Døde Jesus på korset eller en pæl

 

VTS hævder, at Jesus døde på en pæl, på grundlag af, at Staurous ikke betød Kors til "efter" Jesu tid. Dette er forkert, og alle beviser peger på, at Jesu død er på et kors.

 

   Placeringen af ​​Jesu arme ved døden er symbolsk. Det er blevet et problem, fordi Jehovas Vidner ser korset som et kendetegn for falske kristne. Korset bliver på den måde en forstærkning, af at Jehovas Vidner har sandhed, og kristendommen dømt til udslettelse, som angivet i følgende citat:

 

    "Man kan også overtræde Guds bud ved at ære døde genstande, som for eksempel korset. I århundreder har mennesket brugt korset i deres gudsdyrkelse..... Under en retssag i Grækenland påstod den græsk-ortodokse kirke tilmed at de der ikke bruger ´det hellige kors´ikke er kristne...... Inden længe vil Gud eksekvere sine domme over al falsk religion. De der klynger sig til disse trossamfund vil også komme til at dele deres skæbne. Men "Den der gør Guds vilje forbliver for evigt. " Vagttårnet 1989 maj 1 s. 23§3, s.28§22

 

    VTS påstande om, at Jesus døde på en pæl, og at korset er et hedensk, symbol på afgudsdyrkelse. Er ubegrundede, og dette afsnit præsenterer nogle af de mange beviser for, at Jesus døde på et kors.

 

   I over 50 år brugte VTS korset og lærte at Jesus døde på et kors.

 

    "Jesus blev korsfæstet " Life (1929) s. 216 (jw-wayback.org)

 

      "Løsesummen tilveje bragt igennem korset. Kristi kors er en afgørende sandhed i det guddommelige arrangement, hvorfra håb udgår til menneskeheden " The harp of God (Rutherford) s.141(jw-wayback.org)

 

     Korset blev båret af VTS tilhængere som en lapel pin, broche eller halskæde, på samme måde som kristne bærer et kors som et symbol på deres hengivenhed i dag.(billede tv: jesus på pælen. Vagttårnet 1975 15 juli side 429 engelsk udgave)

the photo drama af creation slide 65

Vagttårnet 15. okt 1931

"What is the truth 1932 s.52 Rutherford

Rutherford begyndte at fremme den holdning som flere protestantiske prædikanter, at ordet stauros ikke var kendt som kors, før Konstantin introducerede det 300 år efter Jesu død. Vagttårnet 1933, 1. juli, side 199 fremholder, at fra Konstantins tid blev korset et symbol på kristendommens blasfemi.

 

  I 1934 citerede The Golden Age 28 februar s.336 fra Guy Thornes bog," Da det var mørkt", at hævde, at korset er af hedensk oprindelse. En hovedkilde for Rutherford, som blev brugt af VTS til i dag, blev E. W. Bullinger's 1921 Appendiks 162 til The Companion Bible. Rutherford tog argumentet om, at Konstantine introducerede korset 300 år efter Jesu død for at gøre kristendommen mere tiltalende for kors tilbedende hedninger.

 

     I 1936 grundlages, at Jesus ikke døde på et kors. Dette blev præsenteret i 1936-bogen Riches side 27 og the golden age 1936, november 4 side 72. Korset blev opfattet som falsk og hedensk. Korsets introduktion til kristendommen er en ondsindet opfindelse af Konstantin, baseret på en vision om Jesus, der blev fastgjort til symbolet af sin Gud Tammuz, i et forsøg på at forene sit rige med en religion, baseret på en sammenfletning af læresætninger.

 

   "Konstantin var en hedensk tilbeder af solguden, og symbolet på denne falske gud var korset eller bogstavet T, den oprindelige bogstav for den falske gud Tammuz. Så det Konstantin så i sin vision var et kors, var det et tegn fra hans gud, for Jesus Kristus blev ikke korsfæstet , men på en pæl Det var fra Konstantines tid og frem at symbolet for den frafaldne kristendom som han viet sig til, var korset. "What has religion done for mankind? (1951) s.270 (jw-wayback.org)

 

  Dette citat viser, at VTS syn på korset er forkerte. Rutherford baserede sine meninger på ubegrundende oplysninger, der ikke har hold i historien. Rutherford greb hurtigt alt som kunne skille hans religion ud fra andre religioner.

 

Der er rigeligt bevis for, at på Jesus tid, betød stauros et kors, korset var en almindelig form for henrettelse/tortur, og kristne blev identificeret ved hjælp af korset 200 år før  Konstantin. Vigtigst er det, at de skriftlige referencer til Jesu død hjælper med at identificere, at han var hængt på et kors.

VTS fremstilling af Jesus på pælen fra bogen Daniels profeti s. 237

                                                  Bibelske referencer

 

   Skrifterstederne indikerer , at Jesus døde på et kors, ikke på en pæl.

 

     Beretningerne i Mattæus 27:26, 31-37, Markus 15: 14-26, Lukas 23: 26-38 og Johannes 19: 1-22 viser alle, at Jesus blev tvunget til at følge praksis med at bære stauron til Golgata. Som det fremgår af Dionysius, var det en romersk praksis for offeret at bære tværbjælken eller patibulum til henrettelsesstedet. Der blev patibulum anbragt til en opretstående stav.

 

   Johannes 19:17 "Så tog de Jesus med sig ; han bar selv korset(Græsk: exelthen bastazon eauto stauron) og gik ud til det sted, som kaldtes Hovedskalssted og som på hebraisk hedder Golgata."

 

      En hjælp til at afgøre, om Jesus døde på et  kors eller en pæl,  kan ses ved en sammenligning af det følgende billede med det, der er bliver beskrevet i Bibelen.

 

fra bogen "kundskab " udgivet af Vagttårnselskabet

Læg mærke til antallet af søm i hvert billede. Bemærk i ovenstående skildring fra VTS bog " Kundskab, der fører til evigt liv", er der kun et søm, og den går  i gennem håndleddet og ikke hænderne, fordi det er en pæl, ikke et kors. Sammenlign dette med hvad apostlen Thomas sagde i Johannes 20:25;

 

   "De andre disciple sagde derfor til ham: " Vi har set Herren!" Men han sagde:" Hvis jeg ikke ser naglmærkerne i hans hænder og stikke min finger i naglmærkerne og min hånd i hans side, vil jeg simpelthen ikke tro på det". NWT

 

    Jesus blev korsfæstet med to nagler, en i hver hånd, ikke en enkelt nagle gennem håndleddet. Dette viser, at Jesus havde sine arme adskilt på et kors, ikke sammen på en pæl som VTS mener .

 

     Mattæus 27:37 støtter også ideen om et kors snarere end en pæl, når det står;

 

     "Over hans hoved anbragte de desuden anklagen mod ham på skrift "Dette er Jesus, jødernes konge ". NWT

 

    På korsfæstelsens billede er skiltet over Jesu hoved, mens det på VTS billede er over hans hænder. Hvis Jesus blev sømmet på en pæl, ville beskrivelserne støtte det, at skiltet blev placeret over hans hænder, ikke hans hoved. J.H. Bernard bemærker,  dette skriftsted  "antyder, at korsets form blev kaldt crux immissa, med en krydsbar for armene, som malere generelt har portratreret det" (A Critical &  Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, 1929, bind 2, s. 628).

 

                                               Før Nikænske Fædre

 

    "Først i det fjerde århundrede e.v.t begyndte såkaldte kristne at gøre nævneværdig brug af korset. Den der bar ansvaret for denne udvikling var først og fremmest kejser Konstantin, en soltilbeder som siges at have antaget kristendommen flere på før han lod sig døbe, hvilket skete mens han lå på dødslejet. " Vågn op! 1973 8. marts s. 20-21

 

     Vågn op! giver ikke noget bevis for at understøtte denne påstand, og påstanden  er også usand, som VTS selv viser i andre Vågn op udgaver.

 

    "Men hævder forfattere fra begyndelsen af vor tidsregning ikke at Jesus døde på et kors?. For eksempel beskrev Justinus Martyr(114-167) på følgende måde hvordan han mente den stolpe Jesus døde på, så ud :" Den ene pjælke står oprejst, og dens øverste ende er formet som et horn, mens den anden bjælke er fastgjort dertil og enderne stikker ud til hver sin side som et horn der er fæstnet til det ene horn." Dette viser at Justinus selv troede at Jesus døde på et kors. Men Justinus var ikke inspireret af Gud, som bibelskribenterne var. " Vågn op! 1977, 22. feb. s. 20-21

 

      Andre skrifter om korset, kan spores tilbage til kristendommens tidlige dage. for eksempel  Barnabas evangelie (~ 100 C.E.):

 

       "Korset var at udtrykke nåden [af vores forløsning] ved brevet."

 

    "Her har du igen en fortælling om korset, og den, der skal korsfæstes i Moses, da Israel blev angrebet af fremmede, siger Ånden til Moses 'hjerte, at han skal gøre et billede af korset og for ham at lider derpå, og Moses placerede derfor et våben over en anden midt på bakken og stod derpå for at være højere end hele folket og sprede sine hænder ud. " oversat fra engelsk

 

Justin Martyr blev født på det tidspunkt, hvor apostlen Johannes siges at have skrevet  beretningen om Jesu død, omkring 155 A.D. Hans beskrivelser af Jesu død viser, at et kors blev brugt. Det viser, at korset ikke blev introduceret til kristendommen 300 år efter Jesus død af kejser Konstantin, men blev allerede brugt så tidligt som i det andet århundrede. I Second Apology, kapitel VI tales om "Jesus Kristus, som blev korsfæstet under Pontius Pilatus". I kapitel XL fortsætter han med at sammenligne Jesus med Påskens Offerlam.

  

     "Gud tillader ikke at påske lammet på noget andet sted end hvor hans navn er nævnt , idet vi ved, at dagene kommer efter Kristi lidelse, når selv stedet i Jerusalem skal overgives til jeres fjender og alle offergaderne kort sagt, ophøre, og det lam, der blev befalet helt stegt, var et symbol på korsets lidelse, som Kristus ville undergå. For det lam, der steges, og klædt i formen af korset. For et spid fixeret lige fra de nedre dele op til hovedet, og en over ryggen, som er fastgjort til lammet. "

 

    I bogen. First Apology, kapitel XXXV Justins beskrivelse, at Jesus døde på et kors, var i opfyldelse af profetierne, der sagde, at han ville "sprede sine hænder", som Barnabas også udtalte som nævnt ovenfor, og at han ville bære Guds rige på sin skuldre;

 

    "Der er følgende forudsigelser: -" For os er et barn født, og for os er en ung mand givet, og regeringen skal være på hans skuldre ", som er betydningen af korsets kraft, for til det, da han blev korsfæstet, anbragte han sine skuldre, som det fremgår tydeligere i den efterfølgende samtale. Og igen sagde den samme profet Esajas, som blev inspireret af den profetiske Ånd, at "jeg har spredt mine hænder ud til en ulydig og fordrejende folk, til dem der går på en måde, der ikke er godt. De spørger mig nu om dom og tør at nærme sig Gud. "Og med andre ord siger han gennem en anden profet:" De gennemborede mine hænder og mine fødder, og for min beklædning kastede de terninger. "Og faktisk kong David og profeten, som udtalt disse ting, led ingen af dem nogen, men Jesus Kristus strakte sine hænder og blev korsfæstet af jøderne, der talte imod ham, og nægtede at han var Kristus." (oversat fra engelsk)

 

   Yderligere i KAPITEL LV - KORSETS SYMBOLER Justin fortsætter:

 

     "Men i intet tilfælde, ikke engang i nogen af ​​de såkaldte Jupiters sønner, efterlignede de korsfæstelsen, for det var ikke forstået af dem, alle ting sagde, at det var blevet symbolsk. Og dette, som profeten forudså , er det største symbol på hans magt og rolle, som det også er bevist af de ting, der falder under vores observation. For at overveje alle de ting i verden, uanset om de ikke kunne formodes at blive administreret eller have noget samfund. ikke overskrides, bortset fra at trofæet, der hedder et sejl, forbliver sikkert i skibet, og jorden er ikke pløjet uden det: gravemaskiner og mekanikere gør ikke deres arbejde, undtagen med værktøjer, der har denne form. Og den menneskelige form adskiller sig fra det irrationelle dyr i intet andet end ved at blive oprejst og have hænderne forlænget og have på ansigtet at strække sig fra panden, hvad der hedder næsen, hvorved der er åndedræt for det levende væsen, og dette viser ingen anden form end korset. Og så blev det sagt af profeten: "Ånden i vores ansigt er Herren Kristus." Og kraften i denne form er vist af dine egne symboler på hvad der hedder "vexillum" [bannere] og trofæer, som alle dine statsejendomme er lavet til, ved at bruge disse som dine magt og regerings insignier, selvom du gør det uforvarende. Og med denne formular indvier du billederne af dine kejsere, når de dør, og du navngiver dem guder ved indskrifter. Da vi derfor har opfordret jer både af grund og tydelig form og til yderste af vores evne, ved vi, at vi nu er uskyldige, selvom du ikke tror; for vores del er gjort og færdig. "(oversat fra engelsk)

 

romersk både med kors mast

romersk båd med kors mast

romersk vexillum med kors

vexillum banner med kors

romersk både med kors mast

Tertullian identificerer tydeligt brugen af ​​et kors i hans bøger fra 190-220 e.v.t

 

   "Du hænger kristne på korset (crucibus) og pæl (stipitibus), hvilket idol er det, der er først støbt i ler, hængt på et kors og en stav (cruci et stipiti)? Det er på et patibulum, at din guds legeme, først er dedikeret til  "(Apologeticus, 12.3).oversat fra engelsk

 

    "Fra dette samme bogstav, som er grækernes TAU, som er vores T,  har udseendet af korset (crucis)" (Apologeticus, 3.23.6)

 

      "Hver pæl fastgjort i opretstående stilling er en del af korset, vi gør vores tilbedelse, hvis du vil have det, til en gud fuld og komplet. Vi har tidligere vist, at dine guddomme stammer fra former, der er modelleret fra korset. Men du tilbeder også sejre, for i dine trofæer er korset trofæets hjerte. Romernes fortrukne religion går gennem en tilbedelse af normerne, som sætter standarderne over alle guder. Nå som de billeder, der dækker ud Standarder er kors ornamenter. Alle de hængninger af dine standarder og bannere er korsklæder. Jeg roser jeres ivrighed: Du ville ikke indvie korset uklædt og ubeundret. " (Apologeticus, 16)oversat fra engelsk

 

      Irenaeus (130 - 200 e.v.t) skrev, at redskabet til Jesu død havde fem ender: to vandrette, to lodrette og en femte til at understøtte offerets vægt. Lod- og vandret henviser til et kryds. Den femte var sedile eller sedulum, et stykke træ placeret under ofres fødder, så de kunne hæve kroppen for at lette presset fra brystet og dermed forlænge den tid, det tog ofret at dø.

 

   På jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=899&letter=C (fra 2. januar 2015) giver en artikel af Kaufmann Kohler om korset følgende henvisninger til Før Nikænske-værker, der viser, at korset blev almindeligt anvendt i det andet århundrede.

 

   "Korset som et kristent symbol eller "segl" blev brugt i mindste lige så tidligt som i andet århundrede (se" Apostel Const. "Iii. 17; Barnabas 'brev, xi.-xii. Justin," Apologia " I. 55-60; "Dial. cum Tryph." 85-97), og mærkning af et kors på panden og brystet blev betragtet som en talisman mod dæmonernes magter (Tertullian, "De Corona" iii. , Cypriotiske, "vidnesbyrd", s. 21-22; Lactantius, "Divinæ Institutiones", iv. 27). Ifølge de kristne fædre forsvare de sig allerede i det andet århundrede imod anklagen for at være tilbedere af korset, som det bliver lært af Tertullian, "Apologia", xii., xvii og Minucius Felix, "Octavius" xxix. Kristne plejede at sværge ved korsets kraft (se Apocalypse of Mary, viii. i James, "Texts and Studies", iii. 118). " (oversat fra engelsk)

 

                                                   Arkæologi

 

    I 1856 opdagede R. Garrucci en tegning af den korsfæstede Jesus på Paedagogiums vægge, på skråningerne i Palatine i Rom. Ifølge Jack Finegan viser denne rå graffiti en mands krop med et æselhoved på et kors. Fødderne støttes på en platform, og de udstrakte arme fastgøres til korsets tværgående bjælke. Til venstre er en mindre figur af en dreng eller en ung mand i en krops holdning af tilbedelse "(Light from the Ancient Past 1959 s. 373). Denne graffiti dateres til år 161-235. e.v.t

 

Tertullian beskrev en lignende tegning i sin bog Apologeticus:

 

     "En ny version af vores gud er for nylig blevet offentliggjort i denne by, startet af en bestemt kriminel ansat for at undgå de vilde dyr i arenaen. Han viste et billede med denne indskrift: 'Onokoites, de kristnes gud'. Figuren havde en æsel øre, en fod var kløvet, og den var klædt i en toga og bar på en bog. Vi lo af både billedteksten og tegning "(Apologeticus, 16.12-14).

 

       Arkæologiske fund viser også, at korset var et henrettelses redskab på Jesu tid.

 

    "Den første århundredes katakomber, som blev opdaget af arkæologen P. Bagatti på Oliebjerget, indeholder inskriptioner, der tydeligt angiver korsets brug" af de første kristne i Jerusalem. "

En "gravsten", der findes nær indgangen til katakomber fra det første århundrede, er korsets tegn indhugget .

 

     ... Begge arkæologer fandt tegn på, at de to katakomber tydeligvis daterede til det første århundrede e.Kr., med de senere fundende mønter fremstillet af guvernør Varius Gratus om årtusindskiftet (indtil 15/16 e.Kr.). Beviser i begge katakomber viser deres brug til begravelse indtil midten af det første århundrede e.Kr., flere år før det nye testamente blev skrevet. "Jerusalem Christian Review, bind 9, Internet Edition, udgave 2" Jerusalem Begravelseshule afslører: Navne, vidnesbyrd af de første kristne "Jean Gilman. (Se leaderu.com/theology/burialcave.html fra 2. januar 2015)

 

     Et hus i Herculaneum, som blev begravet i år 79, da vulkanen  Vesuvius gik i udbrud, indeholder et aftryk af et traditionelt romersk kors. (Maier, P. L., "First Christians: Pentecostand the spread of Christianity", Harper & Row: New York, 1976, s.141).

Tidligere bibel udgaver (1950 og 1969) af den nye verdensoversættelse (udgivet af VTS) stod der: "Tiden og de senere arkæologiske opdagelser vil være sikre på at det beviser dens (pælen) korrekthed ...." Denne erklæring forekommer ikke i 1984 og 1985 versioner af den nye verdensoversættelse, hvilket muligvis tyder på, at VTS var klar over, at senere udgravninger vil give beviser for korset, som beskrevet i  Biblical Archaeology Review jan / februar 1985 udgave som følger.

 

    Fra gamle litterære kilder ved vi, at titusinder af mennesker blev korsfæstet i Romerriget. Kun i Palæstina var tallet i tusinder. Men indtil 1968 var ikke et eneste offer for denne forfærdelige henrettelsesmetode blevet afdækket arkæologisk.

 

   I det år udgravede jeg det eneste offer for korsfæstelsen nogensinde opdaget. Han var en jøde, en god familie, der måske er blevet dømt for en politisk forbrydelse. Han levede i Jerusalem i tiden før den romerske ødelæggelse af Jerusalem i 70 e.v.t ((Crucifixion—The Archaeological Evidence Link active as of 2nd Jan 2015)

 

   the Biblical Archaeology Review beskriver i detaljer den stærkt foruroligende dødsprocess ved korsfæstelse.

 

     "I denne tidlige periode blev en træbjælke, kendt som et" patibulum ", placeret på slavens hals og bundet til hans arme, og slaven blev derefter tvunget til at gå i gennem nabolaget og forkynde sin overtrædelse. Senere blev slaven også afklædt og undersøgt, det øger både straffen og ydmygelsen. Før gåturen til eksekveringsstedet var en soldat, der bar "titulus", en indskrift skrevet på træ, der angav den dømtes navn og dennes forbrydelse, som han var blevet dømt for. procession ankom til henrettelsesstedet, blev en lodret pæl gravet i jorden.

 

     Offeret var bundet til "patibulum" og pælen enten med reb eller søm/nagler. For at forlænge smerten udtænkte romerske bødler to redskaber, der ville holde offeret i live på korset i længere tid. Den ene, der var kendt som en "sedile"(sæde), var et lille sæde fastgjort til korsets forside, ca. halvvejs ned. Både Irenaus og Justin Martyr, tidlige kirkefædre, beskriver Jesu kors som at have fem ender eller sider frem for fire; den femte var sandsynligvis den "sedile". " the Biblical Archaeology Review Jan / Feb 1985 s. 48-49

 

                                              Retsmedicinsk Dokumentation

 

    Romernes valg af at bruge et kryds frem for en pæl var tilsyneladende på grund af at korset kunne forlænge den tid, det tager en person at dø. Ved at holde personen i live, flere timer eller dage tjente den korsfæste person som et advarende eksempel for andre. Webstedet centuryone.org/crucifixion2.html (15. februar 2006) belyser nogle af disse spørgsmål. Citeret forskning F.T. Zugibe, 1984 Death by Crucifixion, Canadian Society of Forensic Science   17 (1): 1-13.6 som viser, at på et kors, snarere end en hurtig død ved kvælning, kan det tage timer eller dage at dø af hypovolemisk chok. På den anden side er en død på en pæl hurtig. Sammenfatning af forskning ved P. Barbet 1953 Les Cinq Plaies du Christ 2. ed. Paris: Procure du Carmel de l'Action de Graces;

 

"Øjnevidne beretninger fra krigsfanger i Dacchu under 2. verdenskrig fortalte, at ofre hængende fra bjælker i deres håndled, som var bundet. Døde inden for ti minutter, hvis på deres fødder blev hængt vægtet eller trukket ned ifødderne med reb, døde  inden for en time, men  hvis deres fødder var uvægtede og offeret var i stand til at hæve og sænke sig selv for at tillade åndedræt. Døden ville på denne måde, som korsfæstelse,  resultatere i kvælning. "

 

     Hvor lang tid Jesus og de to andre overlevede på korset, viser, at de sandsynligvis blev støttet af en sedile.

 

                                                        Korsets historie

 

  På Jesus tid var der mange former for pælning, hvor korset er den mest almindelige brugt, af romerne . Grunden til, at romerne brugte korset, var at de perfektioneret den som en af ​​de mest ekstreme former for tortur. Med hensyn til korsfæstelsens historie The JAMA - Journal of the American Medical Association, March 21, 1986, Volume 255; Copyright 1986, American Medical Association states :

 

     "Korsfæstelsen startede sandsynligvis først blandt perserne. Alexander den Store introducerede denne praksis til Ægypten og Karthage, romerne synes at have lært det af karthaginerne. Selvom romerne ikke opdagede korsfæstelse, perfektionerede de det som en form af tortur og dødsstraf, der var designet til at frembringe en langsom død med maksimal smerte og lidelse. Det var en af ​​de mest skammelige og grusomme metoder til henrettelse og var normalt forbeholdt slaver, udlændinge, revolutionære og de mest kriminelle. ... Kun senere blev der brugt et ægte kors; Det var lavet af en opretstående pæl (stipes) og en vandret tværbjælke (patibulum), og den havde flere variationer. Selvom arkæologiske og historiske beviser tydeligt indikerer, at det lave Tau-kors var foretrukket af romerne i Palæstina på Kristi tidspunkt, var korsfæstelsespraksis ofte forskellig alt efter den geografisk region og i overensstemmelse med bødlernes fantasi og det latinske kors og andre former kan også have været brugt. Det var sædvanligt for den dømte person at bære sit eget kors fra piskestedet til korsfæstelsesstedet udenfor byens mure. Han var normalt nøgen, medmindre dette var forbudt af lokale skikke. Da vægten af ​​hele korset sandsynligvis var over 136 kg, blev kun tværbjælken båret. Patibulumet, der vejer 34 til 57 kg, blev anbragt over nakken på ​​offeret og afbalanceret langs begge skuldre. Normalt var de udstrakte arme bundet til tværbjælken. Processionen til korsfæstelsesstedet blev ledet af en komplet romersk militærenhed, ledet af en centurion. En af soldaterne bar et tegn (titulus), hvor den dømte persons navn og forbrydelse blev vist. Senere vil titulussen være sømmet til toppen af ​​korset. Den romerske vagt ville ikke forlade offeret, før de var sikre på at han var død. Udenfor bymurene var permanent placeret de tunge oprejste træpæle, på hvilke patibulatet ville blive fæsnet. I tilfælde af Tau-krydset blev dette opnået ved hjælp af en tapsamling, med eller uden forstærkning af reb. For at forlænge korsfæstelsestiden blev der ofte fastgjort en vandret træblok eller plank, der fungerede som et råt sæde (sedile eller sedulum), halvvejs ned over stipterne(pælen). Kun meget sjældent, og sandsynligvis senere end Kristi tid, var en ekstra blok (suppedaneum) på sat til fixsering af fødderne. "

 

   Der er mange præ-kristne kilder, der angiver, at korset blev brugt før Jesu tid. Disse kilder viser, at det var en almindelig praksis for offeret at bære til tværbjælken eller patibulum til deres henrettelsested. I det første århundrede beskrev B.C. Dionysius af Halicarnassus den praksis at binde patibulum over ofrenes ryg:

 

    "En romersk statsborger uden nogen klar stilling, som har beordret en af ​​hans slaver til at blive slået ihjel, gav ham til sine med slaver for at blive ført væk, og for at hans straf kunne blive vidne til alle, ledte dem, til at trække ham gennem pladsen og enhver anden iøjnefaldende del af byen, da de piskede ham, og at han skulle gå videre til processionen, som romerne holdt på det tidspunkt,  til gudens ære. Mændene beordrede at føre slaven til hans straf, at have strakt begge hænder og fastgjort dem til et stykke træ (tas kheiras apoteinantes amphoteras kai xuló prosdésantes), som strækker sig over hans bryst og skuldre så langt som hans håndled, fulgte ham, rive hans nøgne krop med piske "(Roman Antiquities, 7,69 .1-2)."

 

                               Vagttårnsselskabet nuværende holdning

 

   Det vigtigste argument, VTS bruger til at modbevise et kors er sprogligt. De hævder, at de græske udtryk stauros og xulon og det latinske udtryk crux ikke betyder "kors" i det første århundrede, men kom til at betyde kors i de efterfølgende århundreder. Men de har næsten ikke gjort noget for at støtte op på denne påstand.

 

   De vigtigste beviser, som VTS bruger til at støtte at ordet stauros, kom til at betyde et kors 'senere' end Jesu tid er Vine's An Expository Dictionary of New Testament Words fra 1948. VTS koncentrerer sig om Vine's sproglige argument, idet de ikke informerer sine tilhængere af mængden af beviser fra andre kilder, at Jesus døde på et kors.

 

    "Men hvilken betydning hvade ordet stauros´i det første århundrede, da De Græske Skrifter blev skrevet? An Expository Dictionary of New Testament Words af W.E. Vine siger: "Stauros .... betegner først og fremmest en opretstående pæl eller stolpe. Man henrettede forbryderen ved at nagle ham til en sådan pæl. Både navneordet [stauros] og verbet stauroõ, at fæste til en pæl eller stolpe, skal egenligt skelnes fra den kirkelige brug af korset som en lodret pæl med en vandret tværbjælke. Denne form stammer fra oldtidens Kaldæa og blev brugt som symbol på guden Tammuz (idet det havde samme form som det mystiske Tau, forbogstavet i hans navn) i dette land og i flere nabolande, deriblandt Ægypten. W.E. Vine siger endvidere:" Henimod midten af det 3. årh. e. Kr. var kirkerne enten afveget fra visse af den kristne tros lærdomme eller havde gjort dem til den rene parodi. For at øge det frafaldne kirkesystems ansselse lod man hedninger optage i kirkerne uden at de var blevet genfødt ved troen, og de fik i vidt omfang lov at beholde deres hedenske tegn og symboler. På den måde kom Tau eller T, i sin almindeligste form, med tværstykket sænket, til at stå for Kristi kors." I The Companion Bibel hedder det under overskriften" Korset og korsfæstelsen": " Det engelske ord ´cross´ er en oversættelse af det latinske crux; men det græske stauros betyder ikke crux mere end ordet ´stok´betyder en ´krykke´. Homer bruger ordet stauros om en almindelig pæl eller stolpe, eller et enkelt stykke tømmer. Og det er betydningen af ordet og den måde det bruges på overalt hos de græske klassikere. Det betyder aldrig to stykker tømmer anbragt på tværs af hinanden...... Der er intet i Det Nye Testamentes græske tekst som på nogen måde antyder at der tales om to stykker træ " Vagttårnet 1989 maj 1 s.23-24

 

    Ved første øjekast kan argumentationen forekomme fornuftig. Selektiv citering af en eller to kilder viser imidlertid ikke noget pointe. Undersøgelser af historiske beviser viser, at korset var almindeligt brugt på Jesu tid, hvilket betyder, at Vine's Expository Dictionary tager fejl. På tidspunktet for Jesu død kunne Stauros sprogligt betyde enten kors eller indsats.

 

   Ordene stauros og xulon bruges i Bibelen til at henvise til Jesu pælning, og begge ord har flere betydninger. Ifølge Strong's konkordans (henvist til regelmæssigt af VTS) kan ordet stauros betyde;

 

 (4716) 1. an upright stake, especially  a pointed one. 2. a cross

 

 (4717) From stauros 4716; to impale on the cross; figurative, to extinguish, passion or selfishness---- crucify

 

     VTS anvender denne definition og hævder derefter, at det betyder indsats i stedet for  kors i det første århundrede. bogen "Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne" (1987) s. 210 siger stauros kom til at betyde kors 'senere', men gør ikke noget forsøg på at bevise, hvornår 'senere' faktisk var.

 

"På klassisk græsk betød ordet blot en opretstående pæl eller stolpe. Senere blev det også brugt om en henrettelsespæl der havde en tværbjælke."

 

   Det andet sproglige argument, der anvendes, er, at det græske ord xulon anvendes i Apg. 5:30, 10:39, 13:29; Galaterne 3:13 og 1 Peter 2:24 betød stamme eller træ.

 

"At argumentere for at have været en simpel indsats eller pole er, at både apostlen Paulus og apostlen Peter taler om, at Jesus er blevet lagt på en xylon, hvilket blot betyder et stykke træ." Vågen! 1963, april 8, s. 28

 

                                                      Vildledende Citater

 

   Et tegn på, at der er ringe støtte til en pæl, er det lille antal kilder, som VTS refererer til. Men kilderne fortæller mere. The imperial Bibel-Dictionary er delvist citeret for at vise, at stauros betyder en pæl. Men citatet er delt og skjuler vigtige oplysninger om, at stauros blev brugt til at referere til et kors i det første århundrede.

watchtowerdocuments.org

Endnu engang bruger VTS  en kilde, som de ikke ofte gør, til støtte for Jesu død på en pæl , fordrejet og faktisk bekræfter, at Jesus døde på et kors.

 

                                                         Hedensk ophav

 

   VTS anvender jævnligt den ulogiske og modstridende argumentation ved at henvise til  hedenskab for at forhindre Jehovas vidner i at være med  i en fælles tradition . Konfetti kan f.eks. Ikke kastes ved et bryllup, fordi det er "hedensk" (på trods af at få mennesker har en ide om hvad den hedenske betydning og oprindelse kan være), men VTS tillader brugen af ​​den "hedenske" vielsesring.

 

    På samme måde hævdes det, at korset ikke blev brugt af »sande kristne« og er af hedensk oprindelse.

 

     "At vise korset ærefrygt er ikke kristent. Det er ikke kærligt over for Gud eller Kristus men en hån mod det de står for. Det er en overtrædelse af Guds bud om at flygte fra afgudsdyrkelse, og det ophøjer et hedensk symbol ved at fremstille det som kristent. (2. Mosb. 20:4,5;Salme 115:4-5; 1. Kor. 10:14) Ved at betragte et hedensk symbol som helligt overtræder man Guds bud: " lad jer ikke spænde i ulige åg med ikke-troende. For hvad har samfund har med retfærdighed med lovløshed?... "Hold op med at røre der urene´"--2. Kor. 6:14,17.' "" Vagttårnet 1989 maj 1 s. 26

 

       Dette er en logisk fælle, en form for non-sequitur (non sequitur (lat. ´det følger ikke´), i logikken en bred betegnelse for fejlslutninger, ved hvilket en konklution ikke følger af præmisserne; fejlslutningerne skyldes, at konklusionens eventuelle sandhed ikke har noget med præmissen at gøre) http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=132435.

 

       Kristne bruger et kors til minde om at Jesus løskøbte os, ikke som tilknytning til hedenske guder. Det er rigtigt, at hedenske religioner har brugt forskellige former for kors, men det betyder ikke, at det gør brug af symbolet forkert. Katte blev tilbedt som guder af ægypterne, men det er ikke en grund for kristne at undgå katte. Korset var en almindelig form for romersk tortur, ikke på grund af nogen hedensk sammenhæng, men fordi det var en effektiv måde at forlænge offrets smerte og død.

 

Det der gør argumentet om korsets hedenske oprindelse  mere ulogisk er, at en stolpe eller pæl har en større seksuel betydning og dermed en større hedensk underforståelse end korset har . I kristne tider blev fallos repræsenteret af ægypterne,romernes og den hinduiske lingams pæl-formede Obelisk. Hellige pæle nævnes ofte i Bibelen, som i 2. Mosebog 34:13;

 

           "Men I skal rive ders altre ned og knuse deres hellige støtter og hugge deres hellige pæle i stykker."

 

       Hvis VTS ønsker at finde hedenske begreber i Jesu død, behøver de ikke se længere end deres egen lære om en pælen. Jesu død på en pæl ligner den gamle sumeriske myte om Inanna. Inanna faldt ned i den anden verden. Der blev hun omdannet til et lig af de syv dommere og "liget blev hængt af en pæl" i tre dage og nætter. Herefter blev hun genopstandet af instruktionerne fra Enki, frugtbarens gud. (The Hero med tusindvis, Joseph Campbell, 1973, Se også Mythology A Visual Encylopedia, Jo Forty 1999)

 

      Hvis et symbol bør afvises på grund af hedenske rødder, overvej symbolet for Vagttårnsselskabet.

Gudinden Artemis

Kananæisk alter

Ordet "Vagttårn"  er også et wiccan begreb anvendt i hekse ritualer. Vagttårnets vogter repræsenterer de fire elementer, luft, ild, vand og jord, der påberåbes under ritualet for at kaste den magiske cirkel. (Se The Complete Idiot's Guide til Wicca and Witchcraft, D. Zimmerman, 3. udgave s.187) "Vagttårnet" -tabletter anvendes i enochisk magi, udviklet af John Dee og Edward Kelley i det 16. århundrede og videreført af Alistair Crowley i det 19. århundrede. "Vagttårnets struktur er nok den mest velkendte del af Enochian magi. Den er blevet gjordt populær af Golden Dawn og dens efterkommere." (System of Enochian Magick 17 Feb 2016) Det bruges til at fremkalde , påkalde eller tilkalde en dæmon.

 

                                                     Afgudsdyrkelse

 

  VTS hævder, at én kristens brug af korset er afgudsdyrkelse.

 

     Bibelen giver en desuden en kraftig advarsel om at de skal ´flygte fra afgudsdyrkelse´, og det betyder at kristne ikke bør bruge kors i tilbedelsen" Hvorfor bruger Jehovas Vidner ikke kors i deres tilbedelse? (2013/09/09)

 

         Langt fra at blive introduceret som et hedensk afguds symbol, blev korset brugt som et kristent symbol for at forhindre hedensk afgudsdyrkelse. I The Australian Financial Review 21. december 2005 forklarer en artikel med titlen "The Mandylion Mystery" af Dan Goddard hvorfor er ingen sikre på, hvordan Jesus så ud. Et billede af Jesu ansigt blev aldrig brugt, med symboler som korset, blev brugt i stedet for, for at forhindre hedningerne at Jesu ansigt eller billede til en afgudsdyrkelse:

 

     "Men ved vi virkelig, hvordan Jesus så ud? Bibelen giver beskedne beskrivelser, selv af disiplene, og i mere end 300 år efter hans korsfæstelse forbød kirkemyndighederne billeder af ham i at blive skabt, idet de frygtede, at hedningerne ville bruge et billede af Kristus som et idol. I stedet blev symboler brugt: et skib, frelsens ark, et kors og en fisk. "

 

     VTS hævder:

 

       "selvopofrende kærlighed-- ikke kors eller noget andet symbol--- der skulle kendetegne hans sande disciple." Hvorfor bruger Jehovas Vidner ikke kors i deres tilbedelse? (2013/09/09)

 

       Men der er lille forskel på kristne, der bruger et kors som en form for identifikation og hvordan Jehovas Vidner bruger billeder af jw.org og Vagttårns-logoet. Mens korset er en stærk og respektfuld påmindelse om Jesus, er Vagtårnets ærefrygt for  jw.org logoet en billig markedsføring af en organisation.

                                                        Konklusion

 

   Paulus viste, at vi stolt ville fortælle om Jesu død på korset. Dens brug er en  konstant påmindelse om syndsforladelsen til vores evige eksistens.

 

     Galaterne 6:14 "Måtte det aldrig ske at jeg skulle rose mig, undtaget af vor Herre Jesu Kristi marterpæl [kors] ved hvem verden er blevet pælfæstet [korsfæstet] for mig og jeg for verden." 1

 

    Medicinsk bevis, bibelske passager, Før nikænske fædre, historie og arkæologi alle sammen bekræfter, at Jesus døde på et kors. Lingvistik understøtter, at stauros betød cross før det første århundrede. Korset er ikke hedensk, da det blev identificeret med tidlig kristendom. Det er usandt nåt VTS siger, at det blev introduceret 300 år efter Kristus af Constantine. At nogle kristne har misbrugt korset som et symbol for tilbedelse, er ikke grund til at afvise nøjagtig historie. VTS anvendte oprindeligt korset, ikke som en form for afgudsdyrkelse, men snarere som et nøjagtigt historisk symbol for at holde i tanken , der minder om Jesus der betalte for vores synder.

 

      Rutherford  var stærk anti-katolicisme og under hans tid som præsident for VTS forsøgte han at fjerne Jehovas Vidner fra så meget kristendom som muligt. Det ser ud til, at Jehovas Vidner har ændret deres lære til en pæl, ikke på historiske eller bibelske grunde, men for at skille sig ud fra alle andre. Det at være bekymret for, at et kors kan tilskynde til afgudsdyrkelse for nogle vidner, viser manglende tro på medlemmernes motiver. De fleste mennesker tilbeder ikke selve korset, men bruger det som en påmindelse om Jesus. Overholdelse af sandheden ville diktere, at kristne erkender, at Jesus døde på et kors som en betaling for menneskehedens synder.

 

 

   Fod note:

 

   1  Den nye verdens oversættelses udlægning af Galaterne 6: 14 er et eksempel på en dårlig og vildledende oversættelse, da der ikke er noget grundlag for at bruge ordet marterpæl. Som på græsk bare er " en Stauros"