Fødseldag

  Jehovas Vidner har ikke lov til at fejre fødselsdage, baseret på det, der hævdes at være bibelske grunde. Dette påvirker mest børn af Jehovas vidner,  senere bliver det ofte husket som et af de områder med største forlegenhed fra barndommen af.

 

  Tankegangen omkring fødselsdage giver indblik i den måde, hvordan VTS formulerer en lære eller doktrin. At se fødselsdage som syndigt er et klassisk eksempel på VTS  eisegesis (fortolkning der afspejler personlige idéer eller forestillinger). Intet i Bibelen erklærer, at holde fødselsdage er forkert, så VTS bruger fire argumenter for at forhindre vidner, i at fejrer fødselsdage:

 

1.Folk døde ved de to fødselsdage, der er nævnt i Bibelen

2.Dødsdag bedre end fødsel - unødig ære

3.Ikke fejret af jøder eller kristne

4.Hedensk

 

    Når de præsenteres sammen, kan disse synes at give et solidt forsvar mod fødselsdage. Men går man i dybten , viser hvert punkt dårlig logik, VTS fordømmelsen af ​​fødselsdage strider mod Bibelens principper.

 

                                            To dårlige fødselsdage

 

    Spørg et vidne, hvorfor de ikke fejre fødselsdag,  den første grund vil sandsynligvis være noget i denne retning:

 

    Kun to fødselsdagsfester nævnes i Bibelen,  i begge fester døde der nogen. Så Bibelen skal have inkluderet disse hændelser som eksempler for at advare os imod fødselsdagsfest.

 

 Dette er baseret på kommentarer som følgende:

 

    "Bibelen omtaler kun to fødselsdagsfester, begge holdt af mænd som ikke tjente den sande Gud. Den første blev holdt af Ægyptens Farao. Ved den lejlighed blev Faraos overbager, der havde været i fængsel sammen med Josef, hængt. ... Den anden, som fandt sted omkring 1800 år senere, blev holdt af Herodes Antipas(vor hans datter beder om Johannes Døbers hoved på et sølvfad). Er det rent tilfældigt at de er nævnt i Bibelen og at de begge blev holdt af personer der havde Guds godkendelse? Eller kunne det tænkes at det er med hensigt Jehova har ladet disse detaljer nedskrive i sit ord, som han siger er ´gavnligt til undervisning, til retledning, til reformereing"? "Vagttårnet 1980 1/11 s. 22 spørgsmål fra læserne.

 

     "Jehovas vidner mærker sig at Guds ord taler ufordelagtigt om fødselsdagsfester, og derfor holder de ikke sådanne fester og deltager ikke i dem." Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne s. 108, Fødselsdag

 

 

 

jw.org

Det er korrekt, at to fødselsdagsfester nævnes i Bibelen, De tilbad ikke  Jehova, og der blev dræbt nogen ved begge fester. Men det er ikke normalt for fødselsdagsfest, heller ikke kongernes. Mord har aldrig været en del af den traditionelle fødselsdagsfest. Spørgsmålet er, hvorvidt disse ekstreme eksempler er nedskrevet som en advarsel mod sådanne fejringer.

 

     Hvis moralen i ​​disse historier var imod fødselsdagsfester og historierne skulle ende som advarsler om, at fødselsdage ikke er for tilhængere af Gud. Men beretningerne giver ikke indtryk eller forståelse af at det var meningen .

 

   I 1. Mos 40: 20-23 indeholder beretning om Faraos fødselsdag, hvor en overmundskænk kom tilbage til sin stilling og en overbager blev hængt. Det var en forudsigelse af Josef, med det formål at vise at Guds tjenere havde profetiske evner. senere kommer Josef til at tolke en af Faraos drømme og forfremmes til leder af Ægypten. Historien skal vise Guds profetiske evner, med fødselsdagen som tilfældig anledning.

 

     Mattæus 14: 6-10 og Markus 6:21 beretter om den anden fødselsdag, der blev afholdt for Herodes, hvor Herodes datter Salome bad om Johannes Døberens hoved på et sølvfad. Historien blev ikke taget med  i Bibelen for at relaterete til en fødselsdag, men snarere betydningen af ​​​Johannes Døberen død, for dannelsen af den ​​tidlig kristendom.

 

   Hvis vi skal antage at noget, der er dårligt i Bibelen, er en advarsel, på trods manglende forklaring eller direkte forbud, så kan der opfindes endeløse flere regler og forbud . For eksempel:

 

   * Hunde nævnes 40 gange i Bibelen, og i enhver omtale beskrives de negativt. De siges at være ringe og urene, der bruges som en samligning for sodomitter (5.Mos. 23: 17,18) og hunde skal  ikke være en del af den nye Verden (Åb 22:15). Men VTS konkluderer ikke, Kristne ikke må have hunde i deres hjem?.

 

 * Brug af øjenmaskare nævnes to gange, en gang i reference til den onde dronning Jezebel (2 Kongeb. 9:30) og for det andet gang, om det frafaldne Israel (Jer 4:30), men VTS forbyder ikke øjenmaskare.

 

 Hvorfor holder VTS ikke fødselsdage til samme kriterier?

 

    2 Samuelsbog indeholder det eneste tilfælde, hvor én får sig en middagslur nævnes i Bibelen, og resulterer i en halshuggelse.

 

    2 Samuel 4: 5-7 "Engang hvor Ishboshet sov til middag på den varme tid på dagen, kom beerotitten Rimmons sønner Rekab og Baana til hans hus. De lod som om de skulle hente hvede, og gik helt ind i huset og stak ham i maven. Derefter flygtede Rekab og hans bror Baana. Da de var kommet ind i huset, lå han på sengen i sit soveværelse.  og de stak ham ihjel. Bagefter huggede de hans hoved af og tog det med. De vandrede hele natten ad vejen mod Araba. "

 

    "Er det bare tilfældigt", at Bibelen har en beretning, der viser faren med en middagslur eller vil de fleste mennesker føle, at man læser for meget ind i beretningen?

 

 

 

                          Dødsdag bedre end fødsel- unødig opmærksomhed

 

   Salomo skrev i Prædikere 7: 1: "Et navn er bedre end god olie, og dødsdagen end den dag, hvor den bliver født."

 

    Dette er i erkendelse af, at en person, efter døden. Efterlader en arv af at være enten retfærdige eller ej. På frastødene måde fordrejer VTS prædikerne 7: 1 til at tale imod fødselsdage.

 

   "Et barns fødsel er en glædelig begivenhed, men det perspektiv hvori den bør ses fremgår af følgende intereressante udtalese i Bibelen:"Godt navn er bedre end ypperlig salve, dødsdag bedre end fødselsdag. "(Præ 7: 1) ... Det ufuldkommende liv vi får ved fødselen er altså slet ikke virkeligt liv i Guds øjne. Det er grunden til at det er så vigtigt at have et "godt navn" hos Gud! ... Er det ikke bedre at kunne glæde sig over et godt forhold til Gud, end at fejre fødselsdag? "Vågn 1982 8. marts s. 14-15

 

VTS præsenterer herefter Salomons hensigt, som det fremgår, når man fortsætter med at læse denne bibelske passage. Salomon fortsætter med at sige; Bedrøvelse er bedre end latter for når ansigtet er trist, forbedres hjertet. Den kloges hjerte er i det hus hvor man sørger, men den ufornuftiges hjerte er i det hus hvor man more sig. Det er bedre at lytte til en klog mands irettesættelse end at lytte til tåbelige menneskers sang (præ 7:3-5). Formålet med disse vers er ikke fødselsdagsfester, men nærmere vigtigheden af ​​at opnå erfaring eller livsklogskab.

 

     VTS fortsætter, idet der henvises til Prædikere 7 for at foreslå, at ved fødselsdage  giver man upassende  ære eller hyldest til en person.

 

     "Desuden  er der, når man fejre fødselsdag, en tendens til at rette overdreven opmærksomhed mod et enkelt individ, hvilket uden tvivl var en af grundene til at de første kristne afholdt sig herfra(Præ. 7:1)Man vil derfor finde at Jehovas vidner ikke tager del i de festligheder der normalt knytter sig til fejringen af fødselsdage(festen, sangen, det at give gaver, og så videre). "Skole og Jehovas Vidner s.12-13

 

      "fødselsdage adskiller sig fra andre helligedage derved at" alle gaverne og de gode ønsker er koncentreret om én selv, Den pyntede fødselsdagskage med tændte lys er en personlig hyldest. Andre helligdage taler til hjertet, men fødselsdage taler til selvet." Er det en god idé at kristne deltager i fester der "taler til selvet"? Jesus sagde advarende til de stolte farisæere at " enhver som ophøjer sig selv vil blive ydmyget, og enhver som ydmyger sig selv vil blive ophøjet ." "Vågn op! 1982 marts 8 s. 14

 

    Der er ikke noget galt med at give en person særlig opmærksomhed. Hvis der virkelig er en grund til at undgå fødselsdagsfest eller festligheder, bør den også gælde pensionister, bryllupsdage, eller fejre en god skole rapport. En bryllupsfest, som den  Jesus deltog i, for et nygift par har lige så stor betydning som en fødselsdagsfest. En baby shower, som er en "fødselsdag", sætter en mor og et barn i centrum. En rigssals meddelelse om, at en person er godtkendt som pionéer, kommer personer i centrum, men dette betragtes ikke  som forkert. Det er almindeligt for et vidne at modtage gaver efter deres dåb eller endda få et festmåltid, men det er ingen der ved, om de vil fortsætte med at have et "godt navn hos Gud" til den dag personen dør.

 

  Kun at forbyde fødselsdage er at give den, urimelig stor betydning og modstrider VTSs lære på andre emner.

 

                               Bibelskribenter fejrede ikke fødselsdage.

 

 Det var ikke en jødisk tradition, årlig fest for ens fødsel, og derfor taler Bibelen ikke for fejring af fødselsdage. VTS trækker på dette, til at fordømme fødselsdage. Det gør det på forskellige skjulte måder, hver af følgende ræsonnementer er i virkeligheden  det samme :

 

   * Bibelen taler ikke for at fejre fødselsdage

   *Jøder fejrede ikke fødselsdage

   *Tidlige kristne fejrede ikke fødselsdage

   *Jesus fødselsdag blev ikke fejret

 

Overvej følgende citater:

 

    "Man finder altså hverken i De Hebraiske eller i De Græske Skrifter noget gundlag for at fejre fødselsdag" insigt i skrifterne s.659; fødselsdag.

 

   "Hvordan så de første kristne og jøder der levede på Bibelens tid på fødselsdagsfester? "!Begrebet fødselsdagsfest var helt fremmede for de kristne i denne periode." ... De senere hebræere betragtede fødselsdagsfejring som en form for afgudsdyrkelse, et synspunkt der til overmål blev bekræftet af de almindelige skikke de så knyttede til disse dage. " Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne s.108

 

   "Når Bibelen ikke fortæller hvilken dag det fuldkomne menneske Jesus Kristus blev født. hvorfor skulle vi så gøre noget særligt ud af ufuldkomne menneskers fødselsdage?" Kundskab der fører til det evige liv s.126, §17

 

   Der fremlægges flere vinkler i støtte , men i virkeligheden det samme ræsonnement. Jøder fejrede ikke fødselsdage, derfor taler Bibelen ikke om at jøderne hold dem. Da Jesus var jøde også de tidlige kristne, gjalt det også dem .

 

   Det er tvivlsomt, at de tidlige kristne undgik fødselsdage som en generel holdning, da der var mange kristne retninger inden udgangen af ​​det første århundrede. De, der undgik fødselsdagsfest, gjorde det, fordi dengang på det tidspunkt var almindeligvis set som afgudsdyrkelse, som var forbundet med overdådige fester dedikeret til hedenske guder. Da dette ikke er tilfældet  i dag, er argumentationen ikke længere relevant.

 

    Det at jøderne ikke holdt fødselsdage, gør ikke fødselsdage forkert, da Bibelen hverken specifikt fremmer eller fordømmer dem.

 

   Vi har ikke brug for, at Bibelen godkender fødselsdage for at de kan  accepteres, der er mange andre traditioner, som Bibelenikke omtaler . Bibelen siger intet om at holde en fest på ens bryllupsdage, men det gør den ikke forkert. Den siger heller ikke at man skal bygge rigssale; Faktisk mødte de tidlige kristne i hjemmet, men det gør ikke rigssale ukristen. Bibelen siger intet om at spise dessert og fordømmer fråseri, men det betyder ikke, at desserten er forkert.

 

                                                        Hedensk oprindelse

 

   VTS hævder, at fødselsdage skal undgås, på grund af, at være hedensk.

 

  "indtil det fjerde århundrede afviste kristendommen fejringen af fødselsdage som en hedensk skik."Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne s.109

 

    "at fejringen af fødselsdage har sin rod i astrologien, der lægger vægt på  netop den dag man er født?  Og hvad med fødselsdagskagen? Den ser ud til at have forbindelse med den græske gudinde Artemis, hvis fødselsdag blev fejret med måneformet honingkager . "Menneskets Søgen efter Gud s. 70

 

     "Sådanne fester har deres rod i hedenske religioner og ikke i Bibelen. Nogle bibelkommentatorer mener, at fødselsdagsfester stammer fra" idéen em sjælens udødelighed"". " Vagttårnet 1952 15. feb s. 64

 

   Forbydelse af overbevisning, traditioner og adfærd på grundlag af hedensk oprindelse er en af de mest ulogiske, misbrugte og modstridende tankegange VTS bruger.

 

     Næsten alt er hedensk. Hedningerne har gjort næsten alt, hvad vi gør, herunder det meste af, hvad et Jehovas Vidne gør i dag. Dette strækker sig udover de nødvendige daglige aktiviteter, såsom badning, spisning, drikke og arbejde. Et vidnes liv er fyldt med hedensk adfærd, såsom brug af slips og parfume, dragerflyvning og endda brug af kalenderen, som er opkaldt efter de romerske guder. Bryllupper er fyldt med hedenskab, herunder vielsen, kagen, kjole og vielsesringen. Af en eller anden grund må et vidne godt deltage i et bryllup, men det er forbudt at kaste ris. Men bryllupsgaver gives i form  af mord i Bibelen. David var forpligtet til at levere forhuden af 200 dræbne filister som en gave til kong Saul (1 Sam 18:27). Farao dræbte Gezers indbyggere og gav byen som en bryllupsgave til sin datter, Salomons kone. (1 Kongeb. 9:16 NWT). Burde sådanne bibelske eksempler få VTS til at forbyde bryllupstraditioner?

 

   Med argumenter hentet fra hedenskab er en ulogisk holdning. Den holdning gør at  VTS er plaget af en modstridende holdning til hedenske traditoner, til tider er det ikke vigtigt at lægge nogen betydningen i en hedensk tradition fra fortiden.

 

    For eksempel, når man omtaler piñatas, anbefaler VTS at fokusere, hvordan det betragtes i dag:

 

     "Det man må overveje, er ikke hvilken betydning piñataen havde for hundrededer af år siden, men hvordan den i dag bliver betragtet der hvor man bor. Der vil forståligt nok være forskellige meninger fra sted til sted. Det vil derfor være klogt ikke at gøre det til et stridsspørgsmål. "Vågn op! 2003 22 sep. 24-24

 

     Den hedenske forhistorie,er irrelevant , når det handler om at en fødselsdage er hedensk eller ej . Den moderne opfattelse af fødselsdage er, hvad der tæller,  folk forbinder ikke fødselsdage med hedenskab, afgudsdyrkelse eller mord.

 

 

                                                Hvad siger Bibelen

 

Bibelen viser, at  livet er en gave, der skal fejres og noget at være taknemmelig for. Det er helt anderledes, med VTS syn, som får os til, at  skammer os over fødselsdagen.

 

    Englene fejrede Jesu fødsel.

 

    Lukas 2: 10-14 "Men englen sagde til dem: " I skal ikke være bange, for jeg er kommet for at fortælle jer en god nyhed om en stor glæde som hele folket vil få  del i. I Davids by er der nemlig i dag født jer en frelser, som er Kristus, Herren. Og sådan kan i kende ham: I vil finde et spædbarn der er pakket ind i tøjstrimler og ligger i en kryppe." Pludselig var der sammen med englen en himmelsk hærskare, og de lovpriste Gud og sagde: Ære til Gud i det højeste, og på jorden fred blandt mennesker som han godkender "(NWT)

 

     Senere gav de tre visemænd spædbarnet Jesus gaver, der blev modtaget af Josef og Maria.

 

    Job, en "oprigtig og skyldfri mand" fejrede med sine børn, hvad der højes sandsynligt var deres fødselsdag.

 

    Job 1: 4,5 "Hans sønner plejede at holde en fest for hinanden på hver sin dag, og de inviterede altid deres tre søstre til at komme og spise og drikke sammen med dem. Når en række festdage var forbi, sendte Job bud efter sine sønner for at rense dem. Han stod tidligt op og bragte et brændoffer for hver af dem. "For," sagde Job, " måske har mine sønner begået en synd og forbandet Gud i deres hjerte," Sådan plejede Job at gøre ” (NWT)

 

       Gud protesterer ikke mod de årlige festivaler, mindesmærker og fejringer i den jødiske kalender.

 

    Paulus skriver : "...og der hvor Jehovas ånd er, er der frihed." (2 Kor 3:17. NWT) Han kritiserer ikke kristne, der fejrer en bestemt dag , men fordømmer dem, der er fordømmende.

 

      Romerne 14: 5,6, 10 "Èn person regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Lad enhver gøre det han føler sig overbevist om. Den der betragter en bestemt dag som noget særligt, gør det for Jehova, for han takker Gud .............vers 10 " Hvorfor dømmer du din bror eller ser ned på din bror? ...(NWT) "

 

   Apostlenes gerninger 20:35 siger ".........husk det Herren Jesus har sagt: ´Der er større glæde ved at give end ved at få""(NVT).

 

                                              Den historisk udvikling

 

     Jehovas Vidner fejrede fødselsdage indtil 1950'erne. For eksempel er følgende Vagttårns citat fra 1940.

 

      "Undskyld jeg forstyrre dig, men jeg måtte fortælle dig, hvor glad jeg er for den phonegraf som kom om morgenen her den 8. som er min 80 års fødselsdag. Det var i sandhed en fødselsdagsgave fra Jehova, som jeg skulle bruge til at fortælle om Ham. "Vagttårnet 1940 Jan 1 s.16(engelsk udgave)

 

      Den første gang VTS taler imod fødselsdag er i 1951.

 

   "Er det korrekt at have eller deltage i fester af fødselsdag årsdage? -F. K., Nevada. Sådanne festligheder har deres rødder i hedenske religioner og ikke i skrifterne. Nogle bibelkommentatorer foreslår, at fødselsdagsfester måske har haft deres oprindelse i "forestillingen om sjælens udødelighed". "Watchtower 1951 1 oktober s. 607

 

    Forventes vi at tro, at Jehova, som er altvidende, var langsommelig i at fjerne en fornærmende tradition fra sit folk?, eller var afgørelsen mod fødselsdage, en menneskeskabt regl introduceret sent i VTS historie, som et forsøg på at adskille den alm  JV fra den generelle befolkning?

 

                                                          Konklusion

 

  Hvis Gud ville have at vi holder fødselsdage, er det så ikke rimeligt at mene, at han ville have sørget for at det blev nedskrevet? . Med over 600 indviklede detaljerede regler i Moseloven kunne fødselsdage være blevet nævnt, hvis de var fornærmende over for Gud, eftersom det var en almindelig tradition i de omkringliggende nationer på det tidspunkt.

 

"Er katte iorden for kristne at have" (se jwfiles.com/wt_ex_jw_corner/cats.htm 20. juli 2012) er en satire om hvordan VTS ønske om at styre, kan bruges til at forbyde noget, som eks.  om  katte er ukristen, hvis det ønskes.

 Katte:

 

 * Blev tilbedt som guder i Ægypten

 * Omtales aldrig godt om i Bibelen

 * Er aldrig opført som værende ejet af patriarker som Moses, Abraham

 * Er urene dyr, ved definitionen givet til Noah

 

  Når Bibelen ikke forbyder en tradition eller handling, tillader eksegese reglen(fortolkning) til brug af  selv den mest overfladiske begrundelse at betragte en tradition eller handling som forkert, hvilket er hvad VTS har gjort med fødselsdage. Dette er ikke mere end en ekstra måde at isolere Jehovas Vidner fra mennesker omkring dem.

   Jeg har hørt om mange vidner, der fejrer fødselsdage i hemmelighed. Mens flertallet af vidner ikke fejrer fødselsdage, fordi det er forbudt, men hvis VTS i morgen besluttede at oplyse, at man godt må holde fødselsdag, ville få protestere af bibelske grunde.

 

   Dette fortæller, hvor lidt grundlag der er til en sådan doktrin er. Én sådan kontrol gørJehovas Vidnes forældres kærlighed betinget overfor deres børn. Ikke alene medfører denne doktrin unødig angst for unge Jv´er , det fortæller også noget  om den magt VTS ledelse har, som er i stand til at overbevise sin tilhænger, til at tro, hvad VTS skriver, uanset hvor lidt bibelsk støtte der er.