalem faldt i år 606 f.v.t. Året blev brugt som udgangspunkt for at regne sig frem til 1914.

 " Det ser ud somom det er vel grundlagt i de salvedes sind, at Hedningernes tider, som begyndte i år 606 f.v.t. og endte i 1914" Vagttårnet 1. marts, 1925,s. 67 ( oversat fra engelsk)

Vagttårnet 1.marts, 1925,s.67

"Hvad er Sandheden" udgivet i 1932 har Rutherford som forfatter, har følgende udtalelse; 

" Skrifterne fortæller at han må vente til enden af Hedningernes tider, som begyndte i år 606 f.v.t. og spændte over en periode på 2,520 år og kom til enden i efteråret 1914" Bogen--Hvad er Sandheden, 1932, s.47 (oversat fra engelsk)

"Den Nye Verden" udgivet i 1942, brugte stadigt 606 f.v.t. som året for Jerusalems fald.

" Vor Herre Gud brugte Nebukadnezar, kongen af Babylon, som hans bødel til at udføre omstyrtningen. Dette var i år 606 f.v.t. og der begyndte de ´Syv tider´ og ´Hedningernes tider ´" Bogen --- Den Nye Verden , 1942, s. 77 (oversat fra engelsk)

 Det var først i 1943, et år efter Rutherfords død, at VTS indrømmede at deres udregning om de 2,520 år var forkert. Fejlen skyldes at man havde undladt år nul imellem f.v.t. og e.v.t. . Rettelsen af denne fejl gjorde at ´Hedningers tid´ først begyndte i 1915. Eftersom VTS havde brugt årtier på hårdnakket at forsvare deres udregning af tidslinjen for Jerusalems ødelæggelse. Hvorfor er 1915 så ikke året for hvornår endens tid begyndte ? Fordi med al det arbejde og tid invisteret i 1914, valgte VTS ledelse samtidigt at ændre året for Jerusalems fald fra 606 f.v.t. til 607 f.v.t og på den måde kunne man beholde året 1914. Men det krævede også at enden på de 70 år skulle ændres til 537 f.v.t. istedet for 536 f.v.t.

  " Tilsyneladene havde de bibelstudenter ikke indset, at der ikke er noget år nul imellem f.v.t. og e.v.t. senere, da forskning gjorde der nødvendigt at justere år 606 f.v.t. til 607 f.v.t. blev også år nul fjernet, således blev året 1914 e.v.t. fastholdt. se The thruth shall make you free udgivet af VTS i 1943, side 239 " Åbenbaringen-- det store klimaks er nær,s. 105, ( billederamme) (oversat fra engelsk)

En sådan vilkårlig flytning fra 606 til 607 og 536 til 537, er kun mulig fordi VTS ikke ser det nødvendigt at underbygge disse årstal med historiske beviser. VTS bruger disse år til trods for et væld af beviser for det modsatte. Grunden er at 1914 er afgørende for påstanden om, at VTS alene blev udvalgt, i det år, af Jesus. Hvis det Styrende råd indrømmede deres løgn om at VTS forudsagde hvad der ville ske i året 1914, at året 1914 ikke har nogen historisk eller bibelsk grundlag, ville indrømmelsen underminere troen hos mange af medlemmerne.

Ved at forstå hvordan VTS kom frem til året 607 f.v.t. før de kom frem med år 537 f.v.t. Hjælper til at forstå uærligeheden i den følgende påstand.

" Disse historiske oplysninger har betydning for at vi kan fastslå hvilket tidspunkt „nationernes fastsatte tider“ begyndte. Eftersom de 70 år hvori Juda og Jerusalem lå øde, endte i 537 f.v.t., må de være begyndt i 607 f.v.t. " bog--Lad dit rige komme s. 136-137 

 Det overstående citat viser, at det var besluttet at år 607 f.v.t. var vigtigt. Før VTS begyndte at side at Jerusalem lå øde hen, fra år 537 f.v.t. Ikke omvendt som det antydes i bogen -- Lad dit rige komme udgivet af VTS

Problemet ved det "træk" er at historikere i 1940´erne havde bevist at Babylon faldt i år 539 f.v.t. Det er interesant at se hvordan VTS ´strækker´ påstanden af nødvendighed for at opretholde påstanden om år 607 f.v.t. til 537 f.v.t. 

539 f.v.t. eller 537 f.v.t 

VTS erenig i at år 539f.v.t. er historisk vigtigt år. Men, da ændringen af året for Babylons fald fra år 536 f.v.t. til 539 f.v.t Flyttede VTS enden af perioden af 70 år tilbage til år 537 f.v.t. for på den måde at beholde år 607  og 1914 for derefter at have brygget sammen at Jøderne kom tilbage til deres hjemland i år 537 f.v.t.

   " Og i efteråret 537 f.v.t. var jøderne vendt tilbage til Jerusalem for at genoprette den sande tilbedelse...... Der er stærke vidnesbyrd om — og de fleste forskere er enige om — at de landflygtige jøder var tilbage i deres hjemland i 537 f.v.t." Vagttårnet 1. okt. 2011,s.28,31

 VTS føler sig fri til at komme med ubegrundede antagelser, uden at have opbakning fra beviser af nogen art. Det viden ikke hvornår de første Jøder ankom til deres hjemland. Det er ligeså nærliggende at antage at de første Jøder vendte tilbage i 538 f.v.t. eller 536 f.v.t. som de fleste gør.

Skribenterne af 2. Krønikebog og Ezra´ bog fortæller at Kyrus frigav alle fanger i løbet af sit første regerings år. Babylon faldt i starten af det år, som begyndte Tishri 1 ( 17. sept. 539 f.v.t. Julianske kalender) Det betyder at Kyrus´ første år begyndte enten den følgende Nisan 1 ( 24.marts,538 f.v.t.) eller Tishri 1 (17.sept,538 f.v.t.) Nogle bibel skribenter bruger Nisan kalenderen, andre skribenter bruger Tishri kalenderen. Kilder fra Nehemias bog antyder, at skribenterne af Esters/Nehemias bog brugte Tishri kalenderen.

2. Krønikebog eller Ezra´ bog fortæller ikke om Kyrus skrev dekretet tidligt i hans første regerings år eller sidst. Hvis han gjorde det den 24. marts 538 og Jøderne tog afsted med det samme på den 4 mdr. lange rejse. Bosatte sig i deres byer og derefter gik videre til Jerusalem, ville de kunne være ankommet omkring Tishri 1 (17. sept.538f.v.t.) måske udskrev Kyrus dekreetet i slutningen af sit første regerings år og hans første år startede Tishri 1 538. Ville Jøderne først være i Jerusalem i år 536 f.v.t.  Ingen ved det og skribenterne af 2.Krønikebog og Ezra´ bog viser ingen interesse for at fortælle om det præcise år.

Ezra´ religiøse syn, gjorde ham meget optaget af navngive folk som tog med på rejsen, bekræfte deres slægtslinje, religøse roller og detaljer omkring offringer til tempel arbejdet. Den eneste tidsangivelse af Ezra er den første dag i den syvende måned (Tishri) på grund af den religiøse vigtighed af den dag og måned. Tishri markere begyndelsen af året med flere store religiøse fejringer, såsom Yom Kippur.

Det er slående at bibel skribenterne ikke giver nogen oplysninger om hvornår Jøderne vendte tilbage til Jerusalem. Dette gør at VTS må gætte sig frem til et år. Fordi det at afgøre året, er meget vigtigt for deres mest fundamentale doktrin.

 Et større problem ved påstanden om året 537 er at Bibelen viser at de 70 år ikke endte med at Jøderne vendte tilbage, men istedet ødelæggelsen af Babylon i 539 f.v.t. Jeramias 25: 12 fortæller  at de 70 år var opfyldt da Babylon blev ødelagt, ikke et formodet år for Jødernes ankomst til Jerusalem.

Jeramias 25: 12 "Men når der er gået 70 år, vil jeg kræve Babylons konge og den nation til regnskab for deres synd,’ erklærer Jehova, ‘og jeg vil gøre kaldæernes land til en ødemark for altid."

Juli eller Oktober 

 Mange Jehovas Vidner tror at 1. verdens krig markerede afslutningen af Hedningernes tider og begyndelsen af De Sidste Dage. Efter at være blevet kastet ud af himmelen, sætter Satan sig for at blive en " ve for jorden" (åb. 12:12) ved at starte 1. verdens krig, som et klart bevis for at han var blevet begrænset til jordens nærhed. Dette er forkert, efter som 1. verdens krig startede 2 måneder før Hedningernes tid efter sigende endte.

Hændelsen d.2. okt. 1914 er isædvanlig når man tænker på at det er over hundrede år siden.

   " „Hedningernes tider er endt, og deres kongers dage er forbi!“ udbrød broder Russell da han fredag morgen den 2. oktober 1914 trådte ind i spisesalen på Vagttårnsselskabets hovedkontor i Brooklyn. Spændingen var stor. De fleste af de tilstedeværende havde i årevis set frem til 1914."  Bogen --- Jehovas Vidner-- Forkyndere af Guds Rige,s.61-62

I bogen " Lad dit rige komme" forklares hvordan VTS er kommet frem til 2. okt.

 " Historikere har regnet ud at Babylon faldt i begyndelsen af oktober 539 f.v.t....... Den inspirerede historiske beretning fortæller at jøderne ivrigt tog imod Kyros’ tilbud, og ’da den syvende måned indtraf, boede israelitterne i deres byer’. (Ezra 3:1) Efter vor kalender svarer dette til oktober 537 f.v.t. På det tidspunkt udløb den forudsagte periode på 70 år hvori landet skulle ligge øde." bogen --- Lad dit rige komme,s. 136-137

sammenhængen er i bedste fald svag, eftersom Hedningernes tider eftersigende ikke begyndte år 537 f.v.t. men 70 år før i år 607 f.v.t. Mere vigtigt er at 1. verdens krig startede 2 mdr. før. Der er generel enighed om at 1. verdens krig startede 28 juli. og kan derfor ikke bruges af Jehovas Vidner, som et tegn på Jesu "nærværelse" da 1. verdens krig begyndte før " de sidste dage".

 I pionerskoler blev det forklaret at 1. verdens krig var Satan´ "røg slør" for at aflede opmærksomheden fra at Jesu kommende rige. Dette giver dog ingen mening, da Jesu rige i øjeblikket er usynligt. Da der ikke skete noget på jorden som krævede et "røg slør" . Ej heller har denne tanke nogen bibelsk opbakning, som Åbenbaringen siger at veen for jorden og havet er efter Satan blev kastet ned til jorden, ikke før.

De fleste Vidner er uvidene om at 1. verdens krig startede før Hedningernes tid siges at skulle være endt. VTS gør intet for at gøre opmærksom på dette, men bruger 1. verdens krig til at underbygge at Hedningernes tid endte i 1914.

 " Den større opfyldelse af denne profeti begyndte med ødelæggelsen af Juda rige, der ifølge bibelske vidnesbyrd var fuldført i oktober 607 f.v.t. Af Åbenbaringen 12:6, 14 fremgår det at 3 1/2 tid svarer til 1260 dage; syv tider (det dobbelte) må derfor være 2520 dage. Når vi regner „en dag for et år“, kommer vi så til det resultat at de „syv tider“ svarer til 2520 år. (Ezekiel 4:6) Jesus Kristus må derfor være tiltrådt sit himmelske herredømme i sidste halvdel af 1914. Udbruddet af den første verdenskrig i dette år markerede „en begyndelse til veer“ som stadig plager menneskeheden. De begivenheder der er indtruffet på vor blodplettede klode siden 1914, har tydeligt bekræftet at ’dagen’ for Jesu nærværelse begyndte i det år!" Åbenbaringen- Det store klimaks er nær, s.22-24

 

 

70 uger og de 7 tider

 De 70 uger er en af Daniels profetier, som bliver brugt til at indikere, den tids periode Jesus forkyndte. Nogle Vidner har givet udtryk for at de stoler på fortolkningen af de 7 tider fordi der bruges den samme metode som ved Daniels profeti om de 70 uger. 

 Denne tankeslutning er uden grundlag, eftersom udregningen af se to profetier variere meget. Lighederne mellem profetierne bliver både brugt til at formulere en erstatning af en dag til et år. For derefter er metoderne lang fra hinanden. 

   Unik fortolkning : VTS acceptere kristendommens forståelse, at de 70 uger peger        hen til Jesus. På den anden side, er VTS fortolkning af de 7 tider kun brugt af en            lille antal sekter, som kan føres tilbage til 1800-tallet adventist bevægelse.

    Unik større opfyldelse : VTS er enig i at profetien om de 70 uger kun har en              opfyldelse--- Messias komme-- Men VTS mener at de 7 tider skulle have to opfyldelser. De 7 tider var tydeligt opfyldt ved de 7 år hvor kong Nebukadnezar var sindsyg. VTS er en af de få der prøver at give profetien en sekundær betydning.

 inkonsekvent tids rammer : Længden af de 70 uger er let omregnet til 490 dage, så "en dag for et år" forlænges tiden til 490 år. Men de 7 tider er ikke udregnet efter samme metode. Ved at kryds referere til andre skrifsteder er "tiden " kommet til at repræsentere et måne år på 360 dage. VTS vælger inkonsekvent selv om det er et måne år, 360 dage eller sol år, 365 dage alt afhængig af hvilket resultat VTS ønsker. Med de 7 tider er det måne kalenderen der bruges til at regne sig frem til 2,520 år, men dette tal bliver "overført" til en sol kalender for at komme frem til året 1914.

Ubekræfteligt: Jesus var synlig i den tidsperiode indikeret af profetien om de 70 uger, opfyldelsen kan bekræftes. Men opfyldelsen af de 7 tider bliver nu til at være sket usynligt og gik derfor upåagtet hen uden nogen viste det, undtaget følgerne af Russell´ lære og derfor ubekræftet af dem.

360 dage "profetisk år" for et sol år 

 Princippet om " en dag for et år" blev ofte brugt af Russell, men sjældent i Rutherfords profetiske udregninger. For eksempel Daniels profeti om 1260, 1290 og 1355 dage i øjeblikket betyder de alle en dag for en dag, ikke en dag for et år. Forinden havde Russell fortolket de samme profetier med formularen en dag for et år, resultaterne han kom frem til har ingen relationer til den nuværende fortolkning.

De 2,520 år er udregnet ved brug af en 360 dages " profetisk kalender" støttet ved at samligne en "tid" fra Daniels bog med Åbenbaringen. Derefter tillægger VTS de 2,520 år udledt fra 360 dages år til 365,2425 sol dag kalender for at få 1914. Det er 2,556 "profetiske år" . Den Gregorianske sol kalender som VTS beregninger bygger på, blev først introduceret i 1582 e.v.t.

Nogle lærde foretrækker konsekvent at bruge en "profetisk" kalender og convertere 2,520 måne år til 907,200 dage -> 907,200 dage fra år 607 f.v.t. der når frem til 1878 e.v.t. et betydningsfuldt Adventist år.

Det er ikke nødvendigt at følge, det at et "profetisk år" er 360 dage, eftersom det ikke forekommer i Bibelen. Men er et produkt af senere Bibel fortolkning. Et måne år er 354.37 dage (12x29.53) De ældste kalendere er baseret på månen og kaldes lunisolar, med skudår lagt til for at forhindre kalenderen ikke vandre henover årstiderne. I det gamle Juda havde man 2 forskellige kalendere, en 354-dages lunisol kalender som stadig er i brug som den traditionelle hebraiske kalender og en skematisk 364-dages præste kalender brugt af Enochis og Essene Judæisme. Den skematiske kalender er betragtet som sabbatisk eftersom 364 kan deles med 7. For at regne sig frem til 360 dages år kræver at man bruger et år på 364 dage og fjerner 4 dage. 2 solvervsdage vinter/sommer og 2 jævndøgn.